Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz premiowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz premiowany."— Zapis prezentacji:

1 Program Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz premiowany przez Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Narodowego Banku Polskiego.

2 PROGRAM MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY

3 PODSTAWOWY CEL PROJEKTU MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY Uczymy w jaki sposób możemy zwiększyć swoje zasoby, czyli uczymy, że ekonomia nie jest wcale taka trudna, a na rynku każdy może znaleźć dla siebie miejsce. Ponadto cele projektu to: 1.Propagowanie i kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych 1.Propagowanie i kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych, nie tylko związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także dotyczących prostych sytuacji dnia codziennego. 2.Kształcenie umiejętności pracy w grupie oraz nauka planowania projektu edukacyjnego 2.Kształcenie umiejętności pracy w grupie oraz nauka planowania projektu edukacyjnego.

4 DEFINICJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO § 21a dodany do Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) na podstawie nowelizacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

5 ETAPY PROJEKTU EDUKACYJNEGO § 21a dodany do Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) na podstawie nowelizacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046). Projekt gimnazjalny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i ma obejmować następujące działania: 1.Wybranie problemu projektu. 2.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji. 3.Wykonanie zaplanowanych działań. 4.Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

6 JAK ZAPIS § 21A ROZPORZĄDZENIA PRZEŁOŻYĆ NA DZIAŁANIA W MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH?

7 OKREŚLENIE PROBLEMU Uczniowie pod opieką nauczyciela w zespołach maksymalnie sześcioosobowych rozwiązują następując problemy: I część MP Zarządzamy własnymi finansami – W jaki sposób gospodarować ograniczonymi zasobami? II część MP Zakładamy i prowadzimy firmę – W jaki sposób założyć firmę i tak nią zarządzać aby utrzymała się na rynku i przynosiła zysk?

8 OKREŚLENIE PROBLEMÓW SZCZEGÓŁOWYCH Problem główny możemy rozpisać na problemy szczegółowe np. dla każdego modułu Zakładamy i prowadzimy firmę : Moduł I – Co trzeba zrobić aby założyć działalność gospodarczą? Moduł II – Kto jest moim klientem, a kto nim jeszcze może być? Moduł III – Co zrobić aby znaleźć nabywców produkowanych towarów i usług? Moduł IV – Kiedy osiągnę zysk prowadząc firmę? Moduł V – Jaka jest moja przyszłość w biznesie?

9 MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z WOS-u W III etapie edukacyjnym, jako wymaganie ogólne (cele kształcenia) określono pkt VI Rozumienie zasad gospodarki rynkowej, czyli Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. W wymaganiach szczegółowych są to następujące zagadnienia: Praca i przedsiębiorczość (pkt 24 NPP), Gospodarka rynkowa (pkt 25 NPP), Gospodarstwo domowe (pkt 26 NPP), Pieniądz i banki (pkt 27 NPP), Gospodarka w skali państwa (pkt 28 NPP), Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza (pkt 29 NPP).

10 PLANOWANIE W zakładamy i prowadzimy firmę: instrukcję, harmonogram pracy, uczniowie otrzymują w materiałach pomocniczych instrukcję, harmonogram pracy, czyli wszystko to co pozwoli im zarówno dokonać podziału zadań, jak i zaplanować co i kiedy będą wykonywać; karty projektu i karty zadania uczniowie mogą skorzystać z zaproponowanej karty projektu i karty zadania dostępnej na stronie CEO i dostosować ją do swoich potrzeb; nauczyciele w czasie kursu internetowego zapoznają się ze sposobami planowania w projektach edukacyjnych na przykładzie MP.

11 DZIAŁANIE W zakładamy i prowadzimy firmę: uczniowie w poszczególnych modułach wykonują przypisane im zadania; oceniana na bieżąco stosują zasady oceniania kształtującego praca uczniów jest oceniana na bieżąco przez mentorów, którzy stosują zasady oceniania kształtującego, wskazując na te elementy zadań, które wykonali dobrze, a także na te, które wymagają poprawy; uczniowie otrzymują NaCoBeZu na co mentor będzie zwracał uwagę oceniając ich sprawozdanie w każdym module uczniowie otrzymują NaCoBeZu tak aby wiedzieli dokładnie na co mentor będzie zwracał uwagę oceniając ich sprawozdanie.

12 PUBLICZNA PREZENTACJA I OCENA samoocenę, ocenę koleżeńską oraz ocenę nauczyciela kartach oceny i ocenie punktowej Ostatni moduł w Zakładamy i prowadzimy firmę jest związany z ocenianiem i publiczną prezentacją efektów pracy uczniów. Dla uczestników przygotowaliśmy materiały i tak ułożyliśmy treść modułu, że wspólnicy spółki dokonują podsumowania i oceniają swoją działalność. Mamy tutaj zarówno samoocenę, ocenę koleżeńską oraz ocenę nauczyciela. Wszystkie te trzy elementy oceniania zostały połączone w kartach oceny i ocenie punktowej, dodatkowo zilustrowanej materiałami pomocniczymi. Prezentacja projektu może odbyć się zarówno w postaci posiedzenia wspólników otwartego dla zaproszonych gości, jak i podczas oddzielnie zorganizowanej uroczystości szkolnej, w czasie której uczniowie pokażą jaką wiedzę i umiejętności zdobyli w projekcie.

13 Młodzi Przedsiębiorczy to naprawdę dobry sposób na gimnazjalny projekt edukacyjny. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Program Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz premiowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google