Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWA POLSKA ZA NAPOLEONA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWA POLSKA ZA NAPOLEONA."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWA POLSKA ZA NAPOLEONA

2 Polskie organizacje niepodległościowe powstałe po rozbiorach
Droga do powstania Legionów Polskich we Włoszech – sytuacja Polski w II połowie XVIII w. W wyniku Trzech rozbiorów (1772, 1793, 1795) Polska utraciła niepodległość Polskie organizacje niepodległościowe powstałe po rozbiorach Organizacje emigracyjne Organizacje „krajowe” Towarzystwo Republikanów Polskich Centralizacja Lwowska Agencja Deputacja 9 stycznia 1797 r. – utworzenie Legionów pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego

3 Twórcy Legionów polskich we Włoszech
Jan Henryk Dąbrowski Józef Wybicki Karol Kniaziewicz

4 Charakterystyka Legionów polskich
W skład legionów wchodzili polscy emigranci i jeńcy, którzy służyli w armii austriackiej, a dostali się do niewoli francuskiej Żołd i obywatelstwo Republiki Lombardii; prawo powrotu do Polski Mundury podobne do polskich, szlify w kolorach włoskich i trójkolorowa kokarda francuska; na naramiennikach widniało hasło „Ludzie wolni są braćmi” Nauka pisania, czytania, historii ojczystej Zniesiono kary cielesne Możliwość awansowania także dla żołnierzy, którzy nie wywodzili się ze stanu szlacheckiego

5 Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego
Mazurek Dąbrowskiego Napisany przez Józefa Wybickiego w lipcu 1797 roku. We włoskim miasteczku Reggio Emilia, w czasie formowania się Legionów Polskich. Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz... Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany — Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Marsz, marsz, Dąbrowski do Polski z ziemi włoski za Twoim przewodem złączem się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania wracał się przez morze dla ojczyzny ratowania po Szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz, Dąbrowski... Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę będziem Polakami dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy. Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego Wersja obecna, Hymn Polski

6 Szlak bojowy Legionów 1797 – pokój francusko-austriacki w Campo Formio, który rozwiał nadzieję Polaków na niepodległość – użycie przez Napoleona Legionów do tłumienia powstań we Włoszech 1801 – pokój francusko-austriacki w Luneville; wycofanie się z poparcia polskich dążeń wolnościowych – układ paryski Podział Legionów na trzy półbrygady. Jedna pozostała we Włoszech, dwie zostały wcielone do wojska francuskiego i wysłane do tłumienia powstania na wyspę San Domingo (Haiti) Legiony poniosły klęskę polityczną. Ich istnienie i działalność były świadectwem niepodległościowych dążeń Polaków. Legiony były szkołą kadr dowódczych odgrywających ogromną rolę w formowaniu wojsk polskich w okresie istnienia późniejszego Księstwa Warszawskiego.

7 Powstanie Księstwa Warszawskiego
Walki Napoleona z IV koalicją 1806 r. J. H. Dąbrowski i J. Wybicki wydają odezwę „Wezwanie do powstania narodowego” inspirowaną przez Napoleona Powstanie antypruskie na terenie Wielkopolski Powołanie do życia armii polskiej na czele z księciem Józefem Poniatowskim 7 czerwca 1807 r. – pokój w Tylży pomiędzy Francją oraz Rosją i Prusami, na mocy którego powołano do życia Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie powstało z II i III zaboru pruskiego powiększone w 1809r. o III zabór austriacki Nadano Konstytucję stanowiącą ramy ustrojowe – 1807r.

8 Zasięg terytorialny Księstwa Warszawskiego

9 Ustrój polityczny Księstwa Warszawskiego – Konstytucja 22 lipca 1807r.
Unia personalna z Saksonią (Fryderyk August WETTIN) Władza wykonawcza w rękach księcia, który sprawował ją przy pomocy Rady Stanu i Rządu Sejm złożony w większości ze szlachty był pozbawiony inicjatywy ustawodawczej i zatwierdzał tylko projekty rządowe Jednolite prawa obywatelskie – wolność, równość, tolerancja „Nadanie konstytucji” obraz Marcella Bacciarellego

10 „Bitwa narodów” pod Lipskiem
Okoliczności upadku Księstwa Warszawskiego 1812 – wyprawa na Rosję styczeń 1813 r – wkroczenie wojsk rosyjskich do Księstwa Warszawskiego „Bitwa narodów” pod Lipskiem (16-19.X.1813r.)

11 Księstwo Warszawskie „- Cóż to za kraj? - Księstwo Warszawskie.
- Któż tu panuje? - Król saski. - Jakież tu wojsko? - Polskie. - Jakież prawa? - Francuskie. - A jakie pieniądze? Pruskie.” Franciszek Dmochowski Godło Księstwa Warszawskiego

12 obraz Januarego Suchodolskiego
„Bitwa na San Domingo” obraz Januarego Suchodolskiego

13 „Bitwa pod Somosierrą”
obraz Januarego Suchodolskiego

14 „Napoleon i książę Józef pod Lipskiem”
obraz Januarego Suchodolskiego

15 fragment obrazu Wojciecha Kossaka
„Bitwa pod Raszynem” fragment obrazu Wojciecha Kossaka


Pobierz ppt "SPRAWA POLSKA ZA NAPOLEONA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google