Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych"— Zapis prezentacji:

1 …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych
Community policing i… …metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych

2 Modele represyjno-prewencyjne (kontrolne):
Wybrane modele działań policyjnych wg niemieckiego kryminologa H.J. Schneidera /A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych/ Modele bezsilności: typu mission impossible (przestępczość to funkcja warunków życia, tego policja nie zmieni) Modele represyjne: marksistowski; typu „przemoc i natychmiastowa reakcja”; Modele represyjno-prewencyjne (kontrolne): „autorytatywna interwencja i symboliczna sprawiedliwość”; „zbieranie i przetwarzanie informacji”; „kontrola przestępczości przez utrzymanie porządku publicznego” Modele kooperacji: „podwójny system kontroli” (państwowy i prywatny); „pojednawcze interwencje”; „partnerski” (community policing)

3 Modele policji wg Andrzeja Wiśniewskiego /A
Modele policji wg Andrzeja Wiśniewskiego /A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych/ Modele reaktywne: Professional model (dotyczy zorganizowania policji) Problem-oriented model (skoncentrowany na analizowaniu skuteczności działań policji) Modele kreatywne: Security-oriented model (zorientowany na zapobieganie, prewencję [patrole] – jako klucz do ograniczenia przestępczości) Community policing model (koncentracja na kooperacji ze społecznością lokalną)

4 Community policing - pojęcie
„Strategia zapobiegania przestępczości (…) zorientowana na budowanie partnerstwa między policją, społecznościami lokalnymi oraz instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Jej podstawą jest zaangażowanie członków społeczności lokalnych oraz instytucji w działania zapobiegawcze polegające na partnerskim, wspólnym z policją identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.” /J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Wyd. WSP, Szczytno 2004/

5 Community policing – założenia/uwarunkowania
Akcentowanie znaczenia zaangażowania społecznego w działania policji ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przestępczości; Akcentowanie rewitalizacji stosunków społecznych oraz między jednostką a systemami społecznymi Zorientowanie na budowanie partnerstwa obywateli, policji, instytucji (community partnership) w celu rozpoznawania problemów wspólnoty, ich analizowania i wspólnego poszukiwania dla nich rozwiązań (problem solving) lub przez samych obywateli (za wiedzą policji); / J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, dz. cyt./ Algorytm CP obejmuje: konsultacje, adaptację policji do lokalnych potrzeb, mobilizację społeczności, rozwiązanie

6 Community policing – istota, słabe strony
Ogniwem centralnym w działalności zapobiegawczej na poziomie lokalnym pozostaje policja (jako podmiot główny lub nadzorujący) Jej działania „ukierunkowane są na zapobieganie i redukowanie przestępczości, redukowanie zagrożeń porządku publicznego, podnoszenie poczucia bezpieczeństwa” u obywateli, „poprawę relacji policji ze społecznościami, podnoszenie jakości życia” Warunkiem zbliżenia obywateli i policji jest decentralizacja ogniw tej ostatniej… / J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, dz. cyt./ WADY: [zbyt] miękka strategia, zbyt absorbująca policję; upolitycznienie policji; niebezpieczna wszechwiedza policji

7 Metody rozwiązywania problemów kryminalnych
SARA (w GB): scanning; analysis, response, assessment CAPRA (stosowana w Kanadzie): clients; analysis; partnership; response; assessment ProCTOR (anglosaska): problem; cause; tactic/treatment; output; result Metoda 5 „i” (wykorzystywana w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN): intelligence; intervention; implementation; involvement; impact Metoda 5 kroków (Chicago Alternative Policing Strategy): problemy; analiza przyczyn; strategia; realizacja; ocena

8 Metody rozwiązywania problemów kryminalnych – cechy wspólne
miejsce Metody rozwiązywania problemów kryminalnych – cechy wspólne Identyfikacja problemu Wybór lidera Ustalenie „klientów” (adresatów) działań Analiza problemu kryminalnego: analiza kryminalna (trójkąt kryminalny); analiza operacyjna (taktyczna); analiza strategiczna (dalekosiężna); SWOT; burza mózgów; metoda Kaoru Ishikawy (5xM+E); Realizacja Generalnie: cykl Deminga, czyli PDCA – plan (planować); do (wykonywać); check (kontrolować); act (poprawiać, aktualizować plan) sprawca ofiara

9 Zasada formułowania celów działań w rozwiązywaniu problemów kryminalnych
Te cele powinny być SMART: S – specific (ściśle określone) M – measurable (mierzalne) A – achievable (osiągalne) R – result-oriented (zorientowane na konkretny rezultat) T – time-bound (określone w czasie)


Pobierz ppt "…metody rozwiązywania problemów [kryminalnych] społeczności lokalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google