Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Łączenie z bazą danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Łączenie z bazą danych."— Zapis prezentacji:

1 18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Łączenie z bazą danych

2 18/11/2002 2 Plan Wstęp ODBC DSN Connection String

3 18/11/2002 3 Wstęp Bazy danych są krytycznym składnikiem systemów informatycznych przedsiębiorstw. Proste, elastyczne i zgodne z standardami interfejsy baz danych pozwalają na integrację z innymi systemami informatycznymi. W prezentacji zostaną omówione tylko rozwiązania Microsoftu, choć nie zawsze są one optymalne. Często producenci dostarczają własne rozwiązania dostępu do swoich baz (Native Drivers), które są znacznie szybsze.

4 18/11/2002 4 ODBC Open Database Connectivity (ODBC) jest interfejsem do baz danych, który zapewnia taką samą obsługę każdej bazy danych. Ponieważ bazy danych działają w różny sposób, niezbędny jest sterownik (driver) do bazy danych. Jeżeli aplikacja korzysta ze standardowych mechanizmów baz danych, to może pracować z każdą bazą danych zmieniają tylko sterownik, z którego korzysta łącząc się z bazą danych.

5 18/11/2002 5 Działanie ODBC MS Access Interfejs Aplikacja MS Jet 4.0 OLE DB Provider ODBC Baza danychSterownikInterfejsAplikacja MS SQL OLE DB Provider Oracle Provider

6 18/11/2002 6 DSN Data Source Name (DSN) jest to nazwa skojarzona z definicją połączenia z konkretną bazą danych poprzez ODBC. Trzy typy DSN Systemowe (zapisane w rejestrze i dostępne dla wszystkich użytkowników komputera) Użytkownika (zapisane w rejestrze i dostępne dla jednego użytkownika) Plikowe (zapisane w pliku)

7 18/11/2002 7 Definiowanie DSN 1.Klikamy Start/Ustawienia/Panel Sterowania. 2.Otwieramy Narzędzia Administracyjne. 3.Otwieramy Źródła danych (ODBC). 4.Pokazuje się okno ODBC Data Source Administrator. 5.Klikamy zakładkę User DSN. 6.Klikamy Add... 7.W okienku Create New Data Source wybieramy odpowiedni sterownik (np.. Microsoft Access Driver *.mdb) i naciskamy Finish. 8.W polu Data Source Name wpisujemy nazwę źródła danych (np. MojaBaza). 9.UWAGA! PUNKTY OD 10 DO 12 MOGĄ WYGLĄDAĆ INACZEJ DLA INNEGO STEROWNIKA. 10.W panelu Database naciskamy guzik Select... 11.Wskazujemy plik bazy danych i naciskamy OK. 12.Naciskamy OK. 13.Nazwa źródła danych (np. MojaBaza) powinna być już na liście User Data Sources. 14.Naciskamy OK., żeby zamknąć okno ODBC Data Source Administrator.

8 18/11/2002 8 Okna ODBC Data Source

9 18/11/2002 9 Connection String Connection String jest to definicja połączenia z konkretną bazą danych zapisana w łańcuchu znaków. Connection String można zbudować za pomocą: Guzika Build... w menu kontekstowym ADODC Properties w kontrolce ADODC Properties dla obiektu Connection jeżeli dodamy do projektu Data Environment. Analogii (jeżeli używamy tego samego typu bazę danych wystarczy, że zmienimy nazwę bazy danych).

10 18/11/2002 10 Przykłady Connection String Connection String dla bazy MS SQL "PROVIDER=MSDASQL;driver={SQL Server};server=OMEGA\G1;uid=;pwd=;database=sww; Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=LigaMistrzow;Data Source=OMEGA\G1 Connection String dla bazy MS Access "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\Piotr\WSZiM\PAK\SWW\SWW.mdb;Persist Security Info=False"

11 18/11/2002 11 Literatura www.vba.matrix.pl vb4all.canpol.pl Microsoft Visual Basic 6.0 Professional, Michael Halvorson, Wydawnictwo RM 1998 Poznaj Visual Basic 6 w 10 minut, Lowell Mauer, Wydawnictwo Intersoftland 1999 Po prostu Visual Basic 6, Harold Davis, Wydawnictwo Helion 2000


Pobierz ppt "18/11/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Łączenie z bazą danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google