Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Skoczowie wraz z opiekunem Barbarą Mendroch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Skoczowie wraz z opiekunem Barbarą Mendroch"— Zapis prezentacji:

1 w Skoczowie wraz z opiekunem Barbarą Mendroch
Teatr od podszewki Projekt edukacyjny przygotowany przez uczniów koła teatralnego Gimnazjum nr 2 w Skoczowie wraz z opiekunem Barbarą Mendroch

2 CELE PROJEKTU Uczniowie gromadzą informacje, które wykorzystują do tworzenia filmu i fotoreportaży przy pomocy wyszukiwarek internetowych. Uczniowie przygotowują fotoreportaże przy pomocy programu Power Point. Uczniowie montują film przy pomocy programu Windows Movie Maker. Uczniowie piszą reportaż do gazety lokalnej za pomocą programu Microsoft Word. Uczniowie wykonują projekt lalki za pomocą programu Solid Edge. Uczniowie tworzą stronę internetową przy pomocy edytora HTML.

3 KRÓTKI OPIS PROJEKTU Projekt wiąże się z działalnością koła teatralnego, które funkcjonuje w szkole już kilka lat. Kiedy zaproponowałam uczniom pracę metodą projektu, postanowili zająć się zagadnieniami związanymi z teatrem, o których rzadko mówi się na lekcjach. Chcieli odkryć teatr poprzez własne doświadczenia, związane z „byciem” aktorem. Punktem wyjścia do projektu stały się sfotografowane, sfilmowane, nagrane materiały z konkursu recytatorskiego, przedstawienia teatralnego przygotowanego przez uczniów, wizyty „roboczej” w teatrze, wywiadu z aktorem. Podzieleni na zespoły zadaniowe uczniowie realizowali w ramach projektu trzy tematy: 1.Konkurs recytatorski. 2.Jak powstaje spektakl teatralny-na przykładzie „Skąpca” Moliera. 3.Praca w teatrze lalek. Wykonane prezentacje, film zostały przedstawione na lekcji otwartej dla nauczycieli naszej szkoły oraz na zebraniu rodziców. Materiały zostały umieszczone również na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej utworzonej na potrzeby projektu.

4 WYKORZYSTANE NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE
Wyszukiwarki internetowe – przy gromadzeniu materiałów, Power Point – przygotowanie fotoreportażu z powstawania spektaklu, konkursu recytatorskiego, wizyty w teatrze, Windows Movie Maker – montaż filmu ze spektaklu , Microsoft Word – napisanie reportażu do gazety z pobytu w teatrze, wywiadu z aktorem, Solid Edge – wykonanie projektu lalki, Edytor HTML – przy tworzeniu strony internetowej

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Projekt był realizowany przez 19 uczniów biorących udział w zajęciach koła teatralnego. Jest to zgrany zespół, pomimo że tworzą go uczniowie z różnych klas II i III. Uczniowie najlepiej pracują, kiedy mogą sami decydować o składzie zespołów, w których przyjdzie im realizować zadania, praca jest wtedy efektywna. Zespoły zadaniowe zostały więc utworzone samodzielnie przez uczniów na zasadzie sympatii i zgodnie z posiadanymi talentami. Tak powstało 10 dwu i trzyosobowych zespołów . Każdy z zespołów wybrał zadanie do realizacji , które było dla niego najbardziej interesujące i osobę odpowiedzialną za koordynację pracy. Wszystkie zespoły połączyły się w momencie przygotowania spektaklu, ale i tutaj podział ról był konieczny. Każdy mógł rozwijać swoje talenty i doskonalić umiejętności słabiej opanowane. Zespoły pracowały według ustalonego harmonogramu, niemal niezależnie od siebie. Tylko zespół dziesiąty musiał czekać na efekty pracy swoich poprzedników. Wszystkie zespoły wywiązywały się z powierzonych im zadań.

6 ZADANIA ZESPOŁÓW Zespół I – przygotowuje prezentację multimedialną do konkursu recytatorskiego (szukanie pejzaży, cytatów, muzyki, wykonanie prezentacji). Zespół II – zajmuje się wykonaniem i obróbką cyfrową zdjęć, które będą wykorzystane w fotoreportażach. Zespół III – przygotowuje prezentację Power Point z konkursu recytatorskiego (zebranie zdjęć, prezentowanych utworów, kryteriów oceniania, myśli o poezji). Zespół IV – zbiera materiały dodatkowe do fotoreportaży ( poszukiwanie w internecie , bibliotekach, wybór tekstów). Zespół V – przygotowuje prezentację Power Point ze spektaklu teatralnego (wybranie zdjęć, ułożenie komentarzy). Zespół VI – przygotowuje wywiad z aktorką Teatru Lalek „Banialuka” (konstruowanie pytań, przygotowanie dyktafonu, zapisanie wywiadu w formie dokumentu Word). Zespół VII – zajmuje się przygotowaniem prezentacji Power Point z wizyty w teatrze (wybór zdjęć, szukanie materiałów o Teatrze Lalek „Banialuka”, wykonanie projektu lalki w Solid Edge, wykorzystanie wywiadu). Zespół VIII – przygotowuje scenografię do spektaklu, gromadzi rekwizyty. Zespół IX – filmuje spektakl, montuje film (przygotowanie kamery cyfrowej, scenariusza filmu). Zespół X – tworzy stronę internetową, na której zamieszcza zgromadzone materiały. Wszystkie zespoły – przygotowują spektakl teatralny (opanowanie pamięciowe tekstu „Skąpca” Moliera , udział w próbach, przygotowanie strojów).

7 ROLA NAUCZYCIELA Przygotowanie scenariusza spektaklu, konkursu recytatorskiego, lekcji otwartej. Pomoc przy szukaniu materiałów i selekcjonowaniu. Korekta artykułu do gazety, tekstu na stronę internetową, wywiadu. Pilnowanie terminów. Rezerwacja sali w Domu Kultury, wysłanie zaproszeń, wysłanie zgłoszenia na Przegląd Zespołów Artystycznych. Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Lalek „Banialuka”, szukanie sponsorów. Zakupienie nagród na konkurs recytatorski.

8 KOLEJNE DZIAŁANIA UCZNIÓW
Wybór dramatu na spektakl. Wykonanie scenografii, gromadzenie rekwizytów, przygotowanie strojów. Próby spektaklu. Przygotowanie prezentacji Power Point do konkursu. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego. Premiera spektaklu, 3 pokazy popremierowe. Udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Przygotowanie wywiadu z aktorką teatralną. Wyjazd na warsztaty teatralne, przeprowadzenie wywiadu. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej. Robienie notatek, wypełnianie kart pracy.

9 OPRACOWANIE REZULTATÓW PRACY
Wykonanie prezentacji Power Point z konkursu recytatorskiego, spektaklu, wizyty w teatrze. Montaż filmu ze spektaklu. Zredagowanie wywiadu z aktorką. Wykonanie projektu lalki w Solid Edge. Wykonanie strony internetowej, umieszczenie na niej dokumentacji z projektu. Napisanie artykułu do prasy lokalnej na temat realizowanego projektu.

10 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Efektem uczniowskich działań są trzy prezentacje multimedialne wykonane w programie Power Point, film zmontowany w programie Windows Movie Maker, projekt lalki teatralnej wykonany w programie Solid Edge, wywiad z aktorką oraz strona internetowa utworzona przy pomocy edytora HTML, gdzie można zobaczyć wszystkie prace uczniów. ADRES:

11 PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU
Prezentacja projektu miała miejsce 9 maja 2008r. w świetlicy szkolnej. Była to otwarta lekcja koleżeńska dla nauczycieli gimnazjum oraz dyrekcji, która miała formę konferencji prasowej. Na lekcję zaproszeni również byli rodzice uczniów gimnazjum. Pokaz został nagrodzony brawami, usłyszeliśmy słowa pochwały i zachęty do realizowania kolejnych projektów. Po prezentacji nadszedł czas na pytania ze strony widzów, którzy chcieli poznać różne szczegóły , dotyczące realizowania projektu.

12 Koło teatralne Gimnazjum nr 2 w Skoczowie wraz z opiekunem mgr Barbarą Mendroch ma zaszczyt zaprosić uczniów, nauczycieli, rodziców naszej szkoły na konferencję prasową, poświęconą realizacji projektu edukacyjnego „Teatr od podszewki”. Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2008r. o godz w sali świetlicy szkolnej. Zapraszamy

13 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW W CZASIE REALIZOWANIA PROJEKTU.
Sprawne selekcjonowanie informacji, Doskonalenie umiejętności związanych ze znajomością oprogramowania użytkowego, Zbieranie, segregowanie i archiwizacja wiadomości na zadany temat, Nauka współpracy w grupie, Odpowiedzialne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, Wykorzystanie komputera wraz z rzutnikiem do prezentacji multimedialnej podczas przedstawienia, Zdobycie wiedzy na temat struktury i funkcjonowania teatru, rodzajów lalek teatralnych, Zyskanie wiedzy, którą można wykorzystać nie tylko na języku polskim.

14 GDYBY NIE PROJEKT… WYPOWIEDZI UCZNIÓW
Nie przeżyłabym stresu związanego z występowaniem na scenie, Nie wzięłabym udziału w konkursie recytatorskim, Nie przymierzyłabym tylu wspaniałych strojów, Nigdy nie wystąpiłabym na prawdziwej scenie, Nie wiedziałabym jak fajnie pracuje się w grupie, Nie usłyszałabym wywiadu z prawdziwą aktorką, Nie wiedziałbym jak to jest być aktorem, Nie miałabym okazji zobaczyć tylu świetnych młodych aktorów, Byłabym uboższa o różne doświadczenia.

15 CO ZYSKAŁAM REALIZUJĄC PROJEKT? PRZEMYŚLENIA NAUCZYCIELA
Przestałam bać się komputera, Nauczyłam się obsługi wielu pożytecznych programów komputerowych, Pokazałam uczniom nowe drogi dojścia do wiedzy, Zebrałam wokół siebie grupę niezwykle uzdolnionej młodzieży, odnalazłam ukryte talenty, Zaprzyjaźniłam się z wieloma uczniami, Myślę o temacie kolejnego projektu, Poznałam na forum kursu wielu niezwykłych nauczycieli, którzy w swej pracy borykają się z takimi problemami jak ja.


Pobierz ppt "w Skoczowie wraz z opiekunem Barbarą Mendroch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google