Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2"— Zapis prezentacji:

1 SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2

2 Cel i zakres informacji
Poznanie odmienności w sposobie resuscytacji w szczególnych okolicznościach takich jak: Ciąża Porażenie prądem Anafilaksja Stan satmatyczny Uraz Hipotermia Utonięcie Zatrucie

3 Ciąża: przyczyny zatrzymania krążenia u ciężarnych
Krwawienie Zatorowość płucna Zator płynem owodniowym Odklejenie łożyska Eclampsia Toksyczne działanie leków

4 Resuscytacja w ciąży Dwie osoby do resuscytacji
Wczesne zaangażowanie położnika i neonatologa

5 Drogi oddechowe  ryzyko zachłyśnięcia Manewr Sellicka
Intubacja dotchawicza (trudności): gruba szyja powiększenie sutków obrzęk górnych dróg oddechowych

6 Wentylacja Trudna gdyż: Uniesiona przepona
Mogą być potrzebne wysokie ciśnienia

7 Krążenie Pozycja na wznak powoduje ucisk żyły głównej dolnej
Przesuń macicę stosując: worki z piaskiem lub klin ręczne przesunięcie Pochylenie na lewy bok Uzupełnienie płynów Wczesną interwencję chirurgiczną w przypadku krwawienia

8 Cięcie cesarskie ze wskazań nagłych w trzecim trymestrze ciąży, jeżeli 5 minutowa resuscytacja nie przynosi rezultatu

9 Porażenie prądem

10 Porażenie prądem Prąd elektryczny (AC): źródła domowy
zagrożenia przemysłowe Porażenie piorunem (DC)

11 Czynniki wpływające na ciężkość urazu
Typ prądu i „droga” przez organizm zmienny (AC) – częstsze migotanie komór stały (DC) – częstsza asystolia Napięcie Wielkość dostarczonej energii Opór elektryczny tkanek Powierzchnia i czas narażenia

12 Oparzenie elektryczne

13 Porażenie piorunem Depolaryzacja mięśnia sercowego
asystolia lub migotanie komór Porażenie mięśni oddechowych może spowodować zatrzymanie oddechu Duży zakres uszkodzeń w zakresie układu nerwowego

14 Zachowaj ostrożność Wyłącz / odizoluj źródło Duże napięcie grozi:
łuk elektryczny rozprzestrzenia się poprzez podłoże

15 Resuscytacja Wczesny BLS oraz ALS
Wczesna intubacja w przypadku oparzeń w obrębie głowy / szyi Porażenie mięśni może utrzymywać się do 30 minut po zadziałaniu prądu o wysokim napięciu

16 Wskazania do hospitalizacji
Zatrzymanie krążenia Utrata przytomności Zmiany w EKG Uszkodzenia / oparzenia tkanek miękkich

17 Anafilaksja Anafilaksja – reakcja nadwrażliwości z udziałem IgE
Reakcja anafilaktoidalna – podobna reakcja lecz niezależna od nadwrażliwości Objawy i postępowanie w obu przypadkach jest podobne

18 Objawy kliniczne Obrzęk naczyniowy – obrzęk krtani
Wysypka (pokrzywka / rumień) Hipotensja rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych Skurcz oskrzeli Nieżyt nosa, zapalenie spojówek Ból brzucha, wymioty i biegunka

19 Resuscytacja Usuń prawdopodobny czynnik wywołujący
Wysoki przepływ tlenu Adrenalina zapaść, stridor, etc ml 1:1000 i.m. zagrażający życiu wstrząs - 1:10,000 i.v. miareczkowana Płyny Leki antyhistaminowe - H1, rozważ H2 Hydrokortyzon i wziewnie agoniści 2

20 Consider when compatible history of severe allergic-type reaction
with respiratory difficulty and/or hypotension especially if skin changes present Tlen Stridor, świszczący oddech, wysiłek oddechowy lub kliniczne wykładniki wstrząsu Adrenalina 1:1000 roztwór 0.5 ml (500 mikrograów) i.m. Powtarzaj co 5 minut jeżeli nie przynosi poprawy Leki antyhistaminowe (chlorpfeniraminn) mg powoli i.v. DODATKOWO We wszystkich przypadkach ciężkiej lub nawracającej reakcji oraz u pacjentów z astmą podaj hydrokortyzon mg i.m./lub powoli i.v. Jeżeli kliniczne objawy wstrząsu nie ustępują pomimo podawanych leków podaj 1-2 litry płynów i.v. Szybkie przetoczenie może być konieczne.

21 Ostrożnie: wczesne nawroty
Groźnie przebiegające reakcje z powolnym początkiem Reakcje u astmatyków z obciążonym wywiadem Kontynuacja wchłaniania alergenu Wcześniejszy wywiad dotyczący dwufazowych reakcji

22 Acute severe asthma W dużym stopniu odwracalna
Zgon możliwy do uniknięcia pacjenci późno wzywają pomoc opieszałość reakcji personelu medycznego przedwczesne wypisywanie do domu

23 Astma a zatrzymanie krążenia
Hipoksja skurcz oskrzeli Obrzęk śluzówki Zaburzenia rytmu serca hipoksja toksyczne działanie leków Odma prężna

24 Objawy bezpośredniego zagrożenia życia
Cisza nad płucami Sinica Bradykardia Hipotensja Wyczerpanie Śpiączka Hipoksja, kwasica, +/- hiperkapnia

25 Postępowanie (1) Wysokie stężenia tlenu Wziewnie agoniści receptora 2
Wczesne wdrożenie sterydów Podskórnie adrenalina 300 g Wziewnie leki o działaniu cholinolitycznym, aminofilina i.v. Płyny

26 Postępowanie (2) Wentylacja mechaniczna tylko gdy pozostały metody leczenia nie przynoszą rezultatu Uzyskanie w pełni prawidłowych parametrów gazometrii może być niemożliwe

27 Resuscytacja pacjentów u których wystąpiło zatrzymanie krążenia w przebiegu astmy
Trudności w wentylacji płuc Maska twarzowa  wypełnianie żołądka Wczesna intubacja Zagrożenie odmą prężną Trudności w efektywnym masażu Wentylacja z przedłużoną fazą wdechu Rozważ bezpośredni masaż serca

28 Zatrzymanie krążenia związane z urazem
Przyczyny: Poważne uszkodzenia mózgu Hipowolemia, hipoksja Uszkodzenie ważnych dla życia narządów Odma prężna Tamponada serca Wcześniejsze problemy zdrowotne nakładające się na uraz

29 Resuscytacja pacjentów z urazami
Rozpoznaj i lecz zagrażające życiu uszkodzenia nim dojdzie do zatrzymania krążenia Zabezpiecz kręgosłup szyjny Hipoksja i/lub hipowolemia  rozkojarzenie elektromechaniczne Tlen, zatamowanie krwawienia, płyny Torakotomia w przypadku zatrzymaniu krążenia towarzyszącemu drążącemu urazowi klatki piersiowej

30 Bezpośredni masaż serca: Wskazania
Podczas operacji w obrębie klatki piersiowej Rozkojarzenie elektromechoniczne u pacjenta z drążącym urazem klatki piersiowej Niestbilna klatka piersiowa Rozdęte płuca

31 Pytania?

32 Podsumowanie Szybkie i właściwe postępowanie może zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia Zaawansowane czynności resuscytacyjne wymagają modyfikacji w szczególnych przypadkach nagłego zatrzymania krążenia


Pobierz ppt "SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google