Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt reformy programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt reformy programowej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt reformy programowej
Wybrane zagadnienia Opracowanie na podstawie wybranych dokumentów reformy oświatowej Zbigniew Łuczka, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

2 Główne cele reformy programowej
Skuteczniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych (lepszy dostęp najmłodszych dzieci do edukacji) Poprawa efektów kształcenia na dwóch ostatnich etapach edukacyjnych (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) Podniesienie rangi nauczania języków obcych Wdrożenie elastycznego modelu kształcenia, lepiej dopasowanego do potrzeb indywidualnych i zdolności uczniów

3 Poprawa efektów kształcenia
Reforma zakłada poprawę efektów kształcenia poprzez: złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, aby: unowocześnić program szkoły, uniknąć powtórzeń treści programowych i w ten sposób racjonalnie zagospodarować okres nauki zindywidualizować proces kształcenia w zależności od zainteresowań ucznia (np.wprowadzić dodatkowe zajęcia uzupełniające wiedzę ucznia z dziedzin, które nie są objęte kształceniem rozszerzonym) - pogłębione kształcenie (w szkołach kończących się maturą) w zakresie wybranych przedmiotów w celu lepszego przygotowania do nauki na wyższych uczelniach

4 Jak poprawić jakość polskiej edukacji czerwiec 2008
Proces kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia 4

5 Jak poprawić jakość polskiej edukacji czerwiec 2008
Proces kształcenia Efekty kształcenia Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego: Opis wymagań, jakie ma spełniać przeciętnie uzdolniony uczeń na koniec każdego etapu kształcenia 5

6 Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe
Matematyka Wymagania ogólne: Modelowanie matematyczne Wymagania szczegółowe: Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania praktycznych problemów, na przykład oblicza odsetki dla lokaty rocznej 6

7 Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf … 7

8 Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… 8

9 Co nowego w podstawie programowej czerwiec 2008
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego rzetelne 4-letnie kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 9

10 Nauczanie języków obcych czerwiec 2008
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… Pierwszy język obcy Drugi język obcy albo Pierwszy język obcy Trzeci język Drugi język obcy 10

11 Od kiedy? Od września 2009 roku:
w pierwszej klasie szkoły podstawowej (zamiast zerówek pojawią się miejsca edukacji przedszkolnej) – do szkół pójdą sześciolatki i siedmiolatki w pierwszej klasie gimnazjum W latach kolejnych w klasach programowo wyższych

12 Organizacja procesu kształcenia
III etap edukacyjny – gimnazjum 4 godziny w cyklu kształcenia IV etap edukacyjny – liceum Kierunki: politechniczne oraz ścisłe kierunki uniwersyteckie, przyrodnicze i medyczne klasa 1 – 2 godziny – nauczanie przedmiotowe zamykające cykl kształcenia ogólnego rozpoczęty w gimnazjum klasa 2 – 4 godziny – nauczanie w zakresie rozszerzonym klasa 3 – 4 godziny – nauczanie w zakresie rozszerzonym Kierunki: społeczne i ekonomiczne, humanistyczne klasa 1 – 1 lub 2 godziny – nauczanie przedmiotowe zamykające cykl kształcenia ogólnego rozpoczęty w gimnazjum

13 Materiał kształcenia w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – etap II (przyroda) Stany skupienia wody Drobinowy model budowy materii Dyfuzja w gazach i w cieczach Rozszerzalność cieplna gazów, cieczy i ciał stałych Powietrze, ciśnienie atmosferyczne Pomiary temperatury Masa ciał Przewodnictwo cieplne Źródła dźwięku, rozchodzenie się dźwięków Prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła Zjawiska elektryczne (elektryzowanie się ciał, źródła prądu, obwody elektryczne, skutki przepływu prądu) Oddziaływanie magnesów Rozchodzenie się światła Ruch i siły w przyrodzie

14 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów – etap III
Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: Ruch prostoliniowy i siły Energia Właściwości materii Elektryczność Magnetyzm Ruch drgający i fale Światło Ponadto opisano: wymagania przekrojowe wymagania doświadczalne zadania szkoły

15 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych – etap IV, poziom podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: Grawitacja i elementy astronomii Fizyka atomowa Fizyka jądrowa Ponadto opisano: zadania szkoły

16 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych – etap IV, poziom rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe z działów: Ruch punktu materialnego Mechanika bryły sztywnej Energia mechaniczna Grawitacja Termodynamika Ruch harmoniczny i fale mechaniczne Pole elektryczne Prąd stały Magnetyzm, indukcja magnetyczna Fale elektromagnetyczne i optyka Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego Ponadto opisano: wymagania przekrojowe wymagania doświadczalne zadania szkoły


Pobierz ppt "Projekt reformy programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google