Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank a barabank?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank a barabank?."— Zapis prezentacji:

1 Bank a barabank?

2 Bank czy parabank? Parabank to nie bank! Parabanki to instytucje, które działają na rynku, choć nie mają licencji na przyjmowanie depozytów. Każda lokata, każde konto oszczędnościowe, jakie założymy w banku – jest chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Nasze środki są całkowicie bezpieczne do kwoty euro. Bank upada? BFG gwarantuje nam, że odzyskamy nasze pieniądze. Słynny przypadek AmberGold...

3 PARABANK Parabank – instytucja finansowa prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym. Cechy charakterystyczne: stopy zwrotu z powierzonych środków dużo wyższe niż przeciętne, bardzo wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek

4 PARABANK Ze względu na brak nadzoru bankowego, działalność parabanków nie jest objęta nakładanymi przez prawo bankowe wymogami ostrożnościowymi, kapitałowymi, wymogami co do formy prawnej, brak jest gwarancji ochrony środków, jak również brak ochrony tajemnicy bankowe. Finroyal FRL Capital Limited Flexworld Inc Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku GoGo20 Poland DOBRALOKATA Sp. z o.o. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. P.H.U. PROMOTOR z siedzibą we Wrocławiu Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KASOMAT.PL SA, Wrocław Lex-Security, Mysłowice Centrum Inwestycyjno - Oddłużeniowe sp. z o.o. Stargard Szczeciński Socket Resources GmbH reprezentowana na terytorium RP przez Marka Jachowicza; biuro operacyjne w Polsce - Warszawa IPI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie NOVA NEW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

5 Wartość pieniądza w czasie
Wyróżnia się dwa typy wartości pieniądza w czasie: • wartość przyszłą, która określa, jaką kwotą będziemy dysponowali w dowolnym momencie w przyszłości z dziś inwestowanych środków pieniężnych, • wartość obecną, która informuje, ile aktualnie jest warta określona kwota pieniężna, jaką spodziewamy się otrzymać w dowolnym momencie w przyszłości.

6 Wartość pieniądza w czasie
FV= PV x (1+n x r) n FV = PV ⋅ (1+ r) gdzie : PV – present value – wartość obecna, suma początkowa na rachunku r – stopa procentowa którą bank płaci rocznie dla naszego rachunku n – liczba lat, na które inwestujemy pieniądz FV future value wartość przyszła czyli suma końcowa na rachunku po n latach

7 Zad. 3 Zyskowność a rentowność
Rentowność – odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi przedsiębiorstwami. Niezbędna tutaj jest analiza przyczynowa.

8 ROE Return on equity (zwrot z kapitału własnego): Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy fundamentalnej. Wskaźnik ten bada jak dobrze spółka potrafi wykorzystać swój kapitał do zarabiania. Wzór: Pożądana wartość: jak największa. Optymalna to ok. 10%-15% (większe ROE może być trudne do utrzymania). KAPITAŁ WŁASNY= AKTYWA OGÓŁEM - ZOBOWIĄZANIA

9 ROa Return on assets (zwrot z aktywów): Wskaźnik bardzo podobny do ROE. Różnica polega na tym, że w ROE sprawdzamy jak dobrze potrafi zarabiać każda złotówka należąca do firmy (niezadłużona), natomiast ROA mierzy jak dobrze potrafi zarabiać każda złotówka zainwestowana w firmę (niezależnie od tego czy jest niezadłużona czy też pochodzi z pożyczki). ROA (jeśli jest dodatnie) jest mniejsze od ROE, gdyż aktywa są zawsze większe od kapitału własnego. Wzór: Od wskaźnika ROE różni się tym, że jako dzielnik zysku netto bierzemy aktywa ogółem bez odejmowania zobowiązań. Pożądana wartość: jak największa. Optymalna to ok. 10%(większe ROA może być trudne do utrzymania).

10 Zad. 4 Tarcza podatkowa W sytuacji gdy przedsiębiorstwo w celu sfinansowaniu inwestycji korzysta z kapitału obcego (np. kredytu bankowego) tarcza podatkowa to oszczędność na podatku dochodowym. Odsetki od kredytu są przykładem kosztu uzyskania przychodu, a więc obniżają podstawę do opodatkowania. TS = rk * K * (1-T) gdzie rk - oprocentowanie kredytu T = 0,19 -> stopa podatku K = kwota kredytu

11 Tarcza podatkowa w przypadku leasingu i kredytu
Leasing posiada przewagę nad kredytem bankowym jeśli chodzi o tarczę podatkową. W przypadku korzystania z leasingu operacyjnego korzystający obniża podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu następujących wydatków: czynsz inicjalny rata leasingowa opłaty manipulacyjne prowizje koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

12 Tarcza podatkowa w przypadku leasingu
Leasing to z pewnością najbardziej efektywny sposób na pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Często korzystniejszy niż kredyt. Jednak często, nie znaczy, że zawsze. Okazać się bowiem może, że zbyt krótki okres trwania umowy będzie niekorzystny z punktu widzenia ochrony podatkowej.

13 RATA KAPITAŁOWA Rata kapitałowa - jest to część kwoty kredytu brutto spłacana w kolejnych ratach kredytu. Dokonanie spłaty kolejnej raty kapitałowej kredytu zmniejsza saldo kredytu (zadłużenie klienta wobec banku) o kwotę tej raty.

14 Kapitalizacja prosta i złożona
Kapitalizacja odsetek jest to powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek , które zostały wygenerowane przez ten kapitał inaczej przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym następuje dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji. Kapitalizacja prosta – podstawą naliczania jest kapitał początkowy. Odsetki nie podlegają oprocentowaniu Kapitalizacja złożona - podstawą naliczania jest kapitał początkowy i wygenerowane odsetki

15 Zysk Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, jest to "nadwyżka wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami; wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców. Zysk jest podstawą do inwestowania i rozwoju firmy." (A. Wiśniewski 1995, s. 255)

16 Zysk netto Zysk netto - czyli marża ze sprzedaży plus rabaty po odliczeniu kosztów działalności i podatków. Jest rzeczywistym miernikiem opłacalności. Zysk netto to nadwyżka, która pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem całkowitym.


Pobierz ppt "Bank a barabank?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google