Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
ORGANIZACJA POTRZEBY Konsument ZASPOKOJENIE POTRZEB Konsument zarządzanie produkcją

2 zarządzanie produkcją
KIEROWANIE Planowanie Przewodzenie Organizowanie Kontrolowanie zarządzanie produkcją

3 zarządzanie produkcją
Plan działalności Cechy dobrego planu działalności przedsiębiorstwa  Przejrzysty, jasny  Zrozumiały  Akceptowalny  Modyfikowalny  Zgodny z możliwościami organizacji  Możliwy do kontrolowania  Mobilizujący zarządzanie produkcją

4 zarządzanie produkcją
Zadaniem systemu zarządzania działalnością podstawową jest ustalenie i osiąganie celów, wynikających z potrzeb konsumentów zarządzanie produkcją

5 i jeszcze dwa dodatkowe elementy zarządzanie produkcją
Reguła zarządzania 5P 1 produkt i jeszcze dwa dodatkowe elementy 2 przedsiębiorstwo 3 procesy PROCEDURY 4 programy PAPIERKOWA ROBOTA 5 personel zarządzanie produkcją

6 Dobre systemy zarządzania powinny umożliwiać skuteczne:
A Planowanie B Dokumentowanie C Mierzenie – badanie wskaźników D Porównywanie E Opisanie - raportowanie F Korygowanie zarządzanie produkcją

7 Sterowanie działalnością wytwórczą
Główne zasady sterowania: Wyznaczenie czasu podjęcia odpowiednich działań Zakres działań koniecznych i możliwych do podjęcia Istnienie modelu weryfikującego (oceniającego) wykonywanie zadań Istnienie kryterium wyboru działania dającego duże prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu zarządzanie produkcją

8 WARUNKI FUNKCJNOWANIA SYSTEMU STEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ
Jasno zdefiniowany cel Możliwość wyboru środków realizacji zadań Przyjęcie zakresu dokładności pomiarów funkcjonowania systemu Odpowiednie wykorzystanie otrzymanych informacji Wnioski z przeprowadzonych porównań powinny być jak najszybciej wdrażane do systemu Raporty i informacje przekazywane przełożonym i podwładnym powinny być zrozumiałe czytelne i „pewne” Zminimalizowanie liczby poziomów przekazywania informacji zarządzanie produkcją

9 DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZA A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
KLASYFIKACJA PRODUKTÓW A - „czysty” produkt B - produkt z usługami towarzyszącymi C - hybryda – produkt składający się w równej części z towarów i usług D - usługa podstawowa z towarzyszącymi jej produktami lub usługami E - „czysta” usługa zarządzanie produkcją

10 zarządzanie produkcją
Usługa to działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych zarządzanie produkcją

11 Najważniejsze cechy usług
1, Niematerialność  Usługi nie mogą być magazynowane  Nie można chronić usług przez patenty  Nie można bezpośrednio pokazywać usług w ramach aktywizacji sprzedaży  Trudno znaleźć podstawę do kształtowania ceny inną niż ceny konkurencyjne  Trudno poddać próbie i wstępnej ocenie projekt usługi  Często wartość usługi jest niemożliwa do oceny przez konsumenta przed jej zakupem zarządzanie produkcją

12 Najważniejsze cechy usług zarządzanie produkcją
2, Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy  Wymagana jest obecność wykonawcy  Ograniczona skala działalności  Dominuje forma sprzedaży bezpośredniej  Ocena nabywanej usługi zależy od umiejętności i kwalifikacji usługodawcy zarządzanie produkcją

13 Najważniejsze cechy usług zarządzanie produkcją
3, Nierozdzielność procesów wytwarzania i konsumpcji 4, Różnorodność 5, Nietrwałość 6, Niemożność nabycia praw własności zarządzanie produkcją

14 Jak określić jakość usług ?
Jakość techniczna Jakość funkcjonalna zarządzanie produkcją

15 Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice
Podobieństwa w sferze zarządzania procesami wytwórczymi produktów materialnych i usług (zapasy, maszyny urządzenia). Należy przewidzieć potrzeby i przyjąć odpowiednią strategię zarządzania zapasami materiałowymi Należy zaplanować i pokierować zasobami ludzkimi. Należy zarządzać zasobami fizycznymi (wyposażeniem) Im bardziej niematerialny staje się produkt, tym mniej występuje podobieństw z powodu szczególnych cech środowiska usługowego?? zarządzanie produkcją

16 Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice
Zarówno o procesach produkcji wyrobów jak i usług można powiedzieć, że mają szczególne cechy, zależne od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Jednym z wyzwań funkcji zarządzania działalnością podstawową jest dostosowanie ogólnych założeń produkcyjnych do konkretnych sytuacji zewnętrznych i wewnętrznych. zarządzanie produkcją

17 Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice
Różnice pomiędzy „czystym wytwarzaniem" a „czystym świadczeniem usług". KONCEPCJA „PIERWSZA LINIA / ZAPLECZE" Struktura bardzo często spotykana w działalności usługowej. Obecność klienta „na pierwszej linii" jest akceptowana (w niektórych wypadkach wręcz wymagana) ale „na zapleczu" klient pojawia się bardzo rzadko. Z punktu widzenia planowania obecność klienta na pierwszej linii jest uważana za „niszczącą". Zaplecze przypomina bardziej „fabrykę" ponieważ jest to bardziej stabilne i łatwe do przewidzenia środowisko, łatwiej można przygotowywać plany działalności, korzystając z metod planowania. zarządzanie produkcją

18 Produkcja dóbr materialnych i usług podobieństwa i różnice
Obecność klienta podczas świadczenia usługi ma swoje złe i dobre strony. Klient może wspomagać proces świadczenia usług, na przykład wypełniając odpowiednie formularze w banku albo korzystając ze sklepów samoobsługowych. Z drugiej strony, istnieją również negatywne skutki obecności klienta. Będąc na miejscu, klient może bezpośrednio kontrolować jakość świadczonej usługi i jej przebieg. W procesie wytwarzania dużo łatwiej jest ustalić zakres odpowiedzialności. W procesie świadczenia usług często występuje połączenie z funkcjami marketingowymi. Tak na przykład, podczas wykonywania jednej operacji w banku, wyjmowania pieniędzy z konta, można zainteresować klienta innymi formami usług świadczonymi przez bank. zarządzanie produkcją


Pobierz ppt "PLANOWANIE I STEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google