Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótkookresowa równowaga gospodarcza i stopa procentowa: model IS, LM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótkookresowa równowaga gospodarcza i stopa procentowa: model IS, LM"— Zapis prezentacji:

1 Krótkookresowa równowaga gospodarcza i stopa procentowa: model IS, LM

2 Funkcja konsumpcji i nowsze teorie popytu konsumpcyjnego (teoria cyklu życia i permanentnego dochodu). Funkcja inwestycji. Równowaga na rynku dóbr i usług oraz krzywa IS. Równowaga na rynku finansowym i krzywa LM. Model IS, LM i równowaga gospodarki w krótkim okresie.

3 Stopa procentowa i równowaga
Podstawowe równanie równowagi: Y = C + S + T Y – T = C + S Yd = C + S C = Yd – S AD = C + I + G + NX Y = C + I + G + NX

4

5 Funkcja konsumpcji Y = Ca + c (1 - t) Y + I + G + NX
Keynesowska funkcja konsumpcji: C = Ca + c YD < c < 1 Konsumpcja zależy od bieżącego dochodu do dyspozycji. Współczesne podejścia wskazują, że konsumenci starają się przewidywać przyszłe dochody i do tego dostosowują swoje decyzje o wydatkach konsumpcyjnych dążąc do równomiernego ich rozkładu z uwzględnieniem efektu majątkowego

6 Funkcja konsumpcji cd. Teoria cyklu życia i permanentnegio dochodu

7 Funkcja konsumpcji cd. C = c1 Yd + c2 A Teoria permanentnego dochodu:
Konsumenci starają się dostosować wydatki konsumpcyjne do dochodu, który mogą utrzymać w długim okresie: C = c p Yp Yp = Yp-1 + θ(Y – Yp-1 ) np.: Yp = ,2 (26000 – 24000) = 24400

8 Funkcja konsumpcji cd. np.: C = 0,9 Yp-1 + 0,18 (Y – Yp-1)
Współczesne podejścia wskazują, że konsumenci starają się przewidywać przyszłe dochody i do tego dostosowują swoje decyzje o wydatkach konsumpcyjnych dążąc do równomiernego ich rozkładu. Konsumpcja zależy od bieżącego dochodu, od oczekiwanego dochodu w przyszłości, od akumulowanych aktywów i od stopy procentowej.

9 Funkcja inwestycji I = Ia – d r d1 < d2

10 Równowaga na rynku dóbr i usług i krzywa IS
AD = Ca + c (1-t)Y + Ia – dr + G AD = A + c(1-t)Y – dr przy czym: A = Ca + Ia + G AD = Y Y[1 – c(1-t)] = A – dr Y =  (A – dr)

11 I<S NS I>S ND

12 Wzrost G (G1 < G2)

13 Równowaga na rynku pieniężnym
Popyt na pieniądz: MD = P L(Y,i) jeśli i = r (ceny stałe) M = MD M/P = L (Y, r) funkcja Keynesa: M/P = dY - hr

14 Równowaga na rynku pieniężnym
Przy danej podaży pieniądza M0: L<M L>M

15 Zmiana podaży pieniądza
Wzrost podaży pieniądza M1 < M2

16 Równowaga gospodarcza

17 Polityka fiskalna

18 Polityka pieniężna

19 Mieszanka polityki pieniężnej i fiskalnej


Pobierz ppt "Krótkookresowa równowaga gospodarcza i stopa procentowa: model IS, LM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google