Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI
Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Temat: „Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Techniki Próżni” Zespół badawczy: mgr Henryk Magiełko, mgr inż. Irena Marczakowska, mgr inż. Krzysztof Kaczorek Aleksander Zawada, dr Piotr Konarski.

2 Plan prezentacji: CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI
– Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Plan prezentacji: 1. Zakres pracy. 2. Audity wewnętrzne. 3. Audit w nadzorze. 4. Przegląd zarządzania. 5. Działania korygujące. 6. Wzorcowanie próżniomierza w PTB. 7. Okresowe sprawdzenie próżniomierzy wzorcowych. 8. Wzorcowania sprawdzające. 9. Nowe wydanie dokumentów systemu zarządzania. 10. Opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego rozwojowego. 11. Wnioski z realizacji pracy.

3 Zakres pracy CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI
Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Zakres pracy Dla spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Techniki Próżni, akredytowanym w Polskim Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującym (P3) koniecznym jest utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania. W zakresie działalności technicznej Laboratorium niezbędnym jest zapewnienie spójności pomiarowej przyrządów stosowanych jako wzorce odniesienia podczas wzorcowania próżniomierzy dla klienta, jak i okresowa kontrola poprawności ich wskazań.

4 Audit w nadzorze Przegląd zarządzania
CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI – Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Audity wewnętrzne W takcie realizacji pracy przygotowano i przeprowadzono audity wewnętrzne obejmujące wszystkie elementy systemu zarządzania Laboratorium, dla potwierdzenia zgodności jego działań z wymaganiami systemu zarządzania i międzynarodowej normy. Audit w nadzorze Dla potwierdzenia kompetencji Laboratorium został przeprowadzony przez zespół audytorów PCA audit w nadzorze. Przegląd zarządzania Przeprowadzony został również przegląd zarządzania mający na celu kontrolę systemu zarządzania Laboratorium oraz jego działalności w zakresie wzorcowania mierników próżni.

5 Działania korygujące Okresowe sprawdzenie próżniomierzy wzorcowych
CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI – Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Działania korygujące W celu usunięcia niezgodności w systemie zarządzania Laboratorium stwierdzonych podczas auditów, przeprowadzono odpowiednie działania korygujące. Wzorcowanie próżniomierza w PTB W zakresie działań technicznych wykonano w PTB Berlin wzorcowanie próżniomierza membranowego typu PDR-5B stosowanego jako wzorzec odniesienia. Okresowe sprawdzenie próżniomierzy wzorcowych Dla utrzymania statusu wzorcowania próżniomierzy wzorcowych między kolejnymi ich wzorcowniami w PTB-Berlin dokonano dwukrotnego sprawdzenia próżniomierzy.

6 Opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego rozwojowego
CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Wzorcowania sprawdzające W celu zapewnienia jakości wyników wzorcowań wykonano wzorcowania sprawdzające próżniomierzy stosowanych w Laboratorium jako wzorce odniesienia. Nowe wydanie dokumentów systemu zarządzania Opracowano nowe wydanie dokumentów systemu zarządzania (Księga Jakości, Procedury ogólne) oraz wprowadzono zmiany i uzupełnienia w dokumentach systemu zarządzania zgodnie wymaganiami zawartymi w raporcie z auditu przeprowadzonego przez PCA. Opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego rozwojowego Podczas realizacji pracy opracowano i złożono wniosek o finansowanie projektu badawczego rozwojowego – część B pod nazwą: „Opracowanie procedury pomiarowej w celu ustanowienia wzorca pierwotnego próżni w zakresie ciśnień Pa”.

7 Wnioski z realizacji pracy
CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Wnioski z realizacji pracy W wyniku realizacji niniejszej pracy powstała możliwość utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Techniki Próżni i uzyskania akredytacji w PCA jako laboratorium wzorcujące w zakresie miernictwa próżni na kolejne cztery lata. Zgłoszono również streszczenie pracy p.t.: „Measurement of gas flow rate from helium standard leaks”, która została przyjęta do prezentacji na konferencji „5th CCM international conference on pressure and vacuum metrology”organizowanej przez PTB Berlin w 2011 roku.

8 Dziękuje za uwagę CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI
Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "CENTRUM TECHNOLOGII PRÓŻNI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google