Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emisariuszami nazywano:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emisariuszami nazywano:"— Zapis prezentacji:

1 Emisariuszami nazywano:
1 Null Powstańców styczniowych Specjalnych wysłanników Urzędników rosyjskich Dowódców wojskowych

2 W II połowie XIX wieku Rosja zaangażowała się w wojnę z:
Austrią Niemcami Turcją Szwecją Włochami Japonią

3 Polscy działacze emigracyjni liczyli na pomoc w akcji powstańczej:
Niemiec i Anglii Austrii i Francji Francji i Anglii Hiszpanii i Portugalii

4 Największą aktywność przed powstaniem styczniowym przejawiali:
Robotnicy i chłopi Studenci i kapitaliści Studenci i oficerowie Rzemieślnicy i artyści

5 Przejawem nastrojów patriotycznych przed wybuchem powstania nie były:
Manifestacje patriotyczne Noszenie strojów narodowych Msze za pomyślność ojczyzny Współpraca z władzami rosyjskimi

6 W odpowiedzi na demonstracje patriotyczne władze rosyjskie:
Zniosły cenzurę Pozwoliły na powstanie polskich organizacji politycznych Rozpędzały demonstrantów i dokonywały aresztowań Nie podjęły żadnych działań

7 Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było:
Uwłaszczenie chłopów przez cara Nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego Rozpędzenie przez władze carskie wielkiej demonstracji w Warszawie Przybycie emisariuszy do Warszawy.

8 Pobór do wojska rosyjskiego nazywano:
Mobilizacją Ankietą Branką Powołaniem

9 Powstanie styczniowe wybuchło:
W 1. połowie XVIII wieku W 2. połowie XVIII wieku W 1. połowie XIX wieku W 2. połowie XIX wieku W 1. połowie XX wieku W 2. połowie XX wieku

10 Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia:
1861 r. 1862 r. 1863 r. 1864 r.

11 Powstanie styczniowe miało charakter wojny:
Pozycyjnej Regularnej Partyzanckiej Błyskawicznej

12 Uwłaszczenie chłopów oznacza:
Nadanie im wolności osobistej Odebranie im majątku Nadanie im ziemi na własność Zakładanie szkół uczących chłopów czytać i pisać

13 Przyczyną klęski powstania nie było:
Przewaga liczebna wojsk rosyjskich Uwłaszczenie przez cara chłopów, co pozbawiło powstańców ich poparcia Wsparcie Rosji przez Anglię i Francję Słabe uzbrojenie powstańców i brak wyszkolenia wojskowego.

14 Ostatnie oddziały powstańcze walczyły do:
Lata 1863 r. Jesieni 1863 r. Wiosny 1864 r. Jesieni 1864 r.

15 Po upadku powstania w Królestwie zapanowały:
Pokój Wolność Terror Autonomia

16 Który punkt opisuję sytuację w Królestwie po powstaniu styczniowym:
Powstańców skazywano na śmierć, zsyłano na Syberię, konfiskowano majątki, ograniczono autonomię Królestwa. Za popieranie powstania na mieszkańców nałożono specjalną opłatę, nazwę Królestwa zmieniono na Kraj Przywiślański, nie karano za udział w powstaniu. Powstańców skazywano na śmierć, konfiskowano ich majątki, zsyłano na Syberię, zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa.

17 Który punkt opisuje postawę społeczeństwa polskiego po upadku powstania?:
Polacy rozpoczęli przygotowania do walki zbrojnej o niepodległość. Polacy zrezygnowali z dalszej zbrojnej walki o niepodległość. Wzrosły nastroje patriotyczne, noszono stroje narodowe, organizowano demonstracje. Zaczęły powstawać polskie organizacje, których celem była dalsza walka o niepodległość.

18 Malarz polski, który w cyklach rysunków przedstawił dzieje powstania styczniowego to:
Jan Matejko Wojciech Kossak Artur Grottger Jacek Malczewski


Pobierz ppt "Emisariuszami nazywano:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google