Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1"— Zapis prezentacji:

1 SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1

2 Cel i zakres informacji
Poznanie odmienności w sposobie resuscytacji w szczególnych okolicznościach, takich jak: Hipotermia Utonięcie Zatrucie Ciąża Porażenie prądem Anafilaksja Stan astmatyczny Uraz

3 Szczególne okliczności
Częsta przyczyna nagłego zatrzymania krążenia wśród ludzi młodych Często możliwe zapobiegnięcie nagłemu zatrzymaniu krążenia W niektórych przypadkach konieczny dłuższy okres resuscytacji

4 Hipotermia Definicja: Centralna temperatura < 35 °C
(termometr musi mieć odp. skalę) Płytka °C Umiarkowana °C Głęboka < 30 °C

5 Hipotermia Szczególnie istotne: Utonięcie Osoby starsze Małe dzieci
Urazy/niektóre choroby Leki/alkohol

6 Cechy kliniczne hipotermii
Tętno: wolne, nieregularne, słabo wypełnione RR:  lub nieoznaczalne Źrenice: rozszerzone OUN: zaburzenia świadomości, śpiączka Pierwotna czy wtórna hipotermia?

7 Ostrożnie Cechy kliniczne hipotermii mogą imitować śmierć
Protekcyjny wpływ na OUN „Not Dead until Warm and Dead”, za wyjątkiem: obecności oczywiście śmiertelnych urazów zamrożenia ciała w stopniu uniemożliwiającym resuscytację oceny klinicznej przeprowadzonej w szpitalu

8 Drogi oddechowe i wentylacja
Ciepły (40-46 °C), nawilżony, tlen w wysokim stężeniu Ostrożna intubacja zgodnie z zaleceniami algorytmu ALS Wentylacja powinna skutkować widocznym unoszeniem się klatki piersiowej

9 Krążenie Uwaga na bradykadię Rozważ użycie metody Dopplera
Przełykowy czujnik temperatury sztywności ścian klatki piersiowej Dostęp do żył centralnych

10 Zaburzenia rytmu serca towarzyszące hipotermii
Zwolniony rytm zatokowy Migotanie przedsionków Temp Migotanie komór Asystolia

11 Krążenie Defibrylacja może być nieefektywna dopóki temp. Centralna nie wzrośnie powyżej 30°C Pozostałe zaburzenia rytmu ustępują spontanicznie wraz z ocieplaniem organizmu Efektywność działania leków jest mniejsza < 30 °C Bradykardia może być przejawem fizjologicznej reakcji na głęboką hipotermię

12 Ogrzewanie Usuń pacjenta z zimnego środowiska
Poruszanie może wywołać zaburzenia rytmu Zapobiegaj dalszej utracie ciepła Szybki transport do szpitala Usuń zimną/mokrą odzież

13 Aktywne ogrzewanie Zewnętrzne Wewnętrzne Koce elektryczne
Aparatura do krążenia pozaustrojowego Wentylacja ciepłym wilgotnym 02 Ciepłe płyny dożylne(40 ºC) Płukanie żołądka, otrzewnej, opłucnej, pęcherza moczowego Ciągła hemofiltracja żylno-żylna

14 Monitorowanie i ocena kliniczna
Ciągłe monitorowanie hemodynamiczne Powtarzalna gazometria krwi tętniczej nie stosuj korekcji względem temp. Elektrolity hiperkaliemia podczas ogrzewania Testy tarczycowe (ludzie starsi)

15 Immersion and Submersion
Głowa powyżej poziomu wody hipotermia niestabilność układu krążenia Głowa zanurzona w wodzie uduszenie hipoksja – wtórne zatrzymanie krążenia Utonięcie – zgony w przeciągu 24 godzin od zdarzenia

16 Decyzja o rozpoczęciu resuscytacji
Pełne wyzdrowienie możliwe nawet po dłuższym okresie przebywania w wodzie Wysokie ryzyko hipotermii jeżeli temperatura wody < 25ºC Utonięcie jako następstwo ataku padaczkowego lub alkoholu?

17 Wydobywanie z wody Zminimalizować zagrożenie dla ratujących
Rozważyć możliwość uszkodzenia rdzenia kręgowego Utrzymywać pacjenta poziomo Nie podejmować prób resuscytacji w wodzie przy braku doświadczenia

18 Drogi oddechowe i wentylacja
Ostrożnie: możliwe uszkodzenie rdzenia kręgowego Podawaj 100% tlen Nie próbuj „usuwać wody z płuc” Często zdarzają się wymioty Wczesna intubacja u nieprzytomnych Wysokie ryzyko ARDS

19 Krążenie Uwaga na bradykardię Hypovolaemia from squeeze effect
Płyny dożylne Sonda żołądkowa Słona/słodka woda bez znaczenia

20 Badania Gazometria krwi tętniczej Jonogram Glikemia EKG
Radiogram klatki piersiowej

21 Dalsze postępowanie Jeżeli nie wystąpiło zatrzymanie krążenia rozważ wypisanie ze szpitala po 6 godzinach TYLKO jeżeli: Nie ma żadnych niepokojących objawów Prawidłowe Pa02 podczas wentylacji powietrzem atmosferycznym Brak odchyleń w badaniu rtg klatki piersiowej Występuje małe ryzyko późnego obrzęku płuc.

22 Zatrucia Główna przyczyna zgonów < 40 r.ż.
Najczęściej są wynikiem samozatrucia w konsekwencji zażycia różnego rodzaju leków Zagrożenia przemysłowe i wojenne: skażenia chemiczne promieniowanie radioaktywne

23 Resuscytacja: drogi oddechowe
Zaburzenia świadomości często skutkują: niedrożnością dróg oddecchowych zatrzymaniem oddechu Unikaj wentylacji usta-usta gdy: cyjanki siarkowodór substancje żrące związki fosfoorganiczne

24 Wentylacja Wysokie stężenia 02 Intubacja jeżeli pacjent nieprzytomny
Gazometria krwi tętniczej Intubacja jak przy „pełnym żołądku” (potrzebna wykwalifikowana pomoc)

25 Krążenie Często hipotensja wywołana lekami
Wypełnienie płynami +/- leki inotropowe Równowaga kwasowo - zasadowa Kardiowersja w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu serca

26 Specyficzne postępowanie
Ograniczenie wchłaniania toksyn z przewodu pokarmowego < 1 godziny – płukanie żołądka oraz węgiel lekarski Eliminacja toksyn hemodializa hemoperfuzja Specyficzne odtrutki

27 Informacje o truciznach
Zakłady toksykologii AM Ośrodki Toksykologii TOXBASE® Edinburgh NPIS

28 Specyficzne odtrutki Paracetamol - N-acetylocysteina
Zw. fosfoorganiczne - Atropina Cyjanki - Azotan sodu Tiosiarczan sodu Dicobalt edetate Digoksyna - przeciwciała Fab Opioidy - Nalokson

29 Dalsze postępowanie Przedłużona śpiączka może spowodować rabdomiolisę
Elektrolity (K+) oraz glikemia Gazometria krwi tętniczej Tempertura

30 Pytania?

31 Podsumowanie Szybkie i właściwe postępowanie może zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia Zaawansowane czynności resuscytacyjne wymagają modyfikacji w szczególnych przypadkach nagłego zatrzymania krążenia


Pobierz ppt "SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google