Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne"— Zapis prezentacji:

1 Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne
Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne Anna Kobylańska, adwokat 17 kwietnia 2012

2 Agenda Reklama w Internecie w świetle prawa polskiego
Planowane zmiany przepisów dotyczące wykorzystania plików cookie Marketing szeptany Uprawnienia przysługujące konsumentom w razie naruszenia ich praw Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

3 Reklama w Internecie w prawie polskim
Brak specjalnych przepisów, które odróżniałyby prowadzenie reklamy w Internecie od prowadzenia reklamy w formie tradycyjnej Wyjątki: przepisy o zakazie rozsyłania spamu przepisy o uprawnieniu do przechowywania plików tekstowych w końcowym urządzeniu abonenta (np. plików cookie) przepisy o przetwarzaniu danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

4 Akty prawne Dyrektywa 2009/136/WE (UE Cookie Directive) zmieniająca:
dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) Ustawa z 18 lipca 2oo2 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

5 Profilowanie użytkowników Internetu
Dostępne narzędzia: pliki cookie web tagi, web bug, tracking bug, tracking piksel Wykorzystanie zebranych danych: tworzenie profili użytkowników Internetu śledzenie zachowań w celu ustalenia najefektywniejszych reklam kierowanie reklam zgodnie z ustalonymi profilami optymalizacja baz klienckich raportowanie skuteczności przez zliczanie aktywności (kliknięć) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

6 Pliki cookie a dane osobowe
niewielkie pliki umożliwiające dostawcom usług internetowych rozpoznanie komputera użytkownika fragment tekstu przechowywany na komputerze użytkownika, wysyłany jako fragment nagłówka http mogą zawierać informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ale w połączeniu z innymi informacjami o jego zachowaniu pozwalają na ustalenie jego tożsamości Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

7 Pliki cookie – stan prawny
0b0wiązujące przepisy polskich ustaw przepisy unijne do zaimplementowania projekt nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne Różne interpretacje obowiązku uzyskania świadomej zgody użytkownika Internetu na przetwarzanie jego danych uzyskanych za pomocą plików cookie Prawo telekomunikacyjne – zgoda na przechowywanie danych Prawo o ochronie danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

8 Dyrektywa 2009/136/WE Zmiana art. 5 (3) dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE): „Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania.” Wcześniej: „Państwa Członkowskie zapewniają, że korzystanie z sieci łączności elektronicznej w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem że abonent lub użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo do odmówienia zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych.” Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

9 Przykłady nowych regulacji
Francja szczegółowe dookreślenie sposobu uzyskiwania zgody i wyjątków od tej reguły Wielka Brytania „miękkie lądowanie” („soft landing”) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

10 Marketing szeptany Word of mouth marketing, buzz marketing
Działania marketingowe zmierzające do dotarcia z przekazem handlowym do odbiorcy końcowego za pośrednictwem bezpośredniego spontanicznego przekazu Związane z tym pojęciem: marketing wirusowy marketing partyzancki Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

11 Marketing szeptany – stan prawny
Nieuczciwą praktyką rynkową (wg ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) jest praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd, polegająca na: twierdzeniu lub stwarzaniu wrażenia, że sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. Czynem nieuczciwej konkurencji (wg ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jest reklama wprowadzająca w błąd oraz wypowiedź (reklamowa), która sprawia wrażenie neutralnej informacji Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

12 Prawo konsumenckie Nieuczciwe praktyki rynkowe
Uprawnienia konsumentów Konsument może żądać: zaniechania praktyki usunięcia skutków praktyki złożenia określonego oświadczenia naprawienia wyrządzonej szkody zasądzenia sumy pieniężnej na cel społeczny Konsument może także żądać: ukarania za popełnione wykroczenie Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

13 Prawo konsumenckie Ochrona konkurencji i konsumentów
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Nieuczciwe praktyki rynkowe Czyny nieuczciwej konkurencji: kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (do 10% przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 17 kwietnia 2012

14 Pytania? Dziękuję, Anna Kobylańska
T © 2012 PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. jest firmą członkowską PricewaterhouseCoopers International Limited. Nazwy „PricewaterhouseCoopers” i „PwC” odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


Pobierz ppt "Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google