Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACTICAL TRAVELOGUE TO KONIN - Town Worth Visiting

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACTICAL TRAVELOGUE TO KONIN - Town Worth Visiting"— Zapis prezentacji:

1 PRACTICAL TRAVELOGUE TO KONIN - Town Worth Visiting
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie Nauczyciel: Dorota Rachuba Uczestnicy Kl. I Gimnazjum

2 C e l e P r o j e k t u Uczniowie, po zakończeniu realizacji projektu, potrafią: wyselekcjonować najważniejsze informacje, które są potrzebne w celu stworzenia prezentacji oraz przetłumaczyć tekst z języka ojczystego na język obcy z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych oraz wyszukiwarek sfotografować aparatem cyfrowym i sfilmować kamerą cyfrową najciekawsze miejsca naszego miasta Konin oraz dokonać obróbki technicznej filmów oraz zdjęć posługiwać się programami: Power Point, Microsoft Word, Movie Maker, Gimp przygotować zarys geograficzny (mapkę) z najciekawszymi miejscami za pomocą Google Earth Stworzyć własną stronę internetową w dwóch wersjach językowych oraz prezentacje (przewodnik) w wersji polskiej i angielskiej

3 O P I S P R O J E K T U Jest to projekt mieszany, zawierający elementy medialne i społeczno-obywatelskie. Głównym celem projektu jest stworzenie strony internetowej oraz przewodnika, które pozwolą promować nasze miasto. Projekt odwołuje się do podstawy programowej języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu uczniowie: wzbogacają zasób słownictwa, doskonalą umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku obcym, poprawnie stosują struktury gramatyczne. Poza doskonaleniem językowym, uczniowie rozwijali swoje umiejętności w zakresie współpracy, odpowiedzialności, systematyczności, przezwyciężania napotkanych problemów, poszerzyli swoje kompetencje związane z korzystaniem z komputera, Internetu, programów, słowników internetowych, wyszukiwarek oraz wiedzę na temat miejscowości, w której mieszkają. Dzięki samodzielności i indywidualizacji pracy związanej z realizacją projektu umożliwiła uczniom pokazanie swoich umiejętności.

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie:
program Power Point – do przygotowania prezentacji multimedialnych Microsoft Word – edytor tekstu przeglądarki internetowe: Opera, Firefox, Netscape – do wyszukiwania informacji aparat cyfrowy – do robienia zdjęć cyfrowych Gimp – do obrabiania zdjęć cyfrowych kamera cyfrowa – do nakręcenia krótkich filmów Windows Movie Maker – do składania filmu MS Front Page - do opracowania obcojęzycznej wersji szkolnej strony internetowej; Best player – do odtwarzania filmu Microsoft Office Outlook, Skype, GG – do komunikacji drukarka – np. do wydrukowania tekstów Dwujęzyczny słownik komputerowy oraz słowniki on-line i do tłumaczenia materiałów związanych z realizacją projektu (stronę w wersji obcojęzycznej oraz do filmu o miejscach w Koninie);

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW
19 uczniów podzieliło się na grupy koleżeńskie adekwatnie do przydzielonych grupom zadań, biorąc pod uwagę swoje umiejętności, zainteresowania i zdolności, grupy współpracowały między sobą w razie potrzeby. Zespoły wybrały liderów. Posługiwali się KARTAMI PRACY, w których co tydzień określali zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania, datę wykonania zadania a po zrealizowaniu zadania dokonywali samooceny.

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW c.d
Grup A TEXT Grup B FILMS & PHOTOS Grup C PRESENTATION & MAP Grup D WEB SITE Gromadzenie informacji dotyczących miejscowości Dokonanie selekcji materiałów Opracowanie językowe wyselekcjonowanych materiałów Wykonanie krótkich nagrań w j. angielskim Zmontowanie materiału filmowego Wykonanie zdjęć Wykonanie i obróbka techniczna zdjęć za pomocą programu Gimp Wyselekcjonowanie najistotniejszych miejsc w Koninie Utworzenie zarysu geograficznego naszej miejscowości w programie Google Earth Stworzenie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz w języku angielskim przygotowanie własnej strony w formacie html umieszczenie wersji anglojęzycznej w Internecie

7 Rola nauczyciela: zaproponowałam uczniom listę tematów do realizacji
przydzieliłam uczniów do grup biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów i ich uzdolnienia udostępniłam uczniom swój adres owy, nr GG po to, by mogli się ze mną w każdej chwili kontaktować w razie wątpliwości dotyczących projektu, pytań dotyczących języka lub jakichkolwiek innych problemów określiłam narzędzia komputerowe niezbędne do realizacji projektu przygotowałam harmonogram projektu, kartę pracy oraz kartę oceny czuwałam nad pracą uczniów i realizacje harmonogramu prowadziłam spotkania projektowe

8 OGÓLNE DZIAŁANIA UCZNIÓW
Uczniowie wybierają tematy do realizacji w okresie pracy nad projektem. Dokonują podziału na grupy, wybierają liderów grup. Przygotowanie harmonogramu i karty pracy każdej grupy; przydzielenie ogólnych zadań dla każdej osoby w grupie. Zbierają potrzebne materiały i przyrządy. Uczniowie wykonują przydzielone zadania. Obserwują postępy swojej pracy, pozytywnie się motywują i pomagają sobie w rozwiązywaniu drobnych problemów. Wypełniają Karty Pracy Zespołu. Uczniowie opracowują rezultaty projektu. Dokonują podsumowania i oceny projektu oraz samooceny swojej pracy. Przygotowują scenariusz prezentacji publicznej. Angażują się w przygotowanie i prowadzenie prezentacji publicznej. Wyciągają wnioski.

9 DZIAŁANIA GRUPY A gromadzenie informacji dotyczących najciekawszych miejsc w naszej miejscowości Konin Korzystanie z różnych źródeł informacji: książki, wyszukiwarki internetowe dokonanie selekcji materiałów opracowanie językowe wyselekcjonowanych materiałów, korzystanie ze słowników jedno- i dwujęzycznych oraz słowników internetowych

10 DZIAŁANIA GRUPY B Sporządzenie krótkich scenariuszy do filmów
Wykonanie krótkich nagrań z pomocą kamery cyfrowej w języku angielskim Zmontowanie materiału filmowego za pomocą programu Movie Maker Wykonanie zdjęć Wykonanie i obróbka techniczna zdjęć za pomocą programu Gimp

11 DZIAŁANIA GRUPY C Wyselekcjonowanie najistotniejszych miejsc w Koninie
Utworzenie zarysu geograficznego naszej miejscowości w programie Google Earth Wykorzystanie tekstów przygotowanych przez Grupę A Zebranie i wyselekcjonowanie zdjęć oraz filmów wykonanych przez Grupę B, które mogą być przydatne w prezentacji Stworzenie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz w języku angielskim

12 DZIAŁANIA GRUPY D Zebranie informacji zgromadzonych przez Grupę A
przygotowanie własnej strony w formacie html Umieszczenie mapki na stronie przygotowanej przez Grupę C Dołączenie zdjęć oraz filmów w galerii wykonanych przez Grupę B Utworzenie wersji anglojęzycznej oraz polskojęzycznej strony internetowej umieszczenie strony w Internecie

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW STRONA INTERNETOWA

14 M A P K A K O N I N A

15 PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU
Po wykonaniu prezentacji multimedialnych, mapki, filmów i umieszczeniu polskiej oraz angielskiej wersji strony w Internecie uczniowie przygotowali plakaty informujące o tym, że taka wersja strony powstała oraz co uczniowie mogą na niej znaleźć. Następnie rozwiesili je na terenie szkoły.

16 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU
W dniu r. Z okazji Dni Konina, grupa przygotowująca prezentacje oraz stronę internetową we współpracy ze wszystkimi uczestnikami projektu przygotowała na holu naszego Gimnazjum prezentację multimedialną. Podczas tej projekcji, zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mieli okazję zapoznać się z efektami projektu, dowiedzieli się o istnieniu polskiej oraz angielskiej wersji naszej strony internetowej.

17 W N I O S K I U C Z N I Ó W „Robienie filmów i zdjęć to moja specjalność, możemy robić kolejny taki projekt” – Mateusz „Wszystko byłoby OK, ale to tłumaczenie na angielski…. Masakra, a ogólnie, fajowe ” – Damian „W końcu mogłem pokazać swoje zdolności i udowodniłem niektórym, że potrafię stworzyć stronę internetową” –Szymon (ekspert) „Podobało mi się robienie zdjęć, filmów oraz bawienie się Movie Makerem”- Karol

18 W N I O S K I U C Z N I Ó W „Cieszę się, mogliśmy zrobić coś dla szkoły, naszego miasta, a przede wszystkim dla nas samych…” - Marta „Jest dobrze jak nikt nie odwala pracy tylko się do niej przykłada, wtedy są naprawdę fajne efekty.”- Waldek „Jestem mile zaskoczona, że nasza stronka tak fajnie wyszła, zostawiliśmy chociaż coś po sobie dla naszego Gim1”- Klaudia

19 Wnioski nauczyciela Dla mnie praca z projektem pokazała całkiem inną, bardziej ciekawą formę zdobywania wiedzy niż tradycyjne metody, które bardzo często są nudne i obracają się w rutynę zarówno ze strony nauczyciela jaki i uczniów. Projekt ten urozmaica proces nauczania. Pozwala na większą swobodę i daje ogromną satysfakcje, gdyż efekty są widoczne. Poznałam inne zdolności moich uczniów oraz to jak wspaniale radzą sobie z obsługą komputera i Internetem. Uczniowie wykazywali ogromną chęć pokazania mi co potrafią i starali się bardzo mi zaimponować swoją wiedzą. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że uczę zdolnych i kreatywnych ludzi, którzy potrzebują, aby nauczyciel dał im szansę rozwoju i zdobywania wiedzy w sposób jak najbardziej adekwatny do ich potrzeb. Dzięki pracy metodą projektu poznałam więcej możliwości pracy z komputerem oraz narzędzi takich jak: Power Point, Movie Maker, Google Earth, Gimp. Z pewnością wykorzystam materiały z kursu na swoich lekcjach, a metodę projektu będę polecać każdemu nauczycielowi.

20 K O N I E C D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę ! ! Życzę samych
sukcesów zawodowych    Pozdrawiam -Dorota Rachuba

21 Czasem udaje się nam zadowolić niektórych…
Jednak nie można zadowolić wszystkich zawsze. Aby wstawić ten slajd do prezentacji Zapisz ten szablon jako plik prezentacji (ppt) na komputerze. Otwórz prezentację, która ma zawierać slajd z obrazem. Na karcie Slajdy umieść punkt wstawiania po slajdzie, który ma poprzedzać w prezentacji wstawiany slajd. Slajd nie może być zaznaczony — punkt wstawiania powinien się znajdować miedzy slajdami. W menu Wstaw kliknij polecenie Slajdy z plików. W oknie dialogowym Wyszukiwacz slajdów kliknij kartę Znajdowanie prezentacji. Kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj i zaznacz prezentację zawierającą slajd z obrazem, a następnie kliknij przycisk Otwórz. W oknie dialogowym Slajdy z plików zaznacz slajd z obrazem. Zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe. Jeśli to pole pozostanie niezaznaczone, skopiowany slajd odziedziczy projekt slajdu poprzedzającego go w prezentacji. Kliknij przycisk Wstaw. Kliknij przycisk Zamknij.


Pobierz ppt "PRACTICAL TRAVELOGUE TO KONIN - Town Worth Visiting"

Podobne prezentacje


Reklamy Google