Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola administracji dr Paweł Dąbrowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola administracji dr Paweł Dąbrowski"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola administracji dr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl

2 R.i.o. – podmioty kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, stowarzyszenia gmin oraz stowarzyszenia gmin i powiatów, związki powiatów, stowarzyszenia powiatów, samorządowe jednostki organizacyjne, inne podmioty, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3 Kryteria kontroli 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

4 Tryb działania Sporządzenie protokołu kontroli i przedłożenie go zainteresowanym; Wystąpienie pokontrolne; Obowiązek zawiadomienia r.i.o. o podjętych działaniach; Możliwość złożenia zastrzeżeń do kolegium r.i.o.

5 Kompetencje R.i.o. Stwierdzenie nieważności uchwały; Ustalenie zastępczego budżetu; Sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej;

6 Przykład Strzegomia Codziennie drżymy o życie naszych dzieci - alarmują rodzice z podstrzegomskich miejscowości. Ponad 200 uczniów straciło prawo do przejazdu szkolnymi autobusami. Wielu uczniów do szkoły idzie na piechotę drogami bez poboczy. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że samorząd łamie prawo, obejmując pomocą dzieci mieszkające bliżej niż 3 kilometry od szkoły. Sztywne ramy wyznacza ustawa oświatowa. - A co z bezpieczeństwem - pytają zrozpaczeni rodzice.


Pobierz ppt "Kontrola administracji dr Paweł Dąbrowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google