Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UW-BPK 1 AUDYT W 5 PR UE – DOŚWIADCZENIA UW 8 czerwca 2004 KPK Uniwersytet Warszawski BPK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UW-BPK 1 AUDYT W 5 PR UE – DOŚWIADCZENIA UW 8 czerwca 2004 KPK Uniwersytet Warszawski BPK."— Zapis prezentacji:

1 UW-BPK 1 AUDYT W 5 PR UE – DOŚWIADCZENIA UW 8 czerwca 2004 KPK Uniwersytet Warszawski BPK

2 UW-BPK2 Charakterystyka projektu Sieć badawczo-szkoleniowa Jednostka: uczelnia publiczna Model kosztów: AC

3 UW-BPK3 Powiadomienie o audycie Wyznaczenie daty wstępnego spotkania Dokumenty wymagane do audytu raport finansowy raport z ostatniego audytu informacja o środkach finansowych przeznaczonych na badania wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania finansami Informacja o systemie księgowym Zagadnienia do omówienia podczas spotkania wstępnego

4 UW-BPK4 Zagadnienia (1) Koszty osobowe Materiały Sprzęt Podwykonawstwo Podróże Koszty pośrednie VAT

5 UW-BPK5 Dofinansowanie w ramach SPUBu M Relacje z pozostałymi partnerami oraz koordynatorem projektu Terminowość przekazywania przez koordynatora/KE kolejnych rat na realizację projektu Stopień zaawansowania prac nad projektem Ocena współpracy z KE w zakresie obsługi projektu Interpretacja zapisów umowy Zagadnienia (2)

6 UW-BPK6 Dokumenty (1) Zestawienie kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu Zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach dofinansowania SPUB-M Kopie wszystkich faktur, na podstawie których sporządzane były raporty dla Komisji Europejskiej i KBNu

7 UW-BPK7 Dokumenty (2) Kopie biletów, delegacji oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniem kosztów podróży Umowy z naukowcami Dokumenty potwierdzające spełnienie przez stypendystów kryteriów określonych w umowie Dokumenty potwierdzające, że stawki godzinowe naukowców wypłacane w ramach kontraktu są zbliżone do stawek KBNu

8 UW-BPK8 Dokumenty (3) Dokumenty potwierdzające, że zakup sprzętu został dokonany zgodnie z polskimi przepisami o zamówieniach publicznych W przypadku faktur na duże kwoty należy przedstawić do wglądu oryginały Pliki z danymi w formacie Excel, TXT lub PRV

9 UW-BPK9 Audyt Sprawdzenie upoważnień do przeprowadzenia audytu oraz zakresu kontroli Ustalenie planowanego czasu trwania audytu

10 UW-BPK10 Raport wstępny Przygotowanie raportu wstępnego z audytu Przedstawienie raportu wstępnego do wglądu jednostce kontrolowanej z prośbą o komentarz Uwzględnienie/odrzucenie uwag jednostki kontrolowanej

11 UW-BPK11 Raport ostateczny Ogólna informacja o jednostce kontrolowanej Cel i wyniki audytu Zalecenia dot. usprawnień w administrowaniu środkami projektów finansowanych w ramach 5 PR UE Koszty przyjęte i odrzucone System księgowy – sposób funkcjonowania i zgodność z polskimi standardami księgowymi Załącznik: zestawienie kosztów wykazanych w raportach oraz kosztów uznanych za dozwolone na podstawie skontrolowanych dokumentów

12 UW-BPK 12 DZIĘKUJĘ Edyta Czerwonka Uniwersytet Warszawski BPK edyta@mercury.ci.uw.edu.pl


Pobierz ppt "UW-BPK 1 AUDYT W 5 PR UE – DOŚWIADCZENIA UW 8 czerwca 2004 KPK Uniwersytet Warszawski BPK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google