Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnicy projektu: Uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Jana Pawła II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnicy projektu: Uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Jana Pawła II"— Zapis prezentacji:

1 CZWARTA WŁADZA CZYLI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA ŻYCIE SPOŁECZEŃSTWA
Uczestnicy projektu: Uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3 Nauczyciel mgr Elżbieta Odalska

2 Krótki opis projektu Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie "Dlaczego prasę, radio, telewizję określa się często mianem "czwartej władzy". W tym celu uczniowie poszukiwali informacji na temat historii i współczesności prasy, radia, telewizji, korzystając głównie z zasobów Internetu, a także przeprowadzając wywiady i nagrywając audycje radiowe, telewizyjne z uczniami, nauczycielami, mieszkańcami miasta i znanym aktorem telewizyjnym. Uczniowie zredagowali gazetkę zatytułowaną „Media”. Gazetka zawiera informacje na temat realizacji projektu, wypowiedzi różnych osób, ciekawostki, artykuły pisane przez uczniów. Opracowali prezentacje multimedialne: „Prasa, radio, telewizja”, „Internet”, „Czasopisma w życiu człowieka”, „Ludzie a media”. Prezentacje przybliżają nam historię powstania poszczególnych mediów a także ich szybki rozwój. Ukazują wady i zalety korzystania ze środków masowego przekazu. Przedstawiają wyniki przeprowadzonych badań. Realizując projekt uczniowie nagrali audycję radiową i telewizyjną. Efekty swojej pracy przedstawili podczas publicznej prezentacji całej społeczności szkolnej i gościom zaproszonym. Podczas tego spotkania przeprowadzili debatę, która dała odpowiedź na pytanie „Czy media powinny być niezależne?” Realizując projekt uczniowie doskonalili swoje umiejętności przedmiotowe, komputerowe, współpracy i współdziałania w grupie.

3 Cele projektu Uczniowie potrafią: wyjaśnić rolę i funkcje środków masowego przekazu w ustroju demokratycznym, określić wpływ środków masowego przekazu na opinię publiczną, odróżnić przekazywane przez media fakty od opinii i komentarzy, wyjaśnić, dlaczego środki masowego przekazu powinny być niezależne, przygotować prezentację w Power Point na temat prasy, radia, telewizji, internetu, opracować gazetkę w programie Microsoft Publisher, stworzyć stronę internetową, wyszukiwać informacji korzystając z różnych wyszukiwarek i przeglądarek internetowych, nagrywać audycję radiową i telewizyjną, konstruować pytania ankietowe i wywiadu, opracować wyniki ankiet w postaci wykresów, współpracować w grupie

4 Narzędzia i programy komputerowe
Realizując projekt uczniowie wykorzystali: program PowerPoint do stworzenia prezentacji multimedialnych „Prasa, radio, telewizja”, „Internet”, „Czasopisma w życiu człowieka”, „Ludzie a media”. program Microsoft Word do opracowania zaproszenia i scenariusza uroczystości podsumowującej realizację projektu. program Microsoft Publisher do zredagowania gazetki pt. Media” Point do zmiany rozmiaru zdjęć program Windows Movie Maker – do stworzenia audycji telewizyjnej pt. „Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo” program Audacity – do zmiksowania audycji radiowej. program Excel do sporządzenia wykresów badania opinii publicznej. dyktafon cyfrowy Digital cyfrową kamerę wideo marki Sony

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Uczniowie utworzyli 6 grup 3 lub 4 osobowych. Sami dobrali się w grupy zadaniowe. Każda grupa wybrała lidera, który był odpowiedzialny za utrzymanie kontaktu z opiekunem, zgłaszanie problemów, konsultowanie zadań. Raz w tygodniu zespoły składały sprawozdania i przedstawiały dokumenty świadczące o postępach prac nad projektem. Każda grupa miał przydzielone inne zadanie. Grupa nr 1 ( 3 osobowa) zbierała informacje na temat prasy, radia, telewizji. Grupa 2 ( 4 osobowa) zbierała i opracowywała informacje na temat Internetu. Grupa nr 3 ( 4 osobowa) zajęła się czasopismami. Grupa nr 4 ( 3 osobowa) przeprowadzała badanie opinii publicznej na temat roli i wpływu mediów na społeczeństwo. Grupa nr 5 (3 osobowa) redagowała gazetkę pt. Media” i przygotowała gazetkę ścienną. Grupa nr 6 ( 3 osobowa) przygotowywała zaproszenia, pisała scenariusz końcowej prezentacji.

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Każdy zespół opracował swój plan działania, który zawierał szczegółowy przydział zadań z rozbiciem na osobę wykonującą i termin wykonania. Uczniowie poinformowani zostali, co będzie brane pod uwagę przy ocenie końcowej projektu. Opracowana została karta rozliczeń grup z wykonania zadań, aby tym samym mobilizować ich do pracy. Szczegółowo rozpisane zostały zadania w obrębie grup, a więc kto i za co odpowiada.

7 ROLA NAUCZYCIELA Wszystkie decyzje dotyczące realizacji projektu podejmowane były wspólnie z uczniami. Nie chciałam narzucać im nowych zadań do wykonania, żeby ich nie zniechęcić. Zaproponowałam nazwę strony internetowej, która została zaakceptowana przez uczniów Pomagałam w dokonaniu selekcji zebranych materiałów. Zapoznałam uczniów w możliwością zaawansowanego wyszukiwania informacji korzystając z wyszukiwarki Google. Ukierunkowałam pracę grupy V w zakresie treści, które powinna zawierać gazetka jako broszura informacyjna. Załatwiłam możliwość wydrukowania i skopiowania odpowiedniej ilości gazetki. Pomagałam uczniom napisać scenariusz publicznej prezentacji. Zorganizowałam próbę przed końcowym wystąpieniem.

8 OPIS KOLEJNYCH DZIAŁAŃ UCZNIÓW
zbieranie informacji na temat historii mediów zgodnie z przydziałem. dokonanie selekcji materiałów napisanie artykułu do gazetki opracowanie kwestionariusza ankiety lub wywiadu zebranie i opracowanie wyników w Excelu. wykonanie prezentacji multimedialnej. wykonanie zaproszeń, nagranie i zmiksowanie audycji radiowej, telewizyjnej tworzenie strony internetowej, wykonanie gazetki ściennej redagowanie publikacji – gazetki o mediach, wręczenie zaproszeń osobom, które zdaniem uczniów powinny być obecne na końcowej prezentacji, wydrukowanie gazetki i powielenie w odpowiedniej ilości, zszywanie gazetki, wręczenie gościom i uczestnikom debaty, przygotowanie materiałów dekoracyjnych i wykonanie dekoracji do prezentacji, zorganizowanie sprzętu nagłośnieniowego i komputerowego sprzątanie sprzętu i miejsca, w którym przeprowadzono prezentację.

9 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Strona internetowa: Prezentacje multimedialne: „Prasa, radio, telewizja”, „Internet”, „Czasopisma w życiu człowieka”, „Ludzie a media”. Gazetka ścienna: „Czwarta władza – media”, Gazetka informacyjna „Media” informująca o projekcie i ośrodkach masowego przekazu. Audycja radia „Żółty ananas” na temat opinii publicznej. Audycja telewizyjna z udziałem aktora Waldemara Obłozy. Program telewizyjny przytaczający wypowiedzi uczniów i redaktora naczelnego gazetki „Gimloock”. Wykresy obrazujące wyniki badań opinii publicznej. Zaproszenia na publiczną prezentację. Scenariusz końcowej prezentacji. Publiczna prezentacja z udział zaproszonych gości.

10 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Gazetka informuje o realizacji projektu w szkole, dostarcza informacji na temat historii mediów, przytacza wiele ciekawych informacji i wypowiedzi. Pełne wydanie gazetki można znaleźć na stronie internetowej

11 REZULTATY PRACY UCZNIÓW – STRONA INTERNETOWA
Storna internetowa zawiera zagadnienia realizowane w projekcie, a mianowicie: Radio i telewizja Internet Media Czasopisma Gazetka Zasoby internetowe Internet jako pomoc Galeria zdjęć

12 REZULTATY PRACY UCZNIÓW – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
„Ludzie a media”, „Prasa, radio, telewizja”, „Internet”, „Czasopisma w życiu człowieka” Prezentację w całości można oglądać na stronie interentowej

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW – wykresy obrazujące wyniki badania opinii publicznej
Ulubione czasopismo wśród uczniów i dorosłych mieszkańców Żelechowa

14 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Audycja radiowa nagrana przez radio „Żółty ananas” przeprowadza badanie opinii publicznej wśród uczniów, mieszkańców Żelechowa a także wywiad z redaktorem naczelnym gazetki Gimloock. Audycja telewizyjna pt. „Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo” jest nagraniem wypowiedzi aktora Waldemara Obłozy. Film, który jest nagraniem wypowiedzi uczniów na temat mediów. Zaproszenie Zaproszenie

15 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Gazetka ścienna i dekoracja miejsca prezentacji

16 PUBLICZNA PEREZENTACJA odbyła się 13 maja 2009r.
Program prezentacji: Wystąpienie grupy nr 1 w składzie: Kinga, Angelina, Monika. Grupa przedstawi prezentację multimedialna pt. „Prasa, radio, telewizja” oraz audycję telewizyjną, w której wystąpił aktor Waldemar Obłoza. Grupa nr 2 w składzie: Radek, Piotrek, Mateusz, Grzesio przedstawi prezentację multimedialna pt. „Internet” i poda adres strony internetowej. Debata „Czy media są niezależne”, „Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że są „czwartą władzą” ( publiczność udziela odpowiedzi) Grupa nr 3 o przedstawi prezentację pt. „Czasopisma w życiu człowieka”. Zagadnienie to opracowali: Kamil, Rafał, Kamil, Paweł. Grupa nr 5 przedstawi prezentację multimedialną pt. „Ludzie a media”, audycję radiową pt. „Opinia publiczna” i film, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły i redaktor naczelny gazetki „Gimloock”. Grupę nr 4 stanowią: Joanna, Anita, Kasia. Grupa Nr 5 w składzie: Wiktoria, Izabela, Dominika przedstawią gazetkę pt. „Media”. Gazetkę otrzymują goście zaproszeni, uczestnicy debaty. Wystąpienia grupy nr 6 Podsumowanie projektu Wystąpienia gości. Zakończenie uroczystości – podziękowania.

17 PUBLICZNA PEREZENTACJA c.d.
W dyskusji udział wzięli goście zaproszeni twierdząc, że media powinny być niezależne, bo tylko wówczas będą obiektywne. Jedna z uczennic stwierdziła, że media są pożyteczne, bo wiemy co się dzieje na świecie, kontrolują rządzących. Po wystąpieniu wszystkich grup głos zabrała dyrektor szkoły, dziękując uczniom i opiekunowi za tak szczegółowe przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji połączonej z debatą. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że nie jest to ostatnia tego typu uroczystość w szkole i że grupa przygotuje kolejny projekt i wyda kolejną gazetkę.

18 WNIOSKI – CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE
Z zakresu wiedzy o społeczeństwie: poszerzyli zakres wiedzy o mediach, poznając ich historię i rozwój na przestrzeni ostatniego wieku, dowiedzieli się w jaki sposób media wpływają na świadomość ludzi, do czego służy reklama, jakie są najpopularniejsze programy, audycje radiowe i telewizyjne nauczyli się przeprowadzać badania opinii publicznej jakie korzyści mamy korzystając ze środków masowego przekazu a także jakie niosą zagrożenia. poznali rolę i funkcje środków masowego przekazu w państwie demokratycznym.

19 WNIOSKI – CZEGO NAUCZYLI SIĘ UCZNIOWIE
Z zakresu posługiwania się komputerem i Internetem: poznali nowy sposób wyszukiwania informacji -zaawansowana funkcja wyszukiwarki Gogle, poznali nowe wyszukiwarki np. i przeglądarki np. Opera, Mozilla Firefox doskonalili umiejętność posługiwania się programem komputerowym Power Point doskonalili umiejętność pisania tekstów w programie Microsoft Word doskonalili umiejętność wykonywania wykresów w programie Excel. Najwięcej trudności sprawiało: tworzenie strony internetowej – „mieliśmy problem z umieszczeniem na stronie interentowej prezentacji multimedialnej, gazetki, nagrań radiowych i telewizyjnych”, umieszczenie fotografii w gazetce „dla nas trudnością było zmniejszanie formatu zdjęć i wklejanie ich do Publishera”, montaż audycji radiowej i telewizyjnej – „ musimy lepiej poznać programy Windows Movie Maker i Audacity, aby samodzielnie dokonać montażu audycji radiowej lub telewizyjnej”.

20 WNIOSKI – CO JA ZYSKAŁAM REALIZUJĄC PROJEKT
Praca metoda projektu wymaga bardzo dużego zaangażowania nie tylko uczniów ale i nauczyciela, który musi systematycznie kontrolować poczynania swoich wychowanków. Pracując tą metodą ja również doskonaliłam swoje umiejętności zwłaszcza te z zakresu korzystania z komputera i technik informacyjnych. Nauczyłam się, że bardzo ważną sprawą jest planowanie pracy, podział zadań i terminowość ich wykonywania. Wykonanie projektu nie byłoby możliwe gdyby wprowadzono swobodę działań i dowolność w wykonywaniu poszczególnych prac. Realizując projekt zdobyłam nowe doświadczenia, które z pewnością wykorzystam w przyszłym roku szkolnym realizując kolejny projekt edukacyjny. Już teraz wiem jakie popełniłam błędy, co powinnam zrobić inaczej. Jednocześnie stwierdzam, że praca tą metodą uczy nie tylko teorii ale konkretnych umiejętności przewidzianych w projekcie. Uczy terminowości, współpracy w grupie, pozwala przełamywać wrodzoną nieśmiałość. I rzecz chyba najważniejsza, pomimo ogromu pracy daje dużo zadowolenia uczniom, którzy mają okazję wystąpić na forum szkoły ale i nauczycielowi, który naucza nie tylko teorii ale i praktycznego działania tak przydatnego w życiu codziennym.


Pobierz ppt "Uczestnicy projektu: Uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Jana Pawła II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google