Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kartka z Kalendarza Szkoła Podstawowa w Komornikach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kartka z Kalendarza Szkoła Podstawowa w Komornikach"— Zapis prezentacji:

1 Kartka z Kalendarza Szkoła Podstawowa w Komornikach

2

3 Historia Kiedy powstała szkoła w Komornikach, nie można dokładnie ustalić. Zwyczajem cystersów było zakładanie szkół parafialnych obok kościołów, a Komorniki i Łowkowice należały do ich dóbr. Jak podaje kronika, szkoła taka istniała już długo przed 1550 rokiem, a nazywano ją Kiisterschule.

4 Historia W roku 1679 nauczycielem szkoły parafialnej był Jan Czerwonka. 9 IX 1708 roku pożar zniszczył całkowicie szkołę i plebanię. Nową szkołę wybudowano niedaleko kościoła. Koszty utrzymania ponosiły wioski, z których składała się parafia (tj. Komorniki, Łowkowice, Ściborowice, Jarczowice, Wesoła i Borek) oraz patron kościoła - Klasztor Cystersów w Lubiążu.

5 Historia W 1794 roku wybudowano nową szkołę wraz z budynkami gospodarczymi. Szkoła pokryta była słomą i posiadała tylko jedno pomieszczenie klasowe oraz pokój z komorą przeznaczony dla nauczyciela. W 1860 roku uczęszczało do niej 220 uczniów, uczyło ich 2 nauczycieli.

6 Budynek szkoły z 1865r. Obecnie dom nauczyciela.

7 W 1865 roku wybudowano szkołę piętrową (dzisiejszy dom nauczyciela)
W 1865 roku wybudowano szkołę piętrową (dzisiejszy dom nauczyciela). Liczyła ona 3 klasy: podstawową zw. Unterklasse, średnią zw. Mittelklasse oraz wyższą zw. Oberklasse, w których pracowało 3 nauczycieli. W 1905 roku notuje się najwyższą liczbę uczniów tj W tym czasie zatrudnionych było 4 nauczycieli. 5-klasową szkołę wprowadzono w 1906 roku przy tej samej liczbie uczących.

8 W latach istniała w Komornikach Wiejska Szkoła Dokształcająca dla młodzieży po szkole podstawowej (Fortbildungschule). Na początku liczyła ona 24 uczniów. Zajęcia odbywały się od listopada do marca dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych. Nauka w tej szkole trwała 2 lata. Uczono w niej: nauk przyrodniczych, matematyki, języka niemieckiego, wiedzy obywatelskiej, etyki i śpiewu.

9 SZKOŁA W LATACH

10 Historia W pobliżu istniejącej szkoły w 1912 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu, który oddano do użytku w 1913 roku. Posiadał on 5 pomieszczeń klasowych oraz 2 mieszkania nauczycielskie.

11 Historia W 1936 roku powstaje w Komornikach przedszkole w budynku obok domu nauczyciela (obecnie biblioteka wiejska). W tym samym roku Katolicka Szkoła Podstawowa w Komornikach posiadała 6 klas, 5 nauczycieli i 286 uczniów. Nauka w szkole trwała 8 lat.

12 1IX 1940 roku przeprowadzono rozdział między szkołą a kościołem
1IX 1940 roku przeprowadzono rozdział między szkołą a kościołem. Zniesiono wszystkie szkoły wyznaniowe na terenie Niemiec, tym samym Katolicka Szkoła Podstawowa w Komornikach po kilkusetletniej działalności przestała istnieć. W czasie trwania II wojny światowej powtarza się sytuacja z okresu I wojny. W 1943 roku w 6 klasowej szkole pracuje tylko 3 nauczycieli. Każdy nauczyciel opiekował się 2 klasami.

13 Szkoła Podstawowa w Komornikach

14 Historia W latach , dzięki staraniom i zabiegom ówczesnego dyrektora Adama Samagalskiego, przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego, do którego dobudowano nowe skrzydło, część pomieszczeń zajęło przedszkole.

15 DYREKCJA SZKOŁY W okresie powojennym kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Ludwik Mierzwa, L. Cymbalowa, Emilia Lewicka-Strzała, Wanda Nadolska, Małgorzata Kostka, Ryszard Jakubowski, Adam Samagalski, Urszula Panusz do chwili obecnej Irena Pachowicz.

16

17

18

19


Pobierz ppt "Kartka z Kalendarza Szkoła Podstawowa w Komornikach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google