Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”"— Zapis prezentacji:

1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”

2 Widok z góry

3 Historia oczyszczalni
Rok Wydarzenia 1976 - powstanie oczyszczalni - przepustowość m3/d (kraty, piaskownik, 2 osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) 1986 - rozbudowa części mechanicznej – podwojenie przepustowości m3/d (2 dodatkowe osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) 1992 - wdrożenie wstępnego chemicznego strącania na linii ściekowej (koagulant PIX) - rozbudowa oczyszczalni o stopień biologiczny MUCT dla m3/d 2000 - oddanie linii osadowej (obiekty fermentacji metanowej) i towarzyszące 2003 - modernizacja stacji odwadniania (montaż nowych wirówek sedymentacyjnych przeciwprądowych DC 40) - II etap modernizacji oczyszczalni (azot 10 mgN/dm3, suszenie i spalanie osadów)

4 Oczyszczalnia „Wschód” MUCT z biologicznym usuwaniem fosforu
Dane techniczne Oczyszczalnia „Wschód” Aktualny przepływ [m3/d] 95 000 Równoważna liczba mieszkańców Technologia MUCT z biologicznym usuwaniem fosforu Ilość powstających osadów [m3/rok, Mg s.m./rok] / Uwodnienie osadów [%] 80

5 Schemat technologiczny

6 Schemat reaktora biologicznego

7 Schemat linii osadowej
Q=370m3/d 4,2% s.m. Q=2600m3/d 1,0% s.m. Q=420m3/d 6,2% s.m. Q=790m3/d Q=140m3/d 5,3% s.m. Q=790m3/d 19,2% s.m. 3,5% s.m. Q=780m3/d

8 Parametry eksploatacyjne
Jednostka Ścieki dopływające Projekt oczyszczone Jakość ścieków BZT5 mgO2/dm3 464 15 6,7 ChZT 1143 150 48,2 Zawiesina og. mg/dm3 496 30 13,8 Azot ogólny mgN/dm3 81,6 11,1 Fosfor ogólny mgP/dm3 11,5 1,5 0,50 Fermentacja osadowa Wiek osadu d 19 20 Stopień przefermentowania % 48 39 Ilość osadu odwodnionego tys. m3 /rok Mg s.m/ rok 57,9 11 340 Uwodnienie osadu 73 80

9 Wskaźniki eksploatacyjne
PROJEKT 2009 Energia elektryczna - kWh/kg BZT5 usuniętego 1,9 1,04 Zużycie chemikaliów - zagęszczanie osadu kg/t suchej masy - odwadnianie kg/t suchej masy - 4,2 9,7 Produkcja biogazu N m3/d 12 000 9 500 Wskaźnik produkcji biogazu Nm3/kg s.m.org. 0,45 0,27

10 Ilość osadów wyprodukowanych w latach 1996-2009
31 grudnia 2008 oczyszczalnia ścieków Zaspa została wyłączona z eksploatacji

11 Metody zagospodarowania osadów ściekowych (1996-2009)

12 Plan sytuacyjny dopływ 1 odpływ dopływ 2 Istniejące obiekty
I-szy etap modernizacji II-gi etap modernizacji

13 Modernizacja czyszczalni -zakres
Modernizowane obiekty: Kraty – 2 nowe kraty o prześwicie 6 mm, instalacja do płukania skratek Piaskowniki napowietrzane – budowa 2 nowych piaskowników o dł. 30 m w miejscu wyłączonego z eksploatacji starego piaskownika Osadniki wstępne – przystosowanie do produkcji LKT, generalny remont, wymiana zgarniaczy Reaktory biologiczne – dostosowanie układu technologicznego do spełnienia rygorystycznych wymogów stawianych ściekom oczyszczonym (Nog=10mg/dm3) Osadniki wtórne – modernizacja instalacji zgarniania i odbioru flotatu Zamknięte Komory Fermentacyjne (ZKF) – wymiana mieszadeł (zapewnienie 100 krotnej wymiany zawartości/db)

14 Modernizacja oczyszczalni –zakres c.d.
Nowoprojektowane obiekty: System dezintegracji osadu – zwiększenie ilości produkowanego biogazu, zwiększenie stopnia rozkładu suchej masy organicznej Instalacja wody technologicznej – układ sieciowy doprowadzający wodę do obiektów wymagających zasilania wodą technologiczną, ograniczenie zużycia wody pitnej na terenie oczyszczalni Instalacja do płukania osadu wydobywanego ze studzienek kanalizacyjnych – ograniczenie masy powstających osadów Instalacja termicznej przeróbki osadów ściekowych -suszenie i spalanie Instalacja odzysku energii z biogazu (kogeneratory) – produkcja energii elektrycznej i cieplnej


Pobierz ppt "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google