Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izaak Newton i jego optyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izaak Newton i jego optyka"— Zapis prezentacji:

1 Izaak Newton i jego optyka
Nauczyciel – mgr Sabina Kochan Uczestnicy - uczniowie klas III Gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli 1

2 Cele projektu Uczniowie potrafią zinterpretować i przetworzyć informacje o Izaaku Newtonie i jego teorii światła uwzględniając kontekst historyczno – obyczajowy oraz konkurencyjną teorię naukową, a także ocenić znaczenie jego odkryć z optyki dla rozwoju nauki i techniki. Uczniowie potrafią przeprowadzić doświadczalnie rozszczepienie i syntezę światła białego oraz opracować w programie Jase Paint Shop Pro 7 galerię zdjęć utrwalających wyniki doświadczeń. Uczniowie potrafią wykonać analizę rozszczepienia światła białego wykorzystując applety Java z symulacją zjawiska dostępne w Internecie oraz opracować wyniki analizy w programie Microsoft Excel. Uczniowie potrafią opracować i zaprezentować wyniki swej pracy w formie prezentacji z użyciem programu Microsoft PowerPoint, filmu nakręconego kamerą cyfrową i zmontowanego za pomocą programu Pinnacle Studio Plus version 10 Titanium Edition oraz strony internetowej zredagowanej w programie kED, w języku HTML, z wykorzystaniem edytora graficznego Jase Paint Shop Pro 7. 2

3 Uczniowie realizujący projekt:
Opis projektu Uczniowie realizujący projekt: Korzystając z Internetu i narzędzi informatycznych przeprowadzili wideokonferencję i wywiad z fizykami pracującymi naukowo; Zbadali zjawiska rozszczepienia i syntezy światła białego w doświadczeniach realnych i wirtualnych, opracowali wyniki badań; Opracowali scenariusz, przygotowali scenografię, nakręcili i zmontowali film o Izaaku Newtonie; Przygotowali prezentację multimedialną o teleskopach zwierciadlanych typu Newton oraz wykonali animację demonstrującą budowę i zasadę działania takiego teleskopu; Zredagowali stronę internetową obfitującą w informacje o fizyku i jego odkryciach z dziedziny optyki, a także demonstrującą efekty pracy w ramach projektu; Wykonali portret fizyka i logo projektu. 3

4 Narzędzia i programy komputerowe
Pinnacle Studio Plus version 10 Titanium Edition – montaż filmu, Jase Paint Shop Pro 7 - opracowanie galerii zdjęć utrwalających wyniki doświadczeń, tworzenie grafiki na stronę internetową, KED - zredagowanie strony internetowej, Skype – przeprowadzenie wideokonferencji, applety Java – analiza zjawiska rozszczepienia światła białego, Microsoft Excel – sporządzenie wykresów zależności dotyczących zjawiska rozszczepienia światła białego w pryzmacie, Microsoft PowerPoint – wykonanie prezentacji multimedialnej, Adobe After Effects 7.0 – wykonanie animacji teleskopu zwierciadlanego, Microsoft Word - pisanie scenariusza do filmu, zaproszeń na prezentację projektu, broszur informacyjnych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu, Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe – wyszukiwanie informacji w Internecie. 4

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Projekt realizowało 12 uczniów, podzielonych na cztery zespoły – trzy dwuosobowe i jeden sześcioosobowy. Zespół 1 (sześcioosobowy) zajmował się fimem o Izaaku Newtonie. Zespół 2 zajmował się doświadczeniami realnymi i wirtualnymi. Zespół 3 zajmował się teleskopem Newtona. Zespół 4 zajmował się stroną internetową projektu. Uczniowie mieli przydzielone konkretne zadania: Zespół 1 – opracowanie scenariusza i przydział ról, wykonanie scenografii, wykonanie portretu fizyka i logo projektu, przygotowanie strojów, dobór muzyki do filmu, nagranie filmu; Zespół 2 – zbadanie zjawisk rozszczepienia i syntezy światła białego w doświadczeniach realnych i za pomocą appletów Java dostępnych w Internecie, opracowanie wyników badań, opracowanie galerii zdjęć na stronę internetową; Zespół 3 –przygotowanie prezentacji multimedialnej o teleskopach typu Newton, wykonanie animacji ukazującej zasadę działania teleskopu typu Newton, zapoznanie się ze współczesnym modelem takiego teleskopu; Zespół 4 – zredagowanie strony internetowej, montaż filmu, przeprowadzenie wideokonferencji. 5

6 Rola nauczyciela Podjęłam decyzję o nawiązaniu kontaktu i przeprowadzeniu wywiadu z autorem biografii Izaaka Newtona i pomogłam w realizacji tego zadania; Pomogłam w nawiązaniu kontaktu i przeprowadzeniu wideokonferencji z fizykiem pracującym w Kanadzie; Zorganizowałam wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w celu przeprowadzenia doświadczeń w sali o odpowiednim zaciemnieniu; Służyłam pomocą przy wykonaniu scenografii do filmu i pozyskaniu brakujących uczniów do ról męskich; Wsparłam uczniów w przygotowaniu uroczystej prezentacji projektu poprzez zarezerwowanie sali, pozyskanie środków pieniężnych, zaproszenie gości i mediów, zgłoszenie projektu do prezentacji w innym gimnazjum; W czasie publicznej prezentacji projektu powitałam gości, odpowiadałam za kontakty z mediami, dokumentowałam przebieg robiąc zdjęcia. 6

7 Wykonanie portretu Izaaka Newtona i logo projektu;
Opis działań uczniów Wykonanie portretu Izaaka Newtona i logo projektu; Opracowanie scenariusza, przygotowanie dekoracji, strojów i muzyki do pierwszej części filmu; Nagranie pierwszej części filmu; Przeprowadzenie i nagranie wideokonferencji; Nagranie pytań i przeprowadzenie wywiadu; Montaż filmu. 7

8 Analiza zjawiska rozszczepienia światła białego w pryzmacie za pomocą appletów Java dostępnych w Internecie; Sporządzenie wykresów badanych zależności; Zaprojektowanie doświadczeń, przygotowanie zestawu doświadczalnego; Doświadczalne badanie zjawisk rozszczepienia i syntezy światła białego; Opracowanie galerii zdjęć z doświadczeń. 8

9 Zebranie informacji o teleskopach zwierciadlanych;
Wykonanie prezentacji multimedialnej o teleskopach zwierciadlanych typu Newton; Wykonanie animacji ilustrującej budowę i zasadę działania teleskopu typu Newton; Zapoznanie się ze współczesnym modelem teleskopu Newtona; Wyszukanie w Internecie, literaturze i prasie informacji na temat Izaaka Newtona; Założenie strony internetowej projektu; Opracowanie zgromadzonych materiałów i zamieszczenie na stronie internetowej projektu; Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu; Zamieszczenie na stronie internetowej relacji z prezentacji projektu. 9

10 Rezultaty pracy uczniów
W wyniku pracy uczniów powstały: logo projektu, portret Izaaka Newtona, dwuczęściowy film o Izaaku Newtonie, galeria zdjęć z doświadczeń, wykresy ilustrujące zależności między wielkościami opisującymi zjawisko załamania i rozszczepienia światła białego w pryzmacie, animacja ilustrująca budowę i zasadę działania teleskopu zwierciadlanego typu Newton, prezentacja multimedialna o teleskopach zwierciadlanych typu Newton, strona internetowa projektu 10

11 Dwuczęściowy film „Izaak Newton i jego optyka”
Część pierwsza „Samotnik z Cambridge” to opowieść o życiu i badaniach optycznych Izaaka Newtona, snuta przez postacie ważne w jego życiu, począwszy od matki, poprzez zwolenników i przeciwników, aż do królowej, która nadała mu tytuł szlachecki i opata z Westminsteru, gdzie Newton został pochowany. W postacie te wcielili się uczniowie biorący udział w projekcie. Część druga „Rozmowy o Newtonie” zawiera obszerne fragmenty wideokonferencji z dr Markiem Roland-Mieszkowskim (Adjunct Professor, Dalhousie University, Halifax) oraz wywiad z dr Jerzym Kierulem (Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, autor biografii „Izaak Newton: Bóg, światło i świat”). Fragmenty każdej części filmu zostaną zamieszczone w galerii na stronie internetowej projektu 11

12 Strona internetowa projektu
Strona internetowa „Izaak Newton i jego optyka” zawiera: biografię Newtona, omówienie odkryć z dziedziny optyki, ciekawostki, cytaty, linki do interesujących stron o tematyce związanej z projektem, logo projektu, relacje zespołów z pracy w ramach projektu, wyniki badań, animację, prezentację, galerię zdjęć, relację z uroczystości prezentacji projektu. 12

13 Publiczna prezentacja projektu
19 marca 2007 roku – dzień poprzedzający rocznicę śmierci Izaaka Newtona, spotkanie realizatorów projektu ze społecznością szkolną i lokalną. Program: pokaz wybranych doświadczeń z rozszczepieniem i syntezą światła białego przy udziale publiczności; ·   pokaz teleskopu zwierciadlanego typu Newton - prezentacja o teleskopach typu Newton, animacja ukazująca budowę i zasadę działania teleskopu, współczesny model (możliwość obserwacji z użyciem teleskopu); pokaz strony internetowej projektu; ·  pokaz filmu „Izaak Newton i jego optyka”; ·  konkurs dla publiczności; ·  dyskusja. 13

14 „Projekt bardzo ambitny
„Projekt bardzo ambitny. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w jego realizację, jak i prezentację. Jestem pełna podziwu zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela.” Nauczyciel „Prezentacja ta była bardzo ciekawa. Dużo się dowiedziałam o Izaaku Newtonie i bardzo się cieszę, że mogłam ją obejrzeć.” Uczennica „Projekt jest bardzo ciekawy i widowiskowy. Doświadczenia w prostych warunkach wyszły bardzo dobrze. Grupa bardzo przekonująco przedstawiła swój projekt, a temat wcale nie był łatwy.” Rodzic 14

15 pokaz strony internetowej projektu;
20 marca 2007 roku – 280 rocznica śmierci Izaaka Newtona, prezentacja projektu w zaprzyjaźnionym gimnazjum. Program: pokaz wybranych doświadczeń z rozszczepieniem i syntezą światła białego przy udziale publiczności;   pokaz teleskopu zwierciadlanego typu Newton - prezentacja o teleskopach typu Newton, animacja ukazująca budowę i zasadę działania teleskopu, współczesny model (możliwość obserwacji z użyciem teleskopu); pokaz strony internetowej projektu; ·  pokaz filmu „Izaak Newton i jego optyka”. 15

16 nauczyli się badać zjawiska optyczne i fotografować je,
Wnioski Uczniowie: zdobyli rozległą wiedzę na temat Izaaka Newtona, jego metod pracy naukowej i osiągnięć, poznali teorie określające naturę światła, zjawiska charakterystyczne dla światła, poznali budowę, zasadę działania, zastosowanie, zalety i wady teleskopu typu Newton, nauczyli się badać zjawiska optyczne i fotografować je, nauczyli się tworzenia animacji, montażu filmu, kreowania strony internetowej, zdobyli umiejętności takie jak publiczne prezentowanie wyników swych działań, efektywna praca w zespole. 16

17 Opinie uczniów   „Dzięki temu projektowi dowiedziałam się bardzo dużo o Newtonie, jego badaniach i odkryciach, o optyce.” „Dzięki projektowi nauczyłem się wykorzystywać swoje umiejętności i wiedzę w praktyce, jak również nauczyłem się obsługiwać programy do animacji.” „Projekt był bardzo fajny, dowiedziałem się jak się robi film, stronę internetową i przeprowadza ciekawe doświadczenia. Udział w projekcie był dla mnie ciekawym doświadczeniem.” 17

18 Dzięki pracy metodą projektu:
  zrealizowałam marzenie o zrobieniu z uczniami filmu naukowego o walorach artystycznych, w naturalny sposób uruchomiłam kreatywność uczniów, poznałam nowe (dla mnie) programy komputerowe. W przyszłości będę: nagrywać kolejne filmy edukacyjne, wykorzystywać poznane programy komputerowe w kolejnych projektach, kształcić u uczniów umiejętności związane z publiczną prezentacją. Sabina Kochan 18


Pobierz ppt "Izaak Newton i jego optyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google