Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access 2000 Pola typu odnośnik Piotr Górczyński 03/12/2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access 2000 Pola typu odnośnik Piotr Górczyński 03/12/2003."— Zapis prezentacji:

1 MS Access 2000 Pola typu odnośnik Piotr Górczyński 03/12/2003

2 Spis treści Wstęp Przykład Tworzenie pola odnosnik 03/12/2003

3 Wstęp Pola typu odnośnik (look-up) zdefiniowane w tabeli A pozwalają wyszukać użytkownikowi rekord w tabeli B na podstawie wybranych pól i zwrócić wybrane pola wyszukanego rekordu W szczególności pola typu odnosnik są stosowane w tabelach szczegółowych dla pól, które są kluczami obcymi. Użytkownik wyszukuje rekord w tabeli głównej na podstawie pól z tabeli głównej i do klucza obcego tabeli szczegółowej zwracany jest klucz wyszukanego rekordu z tabeli głównej Pola typu odnośnik zapewniają łatwiejszą edycje danych dzięki ograniczeniu listy możliwych wartości do wartości pól z tabeli przeszukiwanej 03/12/2003

4 Przykład Pole NIPOdbiorcy w tabeli Faktura pozwala wybierać użytkownikowi rekord z tabeli Odbiorcy na podstawie pól NIPOdbiorcy i Nazwa, a zwracany pole (tutaj klucz) NIPOdbiorcy, wstawiane jest do pola NIPOdbiorcy w tabeli Faktura Dzięki temu użytkownik wpisujący fakturę nie musi pamiętać NIP-u odbiorcy podczas wpisywania faktury, ale wybiera go pośrednio wybierając z listy odpowiedniego odbiorcę 03/12/2003

5 Tworzenie pola odnośnik – Krok 1 z 6
Wchodzimy do projektu tabeli 03/12/2003

6 Włączenie wyszukiwania – Krok 2 z 6
Wybieramy pole z listy (tutaj NIPOdbiorcy) Wybieramy zakładkę Odnośnik (Lookup) Z listy Typ formantu (Display Control) wybieramy Pole kombi (Combo Box) 03/12/2003

7 Wybranie źródła danych – Krok 3 z 6
Przez źródło wierszy rozumiemy tabelę/kwerendę, z której użytkownik będzie wybierał rekordy. W tym przykładzie będzie to tabela Odbiorcy, która jest tabelą główną dla tabeli Faktura 03/12/2003

8 Wybranie pól – Krok 4 z 6 W polu Kolumna związana (Bound Column) wpisujemy numer kolumny, której wartości mają być zwracane po wybraniu rekordu. W tym przykładzie zwrócona musi być wartość z kolumny NIPOdbiorcy, która jest pierwsza w kolejności zatem wpisujemy wartość 1 W polu Liczba kolumn (Column Count) wpisujemy liczbę kolumn, która ma być wyświetla. W przykładzie wpisano wartość 2 czyli będą wyświetlane dwie pierwsze kolumny od lewej: NIPOdbiorcy i Nazwa 03/12/2003

9 Szerokości kolumn – Krok 5 z 6
W polu Szerokość kolumn (Coulmn Widths) definiujemy szerokości wyświetlanych kolumn w odpowiedniej kolejności. W przykładzie wartości 2cm;5cm oznaczają, że szerokość kolumny NIPOdbiorcy będzie 2 cm, a Nazwa będzie 5 cm. 03/12/2003

10 Zapisanie zmian – Krok 6 z 6
Po zakończeniu definicji pola odnośnik należy zapisać (save) zmiany 03/12/2003

11 Efekt W polu NIPOdbiorcy w tabeli Faktura jest lista rozwijana, której wartości są wyświetlane z tabeli Odbiorcy 03/12/2003


Pobierz ppt "MS Access 2000 Pola typu odnośnik Piotr Górczyński 03/12/2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google