Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany zagrożenia życia W-2 „OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany zagrożenia życia W-2 „OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ”"— Zapis prezentacji:

1 Stany zagrożenia życia W-2 „OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ”
lek. Tomasz Gutowski

2 Obrażenia tkanek miękkich
Podczas wypadku lub urazu może dojść do uszkodzenia tkanek miękkich: skóra, tkanka podskórna, powięźnie, mięśni mogą wystąpić rany kłute, szarpane, tłuczone

3 Złamanie żeber Jest bardzo częstym obrażeniem
Powstaje najczęściej podczas uderzenia tępym przedmiotem lub pod wpływem wypadku komunikacyjnego Najczęściej złamanie jest po jednej stronie klatki

4

5 Złamanie żeber Żebra I, II, III ulegają złamaniu rzadko, ponieważ są osłonięte obojczykiem, łopatką i obręczą barkową (jeżeli dojdzie do złamania to należy podejrzewać uszkodzenia narządów wewn. Najczęściej dochodzi do złamania IV-X żebra, części bocznej

6 Złamanie żeber objawy:
Podstawowy objaw ból po stronie złamania nasilający się podczas oddychania, kaszlu lub ucisku podczas badania Duszność Krwiak w powłokach klatki piersiowej Jeżeli żebro uszkodzi płuco to może dojść do powstania odmy opłucnowej, „odmy” podskórnej, krwawienie do jamy opłucnowej

7 Złamanie żeber – diagnostyka i rozpoznanie:
Objawy kliniczne (oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie, palpacja) Badanie radiologiczne

8

9 Złamanie żeber - leczenie
Najczęściej jest leczenie zachowawcze (leki przeciwbólowe, leki wykrztuśne, antybiotyki) Ćwiczenia oddechowe Czasami bandażowanie klatki piersiowej Czasami blokady nerwowe nerwów międzyżebrowych Rzadko leczenie operacyjne

10 Wiotka klatka piersiowa
Jest to rozległe złamanie 2,3 bądź większej liczby żeber lub utrata połączenia z mostkiem powodujące powstanie opacznych ruchów oddechowych klatki Należy sprawdzić u chorego wydolność krążeniowo – oddechową Leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych, antybiotyków, wykonywanie ćwiczeń oddechowych oraz stosowanie kontrolowanego oddechu ze zwiększonym ciśnieniem wdechowym

11

12 Złamanie mostka Najczęśniej spowodowana uderzeniem o kierownicę samochodu Silny ból w okolicy mostka oraz duszność Lecznie polega na stosowaniu leków przeciwbólowych (morfina)

13

14

15 Pourazowa odma otwarta:
Odma otwarta jest to stan, w którym powietrze z otoczenia dostaje się przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej i z powrotem Dochodzi do zapadnięcia się płuca

16 Pourazowa odma otwarta - rozpoznanie
Opukiwanie – odgłos opukowy bębenkowy Osłuchiwanie – szmer pęcherzykowy ściszony Badanie radiologiczne Przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową

17

18

19 Pourazowa odma otwarta – leczenie:
Jak najszybsze przerwanie komunikacji jamy opłucnej z otoczeniem (osłonięcie rany szczelnym jałowym opatrunkiem) Leczenie szpitalne – opracowanie rany oraz założenie drenu ssącego do opłucnej w celu rozprężenia się płuca Drenaż usuwa się po rozprężeniu płuca

20

21 Pourazowa odma prężna:
Inaczej „odma zastawkowa” jest to stan w którym obecność powietrza w jamie opłucnej „dopełnia się” przy każdym wdechu Występuje znaczna hipoksemia oraz zwiększone ciśnienie w jamie opłucnej przesunięcie śrópiersia

22 Pourazowa odma prężna- objawy
Bardzo silna, nasilająca się duszność Narastanie niewydolności oddechowo-krążeniowej Osłuchiwanie, opukiwanie Badanie radiologiczne, TK Gazometria

23 Pourazowa odma prężna - leczenie
Jak najszybsze zmniejszenie ciśnienia panującego w jamie opłucnej Na miejscu wypadku można nakłuć jamę opłucnej igłą W szpitalu należy wykonać drenaż ssący

24 Pourazowa odma zamknięta:
Jest to wtargnięcie powietrza do opłucnej przez pęknięcie płuca lub drzewa tchawiczo – oskrzelowego Objawy – brak szmeru oddechowego, odgłos bębenkowy, wzmożone drżenie głosowe, zdjęcie radiologiczne Leczenie – drenaż podwodny

25

26 Pourazowy krwiak opłucnej
Jest to obecność krwi w jamie opłucnej Powstaje w wyniku rozerwania tkanek miękkich oraz uszkodzenia naczyń międzyżebrowych Jeżeli krwawienie jest intensywne to krew zbiera się w dolnych częściach opłucnej

27

28 Pourazowy krwiak opłucnej- rozpoznanie:
Badanie kliniczne (opukiwanie, osłuchiwanie) Duszność, przyspieszenie oddechu, kłucie w klatce piersiowej Badanie RTG Jeżeli w opłucnej jest dużo krwi to może dojść do powstanie wstrząsu oligowolemicznego

29 Pourazowy krwiak opłucnej leczenie:
Drenaż opłucnej Jeżeli po odessaniu wypłynie 1500ml krwi a po następnych 3-4 godzinach ml to jest to wskazanie do torakotomii

30 Stłuczenie płuca Zmiany polegają na zniszczeniu tkanki płucnej,
zgnieceniu pęcherzyków, rozerwaniu naczyń gromadzeniu się krwi w oskrzelikach i pęcherzykach płucnych Następstwem tego jest niedodma, a później zapalenie płuc Objawy – duszność, krwioplucie, hipoksja, tachykardia W RTG ograniczony naciek w miąższu płucnym

31 Stłuczenie płuca- leczenie:
tlenoterapia, leczenie przeciwbólowe, toaleta drzewa oskrzelowego rehabilitację drzewa oskrzelowego antybiotykoterapia inhalację środkami mukolitycznymi,

32

33 Rozerwanie tchawicy i oskrzela
Powodem może być uraz miażdżący lub zgniatający klatkę piersiową np.. przejechanie klatki pojazdem Rozerwanie oskrzela lub tchawicy łączy się z innymi obrażeniami

34 Rozerwanie tchawicy i oskrzela objawy:
Wstrząs Duszność i sinica Odma opłucnowa (najczęściej zastawkowa), śródpiersiowa krwioplucie

35 Rozerwanie tchawicy i oskrzela leczenie:
Usunięcie zagrożenia życia Przywrócenie drożności oskrzela i czynności płuca Wykonanie bronchoskopii pozwala postawić rozpoznanie oraz spełnia zadanie lecznicze Leczenie operacyjne następuje później, gdy minie bezpośrednie zagrożenie życia

36 Tamponada serca i rana serca
Rozległe rany serca powodują zgon na miejscu Małe rany mogą zamknąć się samoistnie Sama rana nie jest głównym zagrożeniem lecz tamponada serca – wypełnienie krwią worka osierdziowego czego następstwem jest zaburzenie rozkurczu serca oraz utrudnienie spływu krwi żylnej do serca

37 Tamponada serca i rana serca – objawy:
Spadek ciśnienia tętniczego Wzrost ciśnienia żylnego – wypełnione żyły szyjne Brak lub osłabienie tonów serca wstrząs

38 Tamponada serca i rana serca – leczenie:
Operacyjne Przetaczanie dużej ilości płynów – elektrolity, płyny krwiozastępcze Leczenie wstrząsu Nakłucie worka osierdziowego

39


Pobierz ppt "Stany zagrożenia życia W-2 „OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google