Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie konfliktem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie konfliktem."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie konfliktem.
Piotr Terebecki Uciążliwość funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zarządzanie konfliktem. Poznań, 19 lutego 2013 r.

2 Identyfikacja problemu
okresowe uciążliwe oddziaływanie na otoczenie

3 Należy pamiętać, że: pod względem technologicznym oczyszczalnie są podobne do innych obiektów w kraju urządzenia są sprawne i pracują prawidłowo oczyszczalnie osiągają wymagane prawem parametry

4 Przyczyny problemu bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych
Lokalizacyjne bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych brak możliwości izolacji obiektu od otoczenia Prawne brak regulacji prawnych w zakresie emisji odorów i bioaerozoli Techniczne stan wiedzy na temat odorów – brak ścisłej korelacji pomiędzy emisją poszczególnych substancji a uciążliwością odorową

5 ograniczenie emisji do akceptowalnego poziomu
Stan docelowy ograniczenie emisji do akceptowalnego poziomu

6 Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Przykład Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

7 Dotychczasowe działania - inwestycje
2001 – zakończenie I ETAPU hermetyzacji zagęszczacze osadów stacja zagęszczania osadu stacja odwadniania osadu kanały dopływowe ścieków 2006 – zakończenie II ETAPU kanały międzyobiektowe zbiorniki uśredniające piaskowniki 2008 – uruchomienie Stacji Termicznego Suszenia Osadów 2010 – całkowity wywóz osadu z placu tymczasowego składowania wywieziono ponad 600 tys. ton osadów 2010/12 – przygotowanie do hermetyzacji osadników wstępnych Nakłady AQUANET: mln zł

8 Efekty dotychczasowych działań
sukcesywny spadek zawartości związków odorowych w powietrzu emitowanym z COŚ (na podstawie monitoringu) I etap II etap od 2010 r. emisja żadnej substancji nie przekroczyła dopuszczalnych progów emisji określonych Rozporządzeniem

9 początek 2011

10 Podjęte działania 1/2 marzec 2011 - powołanie w Aquanet zespołu ds. ograniczania emisji odorów Obecnie zespół pracuje w ramach Programu ograniczania emisji odorów z obiektów Aquanet Program obejmuje 28 projektów angażuje 13 prowadzących projekty

11 Podjęte działania 2/2 W ramach Programu realizowane są projekty:
Inwestycyjne (m.in. hermetyzacja osadników wstępnych). 2. Działania bieżące m.in. - poszukiwanie najlepszych dostępnych metod i technologii, - testy technologii - utrzymanie efektywności pracy istniejących urządzeń. 3. Społeczne m.in. - kontakt z mieszkańcami – bieżąca informacja, Drzwi otwarte, - współpraca z zespołami kontrolnymi – cykliczne spotkania.

12 Rozwój wiedzy i kompetencji
1. Nawiązano kontakt z: - 23 dostawcami technologii (w tym 11 zagranicznymi) - 4 ośrodkami naukowymi 5 laboratoriami chemicznymi 5 laboratoriami olfaktometrycznymi 10 szkoleń i wyjazdów studialnych Wprowadzono badania olfaktometryczne. 3. Własny sprzęt pomiarowy (podręczne laboratorium, program do modelowania rozprzestrzeniania się odorów)

13 Przykładowy efekt działań Programu
czerwiec 2012 montaż urządzenia suchej sorpcji chemicznej przy biofiltrze 55.4 na LOŚ (efekt: redukcja z ok ou/m3 poniżej ou/m3)

14 Zaawansowanie działań antyodorowych LOŚ ul. Serbska
Emisja brutto 2010 VII.2012 modernizacja biofiltra 55.4 dalsze działania hermetyzacja oczyszczalni akceptowalność 235 84 50 10 Emisja odorów liczona w tysiącach jednostek zapachowych / sekundę

15 Zaawansowanie działań antyodorowych COŚ w Koziegłowach
Emisja brutto XII.2011 2013 2016 dotychczasowa hermetyzacja (od 2001 r.) i wywóz osadów z placu (10 ha) do rozwiązania problem STSO hermetyzacja osadników wstępnych pozostałe działania akceptowalność 760 470 320 80 30 Emisja odorów liczona w tysiącach jednostek zapachowych / sekundę

16 Zarządzanie konfliktem – zasada ŚWIT
ŚWIADOMOŚĆ firma musi mieć świadomość swojej uciążliwości i mieć odwagę przyznać się do tego faktu WIEDZA problem należy zmierzyć, zaplanować rozwiązania i budować kompetencje INFORMACJA interesariusze muszą być regularnie i na bieżąco informowani o sytuacji TRANSPARENTNOŚĆ jawność i konsekwencja działań

17 Zarządzanie konfliktem – dobre praktyki Aquanet
ŚWIADOMOŚĆ - przyjęcie do realizacji „Programu ograniczenia emisji odorów z obiektów Aquanet” - realizacja rocznych badań przez Politechnikę Wrocławską dotyczących wpływu COŚ na otoczenie - przeznaczenie w budżecie firmy środków na realizacje działań antyodorowych WIEDZA realizacja Programu - testy instalacji - analiza BAT - zdobywanie i pogłębianie wiedzy - kwantyfikowalność problemu - kontakty krajowe i zagraniczne - budowanie kompetencji

18 Zarządzanie konfliktem – dobre praktyki Aquanet
INFORMACJA - regularne spotkania z zespołem kontrolnym UM Poznania, UG Czerwonak i organizacji społecznych - spotkania z radnymi Gminy Czerwonak - spotkania z mieszkańcami okolic LOŚ - Drzwi Otwarte na COŚ - spotkanie informacyjne z WIOŚ - ankieta wśród mieszkańców - informacje w mediach TRANSPARENTNOŚĆ - informujemy interesariuszy o postępach prac, sukcesach ale też o porażkach

19 Dziękuję za uwagę Kierownik Programu Piotr Terebecki


Pobierz ppt "Zarządzanie konfliktem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google