Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii"— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii
Mgr Dorota Głuchowska

2 Monitorowanie Proces rozpoznawania i oceny potencjalnych zjawisk fizjologicznych oparty na identyfikowaniu w regularnych odstępach czasu trendów prognostycznych. Gilbert H.C., Veder J.S.: Monitoring the anestetized patient. 1992

3 monitorowanie Umożliwia : -Wczesne wykrycie i zapobieganie zagrożeniom
- Prowadzenia bezpiecznego znieczulenia

4 Co monitorujemy? Układ oddechowy Układ krążeniowy Układ moczowy
Układ nerwowy

5 Monitorowanie nie ma sensu jeśli na sali operacyjnej/ intensywnej terapii nie będzie wykwalifikowanego personelu!!!!

6 Monitorowanie- rodzaje
Podstawowe -obserwacja kliniczna -układ oddechowy-pulsoksymetr kapnometr -układ krążenia – ekg , RR nieinwazyjny pomiar -głębokość znieczulenia* -stopień zwiotczenia* -temperatura *podczas operacji

7 Monitorowanie -rodzaje
Rozszerzone: -ocż -inwazyjny pomiar RR -diureza

8 Monitorowanie-rodzaje
Całkowite -rzut serca -ciśnienie zaklinowania -badania laboratoryjne

9 Monitorowanie układu oddechowego
Obserwacja kliniczna: - zabarwienia skory, śluzówek, krwi w polu operacyjnym; -Ruchy klatki piersiowej i brzucha, toru oddychania, Osłuchiwanie szmerów oddechowych – rodzaj, symetria. Spirometria Analiza gazów krwi

10 Pulsoksymetria

11 Pulsoksymetria – wskazania
podejrzenie niewydolności oddechowej monitorowanie pacjenta w trakcie i po zabiegu monitorowanie w trakcie tlenoterapii monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie

12 Pulsoksymetria zalety
Metoda nieinwazyjna Pomiar ciągły Nie wymaga kalibracji Nie nagrzewa skóry Możliwość pozostawania w jednym miejscu przez długi czas Pomiar niezależny od pigmentacji skóry Możliwość oceny zaburzeń rytmu serca, tzw deficytu tętna

13 Pulsoksymetria wady Brak możliwości pomiaru przy braku lub zmniejszeniu przepływuRR, temp, ucisk na tętnice, lakier na paznokciach Zaburzenia odczytu przy  Hb, obecności Hb patologicznych (karboksyhemoglobina, methemoglobina) Zaburzenia odczytu u pacjentów poruszających się , niespokojnych

14 kapnometria Wykorzystuje zjawisko absorpcji podczerwieni przez dwutlenek węgla Obserwacja krzywej na monitorze Stężenie CO2 na szczycie wydechu –ETCO2. Norma ETCO2 wynosi 30 – 43 mmHg.

15

16 etCo2 Ocena wentylacji Wykrycie powikłań tj.: -intubacja przełyku
-rozłączenie układu -awaria respiratora -niedrożność dróg oddechowych

17 Wzrost et Co2 Hipowentylacja Oddech zwrotny laparoskopia
Hipertermia złośliwa

18 Spadek et CO2 Hiperwentylacja; Hipotensja; Hipotermia;
Zmniejszenie pojemności minutowej serca; Pogorszenie perfuzji obwodowej; Zator płuc.

19 Monitorowanie układu krążenia

20 Monitorowanie układu krążenia
Kliniczne ocena: -koloru skory, błon śluzowych - tętna, ocena powrotu włośniczkowego -tonów serca, szmerów.

21 Monitorowanie układu krążenia
Przyrządowe: -EKG; -RR -OCŻ -ciśnienie w tętnicy płucnej; -ciśnienie zaklinowania; -rzut serca.

22 RYTM NIE DEFIBRYLACYJNY
Asystolia Asystolia komór

23 PEA –aktywność elektryczna bez tętna

24 RYTMY DEFIBRYLACYJNE

25 Częstoskurcz komorowy
Migotanie komór

26 Ciśnienie tętnicze Pomiar nieinwazyjny NIBP
Pomiar inwazyjny IBP- uznawany za złoty standard monitorowania ciśnienia tętniczego; Wymaga specjalnego przetwornika oraz kaniulacji naczynia tętniczego

27 Ośrodkowe Ciśnienie Żylne
Jest to ciśnienie panujące w żyłach głównych, równe ciśnieniu w prawym przedsionku Cewnik umieszczony w żyle głównej górnej 2 cm powyżej prawego przedsionka; Pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego. Wartości prawidłowe 5-12 cm H2O 1cm H2O=0.73 mmHg. Uwaga na błędy pomiaru!!!

28 OCŻ WYSOKI: Niewydolność prawej komory Hiperwolemia Odma
Ucisk żyły głównej Zator tt płucnej Wysoki peep NISKI: Hipowolemia Poszerzenia naczyń żylnych

29 Układ moczowy Prawidłowa diureza świadczy o prawidłowym przepływie trzewnym; Wydalanie moczu powinno wynosić 0,5 – 1ml/kg masy ciała; Diureza godzinowa/dwugodzinowa Barwa moczu

30 Pomiary hemodynamiczne za pomocą cewnika Swana-Ganza
Ciśnienie zaklinowania – ciśnienie panujące w lewym przedsionku (PCWP) - Prawidłowa wartość to 5-12 mmHg (odpowiada ciśnieniu późnorozkurczowemu w lewej komorze) Pomiar pojemności minutowej serca (rzutu serca) -ocena stanu wypełnienia łożyska naczyniowego i wydolności hemodynamicznej mięśnia sercowego; - pomiar inwazyjny – metoda termodylucji

31 Monitorowanie głębokości znieczulenia
ocena : -reakcji pacjenta na bodźce: (intubacja, manipulacje w drogach oddechowych, nacięcie skóry itp.). - spontanicznego rytmu oddechowego - RR - HR – tachykardia lub bradykardia; - źrenice – szerokość, odruchy; -oczy – odruchy, łzawienie; - skóra – kolor, potliwość; - układ mięśniowy – poruszanie się.

32 Bis indeks bispektralny
Analiza bispektralna zapisu EEG Zmniejsza ryzyko środoperacyjnego przebudzenia się Pomiar za pomocą elektrody przylepianej na czoło pacjenta Zakres wartości sięga od 0 do 100, gdzie 100 oznacza pełną świadomość, a 0 brak aktywności mózgu

33

34 BIS Bis 100- stan czuwania 65-80-sedacja
40-65-średnia do głębokiej utrata świadomości z niepamięcią –optymalnie w czasie znieczulenia ogólnego <40 śpiączka

35 Monitorowanie stopnia zwiotczenia
kliniczne podczas operacji - kurczenie się mięśni w brzegach rany, ruchy mięśni brzucha, twarzy,przepony, wzrost ciśnienia w drogach oddechowych, kapnogram w kształcie litery M; po operacji– otwieranie oczu, stopień ucisku dłoni, zdolność do wysunięcia języka, podnoszenie głowy; przyrządowe - stymulator nerwów.

36 badania laboratoryjne
Gazometria; jonogram; morfologia; glikemia (operacja to czynnik diabetogenny); układ krzepnięcia; Inne.

37 Monitorowanie czynności układu nerwowego
Obserwacja pacjenta Szerokość, symetria i reaktywność źrenic Ciśnienie sródczaszkowe (10-25mmHg) Zapis elektroencefalograficzny (EEG) – niestosowane rutynowo

38 Skala Glasgow Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale - GCS) jest używana w medycynie w celu oceny stanu przytomności (lub jej braku). Oceniamy: Otwieranie oczu 4punkty - spontaniczne 3 punkty - na polecenie 2 punkty - na bodźce bólowe 1 punkt - nie otwiera oczu

39 Skala Glasgow Kontakt słowny:
5 pkt - odpowiedzi logiczne z zachowaną orientacją miejsca, czasu i własnej osoby 4 pkt - odpowiedź splątana, chaotyczna, jednak uwaga jest zachowana, a poszkodowany zastanawia się nad odpowiedzią 3 pkt - odpowiedź bez związku, nie na temat lub krzyk 2 pkt - dźwięki niezrozumiałe, nieartykułowane, pojękiwanie 1 pkt - żaden

40 Skala Glasgow Reakcja ruchowa:
6 pkt - odpowiednia do poleceń, np. słownych, migowych ( np. uściśnięcie dłoni ) 5 pkt - celowa, lokalizująca bodziec 4 pkt - reakcja obronna na ból - próba usunięcia bodźca bólowego 3 pkt - odruch zgięcia (na ból lub spontanicznie), sugerujący odkorowanie 2 pkt - odruch wyprostowania (na ból lub spontanicznie), sugerujący odmóżdżenie 1 pkt - żadna Można uzyskać od 3 do 15 pkt

41 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie w anestezjologii i intensywnej terapii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google