Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział w konkursie „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział w konkursie „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel”"— Zapis prezentacji:

1 Udział w konkursie „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel”
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Rozalia Machnicka Adres Ostrowiec Św. ul. Akademicka 20 Tel. Fax. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji Małgorzata Iwańska

3 8 lutego 2010 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im
8 lutego 2010 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Św. przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Innowacyjna Szkoła” i „Innowacyjny Nauczyciel” w ramach programu „Partnerstwo dla Przyszłości”. Istotą działań „Partnerstwa dla Przyszłości” jest dążenie do budowy „Szkoły dla Przyszłości”, szkoły funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym, w której wśród nauczycieli i uczniów stosuje się technologię informacyjną i komunikacyjną w nauczaniu i uczeniu się.

4 „Szkoła dla Przyszłości” to szkoła otwarta, aktywna i … wirtualna.
Celem głównym naszych działań było udowodnienie, że jesteśmy szkołą, która spełnia kryteria „Szkoły dla Przyszłości”, szkoły funkcjonującej w Społeczeństwie Informacyjnym. „Szkoła dla Przyszłości” to szkoła otwarta, aktywna i … wirtualna.

5 Szkoła otwarta - na nowe technologie i ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej;
Szkoła aktywna - w propagowaniu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli, Szkoła wirtualna – aktywnie funkcjonująca w "wirtualnie połączonych" społecznościach systemu edukacyjnego.

6 Konkurs przebiegał w trzech etapach:
Opis działania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 jako jedyna szkoła z województwa świętokrzyskiego przystąpiła do konkursu „Innowacyjna Szkoła 2010”, „Innowacyjny Nauczyciel 2010”. Było to dla nas dużym wyzwaniem. Najpierw szczegółowo zapoznałyśmy się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie: Konkurs przebiegał w trzech etapach: Etap I – W tym etapie szkoła musiała przygotować prezentację - wg szablonu konkursowego (stronę VCT) - „ Wirtualna wizyta w szkole”, w której należało przekonać jury, że spełniamy kryteria szkoły aktywnej, otwartej i wirtualnej na technologie informacyjne i komunikacyjne oraz propagujemy je w procesie dydaktyczno – wychowawczym, zarówno wśród uczniów jak i u nauczycieli.

7 Etap II - to udział przedstawicieli zakwalifikowanych szkół (dyrektor i nauczyciel odpowiedzialny za prezentację szkoły) w konferencji „Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli”. W dniach maja 2010 nauczyciele PSP nr 7 uczestniczyli w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli w Lesznie Wielkopolskim. Tematem przewodnim forum były: „Nowe technologie we współczesnej szkole”. Forma ta służyła aktywizacji środowiska i wywołaniu dyskusji wokół problemu innowacji związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w nauczaniu i w pracy szkoły. Nauczyciele prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych stanowiskach w formie posterów, prac uczniów i nauczycieli. Mieli okazję do wymiany doświadczeń z innymi, zobaczenia co robią inne szkoły oraz przedstawienia własnych osiągnięć. Udział w forum był również okazją do uczestniczenia w wykładach, warsztatach edukacyjnych oraz możliwością poznania nowych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

8 Poster w kategorii Innowacyjna Szkoła
Poster w kategorii Innowacyjny Nauczyciel

9 Postery innych uczestników forum Uczestniczki forum z PSP nr 7

10 Warsztaty oraz prezentacja multimedialnego Stolika SMART Table

11 Podsumowanie Konkursu odbyło się 13 października 2010r
Podsumowanie Konkursu odbyło się 13 października 2010r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas „Uroczystej Gali Nauczyciela Roku”. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyskała tytuł „Innowacyjna Szkoła 2010”

12 Opis uzyskanych efektów:
Będąc szkołą, która podejmuje szereg innowacyjnych działań, z dużym entuzjazmem przystąpiliśmy do konkursu „Innowacyjna Szkoła”. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy zaprezentować nasze pomysły, nasze przedsięwzięcia i to co robimy na co dzień. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest dla nas chlebem powszednim, uważamy to za konieczność, za integralną część procesu nauczania. Dziś po prostu nie da się inaczej. Dzięki inicjatywie Microsoft, jaką jest Partnerstwo dla Przyszłości, mogliśmy się pochwalić naszymi osiągnięciami i zobaczyć jak działają inne szkoły w kraju, a to przecież najlepsza forma wymiany doświadczeń.

13 podnieśliśmy prestiż naszej placówki w mieście, województwie i kraju;
Wnioski z realizacji: Dzięki udziałowi w Konkursie i otrzymaniu tytułu „Innowacyjna Szkoła 2010” : podnieśliśmy prestiż naszej placówki w mieście, województwie i kraju; nabraliśmy przekonania, że wykorzystywanie TI przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły jest na wysokim poziomie; uwierzyliśmy, że zespołowa praca nauczycieli w dążeniu do przygotowania uczniów do funkcjonowania w placówce na miarę „Szkoły dla Przyszłości” jest możliwa; mamy satysfakcję, że wszystkie podejmowane przez nas działania edukacyjne przedstawione w prezentacji konkursowej zostały zauważone i zaowocowały Tytułem „Innowacyjna Szkoła 2010”

14 Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Partnerski program firmy Microsoft „Partnerstwo dla Przyszłości” – główny organizator konkursu oraz Forum „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel” Regionalne Centra Innowacji ( m. in. z Kielc) – prowadzące zajęcia warsztatowe z uczestnikami Forum „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel”

15 Uzasadnienie zgłoszenia:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłasza jako przykład dobrej praktyki swój udział w konkursie „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel” w celu rozpropagowania Programu „Partnerstwo dla Przyszłości”. Jest to znakomita inicjatywa stymulująca twórczych i innowacyjnych nauczycieli, która nie tylko wspomaga działalność szkół, ale inicjuje również szereg ciekawych i nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Dzięki współpracy z „Partnerstwem dla Przyszłości” zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą podnieść swój poziom umiejętności w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, we wdrażaniu kultury innowacji oraz w przygotowaniu się do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zachęcamy do odwiedzania strony Partnerstwa dla Przyszłości:

16 ………………………… …………………………………
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki. Ostrowiec Św Rozalia Machnicka ………………………… ………………………………… Miejscowość, data Podpis dyrektora szkoły/placówki


Pobierz ppt "Udział w konkursie „Innowacyjna Szkoła”, „Innowacyjny Nauczyciel”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google