Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej"— Zapis prezentacji:

1 Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej
Jacek Kościelniak Radca Prezesa NIK

2 Cel prezentacji Krótkie zdefiniowanie dyskutowanej problematyki
Omówienie celów i zadań audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Audyt wewnętrzny a kontrola zarządcza Konkluzje i wnioski

3 Audyt wewnętrzny „Działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie kierownictwo poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”

4 Ocena ta dotyczy w szczególności: Efektywności kontroli zarządczej
Audyt wewnętrzny c.d. Ocena ta dotyczy w szczególności: Adekwatności, Skuteczności Efektywności kontroli zarządczej

5 Ocena ta dotyczy w szczególności: Efektywności kontroli zarządczej
Audyt wewnętrzny c.d. Ocena ta dotyczy w szczególności: Adekwatności, Skuteczności Efektywności kontroli zarządczej

6 Kontrola zarządcza „Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”

7 Kontrola zarządcza c.d. „Obejmuje ona formułowanie celów i zadań jednostki, a następnie sprawdzanie ich realizacji”

8 Pozostałe pojęcia Standardy audytu wewnętrznego
Zarządzający audytem wewnętrznym Przysparzać wartość Cykl audytu Ryzyko Zarządzanie ryzykiem Standardy kontroli zarządczej

9 Kontrola a audyt Kontrola - sprawdzenie stanu faktycznego i porównanie ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowane wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej jednostki.

10 Kontrola a audyt Audyt - sprowadza się do oceny przez niezależny i uprawniony zespół czy dany przedmiot audytu sprostał wymaganiom (osiągnął cel lub jego działanie jest zgodne ze standardami). Przedmiotem audytu może być osoba, organizacja, system, proces a także produkt

11 Nowe rozwiązania – korzyści czy straty?
Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów audytor ocenia zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, efektywność i gospodarność podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodność sprawozdań budżetowych.

12 Nowe rozwiązania – korzyści czy straty?
Audytor wewnętrzny w ramach oceny systemu kontroli zarządczej, obejmującej swoim zakresem wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki, powinien skoncentrować się na celach jednostki i sprawności ich realizacji. Jego rolą jest monitorowanie funkcjonowania całego systemu kontroli zarządczej opartego na Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz dokonanie oceny tego systemu

13 Coś o czym często zapominamy!
Kontrola wewnętrzna w rachunkowości art. 20,21 i 22 ustawy o rachunkowości: uznanie dokumentów za dowody księgowe, weryfikacja ich poprawności, weryfikacja pod kątem merytorycznym, formalnym, rachunkowym oraz pozostałe dotyczące: terminowości zamykania okresów sprawozdawczych, rzetelnej prezentacji sytuacji finansowej jednostki

14 Ocena rozwiązań prawnych
Konsekwencje zmiany stanu prawnego określonego w art. 280 ustawy o finansach publicznych-czy cel zmiany został osiągnięty? Rola dyrektora generalnego urzędu (art.25 ust.4 pkt 1 lit. h ustawy o służbie cywilnej) a niezależność audytora wewnętrznego

15 Nowe wyzwania Nieustanne podnoszenie kwalifikacji (np. często zmieniające się przepisy prawa, nowoczesne metody zarządzania-upowszechnienie się elektronicznego obiegu dokumentów), Konieczność identyfikowania ryzyk, zarządzanie ryzykiem podczas audyty (np.. utracone lub zniekształcone elektroniczne bazy danych), Coraz bardziej wnikliwe badania dotyczące implementowania funduszy strukturalnych, Konieczność współpracy z organizacjami międzynarodowymi (np. w przypadku zwalczania przestępczości zorganizowanej) Konieczność stosowania Międzynarodowych standardów praktyki audytu wewnętrznego

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google