Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „CZY ŁATWO BYĆ AKTOREM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „CZY ŁATWO BYĆ AKTOREM"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „CZY ŁATWO BYĆ AKTOREM
w Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2010/2011

2 NAZWISKA I IMIONA AUTORÓW:
Bednarz Aleksandra Borowiec Magdalena Duda Gabriela Gałuszewska Jagoda Jakubas Maja Jarosz Kamil Majchrzak Małgorzata Miłosierny Bartosz Nowak Kinga Pietras Dominika Sikora Emila Szafran Adrianna Wawrzycka Marlena Złotucha Małgorzata

3

4 Nazwisko i imię Opiekuna Projektu
Pani Kopycińska Renata

5 Termin realizacji projektu
MARZEC 2011 – CZERWIEC 2011

6 Uzasadnienie wyboru tematu:
Wśród zajęć edukacyjnych dla klasy II gimnazjum pojawiły się zajęcia artystyczne. Duża grupa uczniów zadeklarowała chęć uczestnictwa w edukacji teatralnej. Zainteresował nas świat teatru i postanowiliśmy sprawdzić, czy mamy predyspozycje do występowania na scenie. Wiemy, że przed tremą trudno uciec, ale można nauczyć się nad nią panować. Najlepszym ćwiczeniem są wszelkie wystąpienia przed większą grupą osób. Zdecydowaliśmy się więc przygotować inscenizację. Wybór tematyki też nie był przypadkowy. Jedną z epok poznawanych w klasie II gimnazjum na języku polskim jest romantyzm. Zjawiska nadprzyrodzone, wiara w czary i duchy to charakterystyczne dla tej epoki cechy. Dlatego tez wybrany przez nas motyw dotyczy wiedźm i czarów. Chcieliśmy sprawdzić, czy uda nam się zastosować w praktyce ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, artykulacyjne i dramowe, których uczyliśmy się na zajęciach.

7 Cele ogólne: Uczeń: -propaguje kulturę teatralną wśród uczniów;
- rozwija zainteresowania teatralne; - poszerza wiedzę o teatrze i aktorstwie; -rozwija umiejętności artystyczne; -rozwija wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość; -doskonali umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.

8 Cele szczegółowe: Uczeń:
- układa i przeprowadza ankietę oraz analizuje jej wyniki, opracowuje słowniczek teatralny, tworzy prezentację multimedialną na temat teatru współczesnego, wykonuje plakat; - poszerza wiedzę na temat wybranego motywu literackiego; -przygotowuje przedstawienie dotyczące wybranego motywu literackiego; -wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog; -wzbogaca zasób słownictwa; - rozwija wyobraźnię, empatię, kreatywność, pogląd na świat; - rozwija umiejętności artystyczne; -uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi; - doskonali umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole; - doskonali umiejętność autoprezentacji.

9 PROBLEM, KTÓRY JEST TEMATEM PROJEKTU:
Czy łatwo jest być aktorem?

10 METODY I FORMY ZASTOSOWANE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Formy realizacji (zadań) projektu: 1.Ankieta i jej omówienie. 2. Słowniczek pojęć teatralnych. 3. Prezentacja multimedialna. 4. Plakat i zaproszenie 5. Inscenizacja Formy pracy Indywidualna forma pracy 2. Zespołowa forma pracy Metody pracy: poszukująca, ćwiczeń praktycznych

11 PRZEDSTAWIENIE DZIAŁAŃ, KTÓRE PODJĘLI AUTORZY PROJEKTU:
Grupa I Przygotowaliśmy ankietę na temat: „Ulubieni aktorzy nastolatków”. W tym celu wykonaliśmy kolejno wyszczególnione zadania. 1. Ułożyliśmy pytania do ankiety. Wydrukowaliśmy odpowiednią liczbę formularzy. 2. Przeprowadziliśmy ankietę. 3. Uporządkowaliśmy i opracowaliśmy wyniki badania. Wykonanie: B. Miłosierny, K. Jarosz

12

13 Grupa II Opracowałyśmy słowniczek teatralny uwzględniający związki frazeologiczne związane z aktorem i teatrem. W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania. 1. Odszukałyśmy w zasobach biblioteki szkolnej, publicznej i internetu materiały do słowniczka 2. Zaproponowałyśmy kilka pomysłów na słowniczek teatralny, wybrałyśmy najlepszy i wykonałyśmy szczegółowy plan publikacji. 3. Umieściłyśmy w części końcowej związki frazeologiczne związane z aktorem i teatrem. 4. Sprawdziłyśmy poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną tekstu. Naniosłyśmy zmiany. 5. Zaprojektowałyśmy ciekawą i oryginalną formę graficzną słowniczka. Zebrałyśmy wszystkie potrzebne elementy. 7. Przygotowałyśmy słowniczek w odpowiednim programie komputerowym. 8. Wydrukowałyśmy ostateczną wersję publikacji. Wykonałyśmy okładkę. Wykonanie: G. Duda, M. Wawrzycka

14

15 Grupa III Przygotowałyśmy prezentację multimedialną dotyczącą współczesnego teatru. Uwzględniłyśmy w niej informacje o 10 popularnych polskich aktorach teatralnych oraz trzech wybranych reżyserach. W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania. 1. Odszukałyśmy w różnych dostępnych źródłach informacje o współczesnym teatrze i aktorach teatralnych. Zapisałyśmy najważniejsze wiadomości. 2. Sporządziłyśmy plan prezentacji multimedialnej. 3. Wykorzystałyśmy zebrane materiały, napisałyśmy krótkie teksty na poszczególne slajdy prezentacji i wybrałyśmy najciekawsze zdjęcia. 4. Sprawdziłyśmy poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną tekstów. Naniosłyśmy zmiany. Zaprojektowałyśmy pomysłową formę graficzną pokazu. 5. Wykonałyśmy prezentację. Pamiętałyśmy o podaniu bibliografii. Wykonanie: D. Pietras, M. Majchrzak, M. Borowiec

16 Grupa IV Napisałyśmy scenariusz przedstawienia. W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania. 1.Zaproponowałyśmy różne pomysły na scenariusz i wybrałyśmy najlepszy. 2. Wyszukałyśmy w bibliotece szkolnej, publicznej i internecie utwory literackie, w których występuje wybrany przez nas motyw. Wynotowałyśmy potrzebne wiadomości. 3. Sporządziłyśmy plan wypowiedzi, a następnie napisałyśmy scenariusz przedstawienia. Pamiętałyśmy o podaniu bibliografii. 4. Sprawdziłyśmy poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną tekstu oraz zgodność z formą scenariusza. Naniosłyśmy zmiany. Wykonanie: M. Jakubas, E.Sikora, A. Szafran

17

18 Grupa V: Przygotowałyśmy zaproszenia oraz plakaty na spektakl. W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania.  1.Starannie zredagowałyśmy tekst zaproszeń na spektakl i zaplanowałyśmy ich ciekawą formę graficzną. 2. Przygotowałyśmy zaproszenia w odpowiednim programie komputerowym, a następnie wydrukowałyśmy je. 3. Wymyśliłyśmy hasła zachęcające do przyjścia na przedstawienie. Zebrałyśmy różnorodne materiały przydatne do wykonania kolażu i zaplanowałyśmy układ poszczególnych elementów na plakacie. 4. Wykonałyśmy plakat – kolaż na temat spektaklu– i umieściłyśmy na nich ułożone hasła. 5. Powiesiłyśmy nasz plakat w widocznym miejscu na terenie szkoły. Wręczyłyśmy zaproszenia dyrekcji, nauczycielom i uczniom. Wykonanie: A. Bednarz, J. Gałuszewska, M. Złotucha, K. Nowak

19

20 Przygotowania do prezentacji
By przedstawienie mogło się odbyć, rozdzieliliśmy role, przygotowaliśmy muzykę (A. Szafran) oraz opracowaliśmy układy taneczne (M. Majchrzak, M. Borowiec, M. Jakubas, A. Szafran). Każda z osób samodzielnie przygotowała rekwizyty i stroje. Kilka tygodni wcześniej zaczęliśmy próby do przedstawienia, by wszystko poszło według planu.

21

22 Prezentacja Projektu 10 czerwca 2011r. o godzinie 820 w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim w sali nr 13 odbyło się przedstawienie pod tytułem „Buchaj ogniu, kotle wrzej…”, które było podsumowaniem naszego projektu. Na widownię składali się uczniowie klasy IIIB razem z wychowawczynią, panią Elżbietą Wawer, klasa Va oraz panowie dyrektorzy: pan Jerzy Kramek i Tomasz Furdal. Goście z entuzjazmem przyjęli przedstawienie opowiadające o zlocie czarownic i uhonorowali nas gromkimi brawami.

23

24 Wnioski płynące z pracy przy projekcie:
Zapoznaliśmy się z pracą w zawodzie aktora. Poznaliśmy nowe formy teatralne. Nauczyliśmy się sposobów walki z tremą. Dowiedzieliśmy się więcej o teatrze starożytnym i współczesnym. Poznaliśmy techniki charakteryzacji teatralnej. Połączyliśmy teatr z światem tańca nowoczesnego. Nauczyliśmy się pracy zespołowej.

25

26 Dziękujemy za uwagę Wykonanie sprawozdania: - Pani Renata Kopycińska
- Adrianna Szafran Wykonanie zdjęć: - Gabriela Duda.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „CZY ŁATWO BYĆ AKTOREM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google