Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT przygotowanie nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT przygotowanie nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT przygotowanie nauczycieli
„E-Belfer — przygotowanie nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

2 Seminarium Agenda Technologia przyszłością edukacji?
Prezentacja założeń projektu Przerwa Prezentacja osiągniętych rezultatów Podsumowanie realizacji projektu

3 Technologia przyszłością edukacji?
E-learning i zdalne nauczanie? Proces ewolucji zdalnego nauczania. Kursy korespondencyjne Kursy radiowe i telewizyjne Kursy na kasetach i płytach Kursy poprzez Internet Proces ewolucji zdalnego nauczania trwa już od niemal 300 lat, począwszy od kursów korespondencyjnych, poprzez kursy radiowe i telewizyjne, aż do kursów na kasetach, płytach CD i Internecie. Analizując ten proces możemy powiedzieć, że nauka przez Internet jest jego szczególną formą dającą niespotykane dotąd możliwości. Jeżeli zdalne nauczanie nie jest nowością, to dlaczego teraz staje się tak popularne? To przede wszystkim zasługa środków technicznych, które zapewnił nam postęp zmieniając środowisko na tyle, że dziś dysponujemy ogromnymi możliwościami w dziedzinie środków przekazu i interakcji.

4 Technologia przyszłością edukacji?
E-learning i zdalne nauczanie? Tworzy się społeczeństwo oparte na wiedzy i kształceniu ustawicznym wykorzystujące komputery jako stały element naszej codzienności. Jak Państwo zauważyli wdrażanie nowych technologii jest coraz szybsze, a komputery stały się stałym elementem naszej codzienności. Ten gwałtowny i stały postęp przyczynił się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i kształceniu ustawicznym. W tej chwili uczenie się przez całe życie jest wymogiem czasów, a zdalne nauczanie wykorzystujące Internet (e-learning) stało się rzeczywistością. Jeżeli chodzi o odpowiedź na nasze pytanie, to można się zastanowić nie „czy” tylko „na jak długo” ta forma edukacji weszła w nasze życie i co ją zastąpi, ale to już zweryfikuje czas. Jeżeli chodzi o odpowiedź na nasze pytanie, można się zastanowić nie „czy” tylko „na jak długo” ta forma edukacji weszła w nasze życie i co ją zastąpi, ale to już zweryfikuje czas.

5 Technologia przyszłością edukacji?
Dlaczego e-learning jest coraz popularniejszy? Zalety e-learningu: Wady e-learningu: redukcja kosztów, oszczędność czasu, duża efektywność, łatwość modyfikacji i aktualizacji, dobre monitorowanie i diagnozowanie procesu nauczania, możliwość indywidualizacji treści i sposobu kształcenia, elastyczność w doborze czasu oraz miejsca nauki. początkowo duży koszt uruchomienia, brak osobistego kontaktu z nauczycielem, problem z motywacją i dyscypliną, konieczność samokontroli, ograniczone możliwości interakcji z innymi uczestnikami. Możemy się zastanawiać dlaczego ta forma edukacji coraz szybciej zdobywa popularność. Odpowiedź na to pytanie może nam przybliżyć zestawienie zalet i wad. Do zalet e-larningu można zaliczyć: redukcję kosztów, oszczędność czasu, dużą efektywność, łatwość modyfikacji i aktualizacji, dobre monitorowanie i diagnozowanie procesu nauczania, możliwość indywidualizacji treści, sposobu kształcenia i elastyczność w doborze czasu oraz miejsca nauki. Jak każda metoda e-learning ma także wady, do których zliczyć możemy: początkowo duży koszt nakładów na uruchomienie, brak osobistego kontaktu z nauczycielem, problem z motywacją i dyscypliną, konieczność samokontroli i ograniczone możliwości interakcji z innymi uczestnikami.

6 Technologia przyszłością edukacji?
Dlaczego e-learning jest coraz popularniejszy? Do niedawna z tej formy kształcenia korzystały tylko: duże i średnie firmy, niektóre organizacje rządowe, uczelnie wyższe. Przyczyny zmiany na korzyść e-learningu: przewaga zalet, nowe, tanie technologie, większa świadomość. Faktycznie musimy przyznać, że do niedawna z tej formy kształcenia korzystały duże i średnie firmy, niektóre organizacje rządowe oraz uczelnie wyższe. Jednak analiza tego zestawienia, nowe możliwości techniczne oraz obniżające się koszty wdrożenia, a także większa świadomość społeczeństwa w tym względzie pozwalają stwierdzić, iż e-learning – mimo wad – ma więcej istotnych zalet, które należy wykorzystać w procesie edukacji na różnych jej szczeblach. To głównie zalety dydaktyczne, ale także ekonomiczne sprawiły, że e-learning rozwija się coraz dynamiczniej zarówno w biznesie jak i szkolnictwie. W tej chwili możemy stwierdzić jednoznacznie, że e-learning zmienił już sposób myślenia i organizację procesu edukacyjnego. Zalety dydaktyczne i ekonomiczne sprawiły, że e-learning rozwija się coraz dynamiczniej.

7 Prezentacja założeń projektu
Informacje o projekcie Projekt „E-Belfer – przygotowanie nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS - PO KL - Priorytet IX – ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH - Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”). Obejmował szkolenia nauczycieli dotyczące wzrostu kompetencji metodycznych i merytorycznych. Projekt „e-Belfer – przygotowanie nauczycieli [nazwa szkoły] do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Projekt obejmował szkolenia dotyczące wzrostu kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz wskazania możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

8 Prezentacja realizowanego projektu
Cele projektu Cel ogólny: Wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. Cele szczegółowe: zdobycie wiedzy na temat zasad pracy na platformie e-learningowej, zdobycie umiejętności tworzenia lekcji e-learningowych, zapoznanie z narzędziami informatycznymi do tworzenia lekcji e-learningowych, zapoznanie z metodologią i metodyką budowania kursów e-learningowych, zwiększenie aktywności w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia. [podać zgodnie z dokumentacją]

9 Prezentacja realizowanego projektu
Rekrutacja Rekrutacja w ramach projektu: Termin rekrutacji Regulamin i kryteria udziału w projekcie – opracowano W projekcie udział wzięło 2 nauczycieli i 10 nauczycielek. [uzupełnić zgodnie z dokumentacją] np.: Rekrutacja odbywała się w styczniu 2010 Kryteria udziału w projekcie były określone regulaminem – można wymienić jakie Biorąc pod uwagę analizę ryzyka została utworzona lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji jednego lub więcej uczestników zakwalifikowanych już do projektu. Podać liczbę nauczycieli! [można dodać skany materiałów]

10 Prezentacja realizowanego projektu
Wykonawca – OSI CompuTrain S.A. prowadzi niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiada bogate doświadczenie w realizacji szkoleń i projektów związanych z oświatą, ponad przeszkolonych nauczycieli w różnych projektach, 4 miejsce w Polsce pod względem liczby przeszkolonych osób i liczby kursów (ranking Teleinfo, 2007), realizator projektów komercyjnych, ale także finansowanych z środków Unijnych oraz Banku Światowego. [uzupełnić zgodnie ze stanem dokumentacji] Do realizacji projektu została zaproszona firma OSI CompuTrain mająca bogate doświadczenie we realizacji szkoleń i projektów związanych z oświatą. Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w ramach OSI CT przeszkoliła już ponad nauczycieli. Wybrane projekty realizowane w ramach: Inicjatywy Wspólnotowej Equal („Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa - Strefa szans”), EFS – SPO RZL (portal edukacyjny „Scholaris”, szkolenia ICT dla nauczycieli), MEN (Pracownie internetowe ...), PO KL (wiele innych projektów).

11 Prezentacja realizowanego projektu
Informacje o projekcie w Internecie [uzupełnić zgodnie z tym co się ukazało]

12 Prezentacja realizowanego projektu
Beneficjenci 2 nauczycieli i 10 nauczycielek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie zamieszkałych w woj. śląskim chcących uzupełnić swoje kompetencje zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi. [podać dane - uzupełnić zgodnie z dokumentacją] Można dać fotkę zbiorową grupy (grup)

13 Prezentacja założeń projektu
Informacje o szkoleniu Szkolenie było prowadzone w trybie mieszanym (blended learning) łączącym sobie zalety metody szkolenia tradycyjnego i e-learningu. W kursie treści były podzielone na moduły stacjonarne (S) i zdalne (E). E-LEARNING S1 S2 E1 S3 S4 E2 S5 E3 ZAJĘCIA STACJONARNE

14 Prezentacja założeń projektu
Informacje o szkoleniu Realizacja zajęć stacjonarnych: Zajęcia odbywały się w ramach godzin pracy. Prowadził je trener OSI CompuTrain S.A. – Jacek Turlejski Miejsce zajęć – pracownia komputerowa. Realizacja zajęć zdalnych: Zajęcia odbywały na platformie zdalnego nauczania. Moderowane przez trenera OSI CompuTrain S.A. – Grzegorza Nowaka [dane uzupełnić zgodnie z wnioskiem] [można dodać zdjęcie pracowni] Moduły stacjonarne były prowadzone w wyznaczonych dniach przez doświadczonego wykładowcę OSI CompuTrain S.A., natomiast zajęcia zdalne były realizowane z wykorzystaniem zasobów i składowych platformy zdalnego nauczania. W trakcie zajęć zdalnych, przewidzianych pomiędzy zajęciami stacjonarnymi, uczestnicy mieli do wykonania zadania, których celem było utrwalenie i pogłębienie wiedzy z określonego zakresu. Uczestnicy mogli je wykonywać w wybranym przez siebie okresie, a nad ich pracą czuwał moderator, który był dostępny online w czasie konsultacji. Zarówno instruktor jak i moderator był do dyspozycji uczestnika w trybie offline, udzielając odpowiedzi na pytania lub rozwiązując określone przez uczestników problemy.

15 Prezentacja realizowanego projektu
Galeria zdjęć [podać dane - uzupełnić zgodnie z dokumentacją] Można dać fotkę zbiorową grupy (grup) 15

16 Prezentacja osiągniętych rezultatów
Założone rezultaty Zdobycie umiejętności: pracy z platformą e-learningową, zastosowania metodologii i metodyki budowania e-kursów, komunikacji z wykorzystaniem dostępnych mediów, samokształcenia za pomocą zasobów Internetu i platformy e-learningowej, pobudzania kreatywności i aktywności w pracy dydaktycznej. [opracować zgodnie z wnioskiem] Zdobycie umiejętność zastosowania, przez nauczycieli i nauczycielki, poznanej w trakcie zajęć metodologii tworzenia kursu e-learningowego i wykorzystanie różnych metod dydaktycznych w pracy z uczestnikami kursów. Wyszukiwanie w Internecie materiałów dydaktycznych i wykorzystywanie ich w przygotowaniu materiałów do e-kursu, a także quizów z wykorzystaniem informacji zwrotnej po ich zakończeniu. Opracowanie scenariusza i na jego podstawie własnego kursu e-learningowego oraz umieszczenie go na platformie. Funkcjonalne wykorzystywanie w swojej pracy ogólnodostępnych komunikatorów zewnętrznych oraz te, które są zawarte w platformie e-learningowej.

17 Prezentacja osiągniętych rezultatów
Produkty i ich ocena Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania e-learningu. Zrealizowanie szkolenia obejmującego 100 os./godzin w tym 40 os./godzin szkolenia stacjonarnego i 60 os./godzin e-learningowego. Kurs e-learningowy lub blended learningowy uczestników. Jak je ocenimy [uzupełnić zgodnie z winoskiem] [dodać skan zaświadczeń] Jak je ocenimy – slaid kolejny prezentacja najciekawszych!

18 Prezentacja osiągniętych rezultatów
Prezentacja najlepszych kursów Autor: Joanna Bacior Temat: Comparison of adjectives Stopniowanie przymiotników [wstawić przykład najlepszych kursów]

19 Prezentacja osiągniętych rezultatów
Prezentacja najlepszych kursów Autor: Marzena Mazanek Temat: "Okrągły stół" i upadek komunizmu w Polsce [wstawić przykład najlepszych kursów]

20 Prezentacja osiągniętych rezultatów
Prezentacja najlepszych kursów Autor: Leszek Kawecki Temat: Twierdzenie Talesa [wstawić przykład najlepszych kursów]

21 Podsumowanie realizacji projektu
Rezultaty w statystyce Udział beneficjentów w zajęciach stacjonarnych MODUŁ S1 S1/S2 S2 S3 S3/S4 S4 S5 RAZEM PROCENT OBECNOŚCI IMIĘ I NAZWISKO Ilość godzin KOBIETY Uczestnik 1 5 6 4 40 100% Uczestnik 2 Uczestnik 3 Uczestnik 4 Uczestnik 5 Uczestnik 6 Uczestnik 7 Uczestnik 8 Uczestnik 9 - 35 87,5% Uczestnik 10 MĘŻCZYŹNI Uczestnik 11 Uczestnik 12 razem procent obecności grupy: 99% Analizując tabelę uczestnictwa widzimy, że 9 nauczycielek uzyskało frekwencję 100%, i jedna nauczycielka 87,5%. Dwóch nauczycieli osiągnęło 100% frekwencję. Każdy z uczestników osiągnął wymaganą frekwencję na zajęciach (80%).

22 Podsumowanie realizacji projektu
Rezultaty w statystyce Wyniki ankiety ewaluacyjnej Podsumowując możemy powiedzieć, że nauczycielki i nauczyciele bardzo dobrze opanowali zagadnienia, które były realizowane podczas szkoleń w ramach projektu E-belfer...

23 Podsumowanie realizacji projektu
Zespół realizujący projekt Moderator: Grzegorz Nowak (OSI CompuTrain S.A.) Wykładowca: Jacek Turlejski (SOD Częstochowa) Specjalista do spraw monitoringu i ewaluacji: Ewa Baryła Specjalista do spraw rozliczeń projektu: Bożena Fiutek Koordynator projektu: Dorota Kołacz

24 Dziękujemy za współpracę, życzymy udanych wakacji i miłego wypoczynku
Dziękujemy za współpracę, życzymy udanych wakacji i miłego wypoczynku. W imieniu zespołu realizującego projekt Ewa Baryła Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT przygotowanie nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google