Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW
Grażyna Szydłowska-Bojda

2 „Wytyczne do auditowania QMS i/lub EMS”
NORMA ISO 19011 „Wytyczne do auditowania QMS i/lub EMS” Wytyczne dotyczące prowadzenia zewnętrznych i wewnętrznych auditów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego, jak również dotyczące zarządzania programami auditów. ISO Rodzina norm ISO 9000 Rodzina norm ISO 14000 ISO – 1 ISO – 2 ISO ISO ISO ISO

3 Def AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu (3.3) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (3.2) Def. 3.2 KRYTERIA AUDITU zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie Def. 3.3 DOWÓD Z AUDITU zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu (3.2) i możliwe do zweryfikowania Audit wewnętrzny - audit strony pierwszej Audit zewnętrzny - audit strony drugiej audit strony trzeciej Audit połączony Audit wspólny

4 ZASADY AUDITOWANIA I. Postępowanie etyczne II. Rzetelna prezentacja
III. Należyta staranność zawodowa IV. Niezależność V. Dowód podstawa profesjonalizmu obowiązek przedstawienia spraw dokładnie i zgodnie z prawdą pracowitość i rozsądek w auditowaniu podstawa bezstronności i obiektywności wniosków z auditu racjonalna podstawa uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu

5 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW
POZIOM STRATEGICZNY PRZEGLĄDY I DOSKONALENIE ZAPLANOWANIE AUDITÓW POZIOM TAKTYCZNY MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU ZLECENIE WYKONANIA AUDITÓW PRZEPROWADZENIE KOORDYNACJA PRZEBIEGU AUDITÓW POZIOM OPERACYJNY

6 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - PROGRAM AUDITÓW
Def program auditów zestaw auditów (3.1) jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. program auditów obejmuje właściwe zaplanowanie auditów oraz zapewnienie zasobów i ustalenie procedur prowadzenia auditów w ramach programu

7 ZAPLANOWANIE AUDITÓW pełnomocnik ODPOWIEDZIALNOŚĆ auditorzy
osoby auditowane ZASOBY finanse techniki auditu kompetencje / dostępność auditorów czas tworzenia auditów czas podróży / zakwaterowania PROCEDURY

8 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW
ukierunkowuje planowanie i prowadzenie auditów CEL PROGRAMU AUDITÓW PRZYKŁADY: Stwierdzenie zgodności opisu elementów systemu z wymaganiami normy. Ustalenie skuteczności wdrożonego systemu. Ocena spełnienia wymagań prawnych i innych. Ocena dostawcy usług zgodnie z wymaganiami wdrożonego systemu

9 PRIORYTETY ZARZĄDZANIA ZAMIERZENIA KOMERCYJNE
ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW PRIORYTETY ZARZĄDZANIA ZAMIERZENIA KOMERCYJNE CEL PROGRAMU AUDITÓW POTRZEBA OCENY DOSTAWCY WYMAGANIA SYSTEMU WYNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU

10 ukierunkowuje obszar, granice oraz czas przeprowadzenia auditów
ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW ukierunkowuje obszar, granice oraz czas przeprowadzenia auditów ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW PRZYKŁADY: poszczególne zakłady auditowane raz w roku, poszczególne procesy auditowane raz w ciągu roku. poszczególne jednostki organizacyjne auditowane raz w roku

11 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW
WIELKOŚĆ, CHARAKTER AUDITOWANEJ ORGANIZACJI ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW UWAGI STRON TRZECICH WYMAGANIA NORMY WYNIKI POPRZEDNICH AUDITÓW

12 ZAPLANOWANIE AUDITÓW ! OKREŚL CEL PROGRAMU AUDITÓW
! OKREŚL ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW ! OCEŃ AUDITORÓW I POTRZEBY SZKOLENIOWE ! WYZNACZ ZESPOŁY AUDITUJĄCE

13 ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład
CEL PROGRAMU: ……….…….. PROCES Czas realizacji / tydzień, miesiąc, kwartał …../ Nr auditu Auditorzy Jedn. org.

14 Przepro-wadzenia auditu
ZAPLANOWANIE AUDITÓW - OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład Nr auditu Zakres auditu Cel auditu Planowa-ny termin Zespół auditorów Data Przepro-wadzenia auditu Uwagi

15 REALIZACJI PROGRAMU AUDITÓW
MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU AUDITÓW MONITORUJEMY: - zgodność planów z programami auditów; dobór zespołów auditujących; - możliwość realizacji planu auditu przez zespoły auditujące; - możliwość przeprowadzenia działań korygujących i/lub zapobiegawczych; - poprawność określonego celu programu auditów DANE: - plany auditów - raporty z auditów - karty działań korygujących i/lub zapobiegawczych - informacja zwrotna od klientów auditu, auditowanych i auditorów

16 ANALIZA WYNIKÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW kompetencji auditorów
PRZEGLĄDY I DOSKONALENIE PROGRAMU AUDITÓW ANALIZA WYNIKÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW Doskonalenie metodyki planowania i przeprowadzania auditów Korekta programu Podniesienie kompetencji auditorów DOSKONALENIE


Pobierz ppt "ZASADY AUDITOWANIA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google