Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE, George Kolivas REGIO-B.4 – Inżynieria Finansowa JEREMIE jest skrótem : Joint European REsources for MIcro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE, George Kolivas REGIO-B.4 – Inżynieria Finansowa JEREMIE jest skrótem : Joint European REsources for MIcro."— Zapis prezentacji:

1 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE, George Kolivas REGIO-B.4 – Inżynieria Finansowa JEREMIE jest skrótem : Joint European REsources for MIcro to medium Enterprises Wspólne środki: JEREMIE stanowi kombinację środków z Programów Operacyjnych( ERDF lub SF) + EIB+ innych lokalnych finansowych instytucji, banków & finansowych pośredników, inwestorów Nie organizacja ale seria spójnych działań

2 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Dlaczego JEREMIE? Zwiększony dostęp do finansowania MŚP w regionach jest potrzebny Odnowiona Strategia Lizbońska i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty podkreślają potrzebę zwiększenia: - ukierunkowanych rynkowo - trwałych - finansowych produktów i instrumentów dla MŚP

3 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Główni Aktorzy JEREMIE -1 Komisja: DG REGIO EIF + EIB (EIB jako dostawca pożyczek kapitałowych) Inne lokalne instytucje finansowe, na przykład Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dla 8 nowych Państw Członkowskich, Rada Europejskiego Banku Rozwoju Inni wyspecjalizowani finansowi pośrednicy, I.E. KfW (DE), Caisse des dépots (FR),itd. Banki, inwestorzy

4 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Główni Aktorzy JEREMIE -2 Państwa Członkowskie, Regiony i instytucje zarządzające Narodowe i regionalne banki oraz finansowi pośrednicy, inwestorzy MŚP, włączając - Mikro kredyt (do 25.000 EUR) beneficjenci

5 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE ETAPY -1 Etap 1 : Przygotowanie Ewaluacje (2006-2007) Programowanie Etap 2: Systemy IZ wybiera Holding Fund IZ wnosi wkład do Holding Fund HF wybiera Finansowych Pośredników HF wnosi wkład do Finansowych Pośredników

6 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION ETAPY JEREMIE Etap 3: Wdrożenie Finansowanie: - MŚP - Beneficjenci mikro kredytów Zamykanie Programów Operacyjnych Odnawialne zasoby Programów Operacyjnych

7 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 1: Ewaluacja Ewaluacja zawiera się w : Analiza luk potencjalnej podaży i popytu finansowych instrumentów dla MŚP w regionach identyfikowanie i rekomendowanie odpowiednich ukierunkowanych rynkowo instrumentów w celu uzupełnienia luki –proponowany plan działań

8 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Ewaluacja - 1 Przeprowadzana jest przez EIF w bliskiej współpracy z regionami, w 2006 i 2007 EIF jest wspomagana przez Komisję – służby DG REGIO: – DG REGIO: B1+ Operacyjne Stanowiska + Unit Ewaluacji

9 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Ewaluacja - 2 Ewaluacja, włączając Tymczasowe raporty opracowane w 2006, będą bezpłatnie dostępne dla: Państw Członkowskich, Regionów- Instytucji Zarządzających –Zainteresowanych holding funds i finansowymi pośrednikami Związków MŚP, Izb handlowych, itd..

10 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Kto finansuje Ewaluację? ERDF- Kredyty z Pomocy Technicznej Komisji pokryją 75% kosztu EIF pokryje 25% kosztu Całkowity Budżet na 2006: 3.5 million

11 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 1: Programowanie tymczasowe ewaluacyjne programy dostępne w 2006 Kompetentne krajowe władze używają wnioski i proponowany plan działań ewaluacji ( tymczasowe raporty) podczas opracowywania programów DG REGIO negocjuje programy oparte na ewaluacji – śródokresowe raporty

12 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMY: Wybieranie Holding Fund-opcja 1 Państwa Członkowskie lub Instytucje Zarządzające zgodnie z życzeniem, mogą przyznać bezpośrednio zadanie wyboru holding fund EFI Umowa o finansowaniu musi być negocjowana i podpisana w tym zakresie przez Instytucję Zarządzającą (IZ) i EIF

13 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMY: Wybieranie Holding Fund-opcja 2 Przetarg przeprowadzony przez Państwo Członkowskie lub Instytucję Zarządzającą w celu wyboru holding fund Państwo Członkowskie lub Instytucja Zarządzająca podpisuje umowę o finansowaniu z holding fund EIF jest gotowy uczestniczyć w przetargach, samodzielnie lub z lokalnymi finansowymi instytucjami / lfis

14 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMY: Program Operacyjny wnosi wkład do Holding Fund Program Operacyjny wnosi wkład dla WSZYSTKICH typów finansowych produktów Takie wkłady są odpowiednie dla tymczasowych płatności z ERDF ( art 78 - new gen. reg) Takie wkłady, kiedy są ZWRACANE przez ERDF, są NIEODWOŁALNE dla okresu 2007-2015 Dodatkowe wkłady z Programu Operacyjnego do HF są zalecane dla całego okresu 2007-2015

15 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMY JEREMIE mix zasad postępowania Państwo Członkowskie lub Instytucja Zarządzająca z Holding Fund: zdefiniują i przeanalizują strategię JEREMIE oraz mix zasad postępowania : -Oferowane finansowe produkty, -zdefiniowane MŚP itd., Monitorowanie wdrożenia JEREMIE

16 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMY: Wybieranie Finansowych Pośredników Holding Fund podejmuje działanie zwrócenia się, w celu wyrażenia zainteresowania do finansowych pośredników. Holding Fund ocenia, dokonuje selekcji i akredytuje finansowych pośredników. Akredytowany temat do okresowej weryfikacji. Holding Fund zapewnia kapitał, pożyczki lub poręczenia wyselekcjonowanym pośrednikom finansowym.

17 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION SYSTEMS: Typy Pośredników Finansowych -1 Fundusze Venture capital, włączając: -fundusze Start ups oraz Seed capital -Anioły Biznesu -fundusze technologiczne i innowacyjne

18 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Typy Pośredników Finansowych - 2 Fundusze gwarancyjne Pożyczki i fundusze typu mezzanine Dostawcy Mikro kredytów Finansowi pośrednicy oferujący kombinację z powyższych finansowych produktów oraz usług

19 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 3: Jaki rodzaj wparcia dla MŚP Maximum rozgłosu dla produktów JEREMIE dla MŚP powinno być zapewnione przez : -Programy Operacyjne, -Holding Fund -Pośredników finansowych Pośrednicy finansowi oceniają propozycje MŚP i wspierają ich poprzez : Kapitał oraz Venture capital Finansowanie Mezzanine Poręczenia Pożyczki Doradztwo i pomoc

20 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 3: Wspieranie Operacji Mikro Kredytów Banki niechętnie rozważają takie operacje społecznej gospodarki" Wyspecjalizowani Dostawcy Mikro Kredytów wypełnią lukę Kredyt do 25.000 EUR dla: –Mikroprzedsiębiorstw –Przedsiębiorców po raz pierwszy –Młodych lub starych przedsiębiorców – Kobiet –Mniejszości, bezrobotnych, itd..

21 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 3: Monitorowanie wdrożenia JEREMIE Holding Fund, w bliskiej współpracy z Programem Operacyjnym, monitoruje wdrożenie JEREMIE przez finansowych pośredników i raportuje do Instytucji Zarządzającej Następujący skuteczny popyt na każdy z typów finansowych produktów, Instytucja Zarządzająca kieruje fundusze z Programu Operacyjnego do HF Następujący popyt i skuteczne zarządzanie HF, wspiera Finansowych Pośredników podczas całego okresu 2007-2015

22 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Etap 3: Zamknięcie Programów Operacyjnych w końcu 2015 Podczas zamknięcia Programów Operacyjnych w końcu 2015, granty z ERDF transferowane do Holding Funds muszą być użyte przynajmniej raz, wypłacone przez Pośredników Finansowych, żeby: finansować MŚP( kapitał,VC, pożyczki, poręczenia) finansować beneficjentów mikro kredytu, pokrywać poręczenia oferowane przez Fundusze Poręczeniowe finansować odpowiednie koszty zarządzania

23 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION Odnawialność zasobów JEREMIE Wkłady z Programów Operacyjnych inwestowanych w MŚP pod JEREMIE, Kiedy zwrócone do funduszy lub do holding funds, należą do Państwa Członkowskiego lub Instytucji Zarządzającej Takie zwrócone środki muszą być inwestowane ponownie na korzyść MŚP

24 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE - WYKRES PRZEPŁYWU Program Operacryjny MŚP FINANSOWI POŚREDNICY FINANSOWI POŚREDNICY HOLDING FUND

25 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE Wartość Dodana-1 Programy ERDF planowane terminowo na podstawie analizy luk Tylko dwie procedury selekcji dla 9-letniego okresu 2007- 15 Strategia i mix zasad postępowania oparte na analizie luk stały monitoring Uaktualniający - dostosowawczy mix zasad postępowania One professional Holding Fund selected by the Program to : promote all financial products, to accredit and select financial intermediaries

26 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION OPTIMUM ELASTYCZNOŚCI i UPROSZCENIA Jeden profesjonalny Holding Fund żeby: - zarządzać WSZYSTKIMI produktami finansowymi, oparty na analizie luk i popycie -wyselekcjonować-akredytować i wnosić fundusze do pośredników finansowych - monitorować wdrożenie przez by pośredników finansowych i raportować do Instytucji Zarządzającej JEREMIE Wartość Dodana-2

27 Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE Wartość Dodana-3 Odnawialność środków Programów Operacyjnych wniesionych do JERREMIE = utrzymanie. Dźwignia finansowa środków Programu Operacyjnego z prywatnym kapitałem z wniesionym wkładem przez: -Lokalne instytucje finansowe i inne Banki, -Pośrednicy finansowi, -Inni inwestorzy.


Pobierz ppt "Regional Policy EUROPEAN COMMISSION JEREMIE, George Kolivas REGIO-B.4 – Inżynieria Finansowa JEREMIE jest skrótem : Joint European REsources for MIcro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google