Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu

2 mpec 2 Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.

3 mpec 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4 mpec 4 Dane charakterystyczne długość sieci cieplnych51 km długość sieci cieplnych51 km ilość węzłów cieplnych 248 sztuk ilość węzłów cieplnych 248 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona77 MW moc zamówiona77 MW ilość odbiorców290 ilość odbiorców290 ilość pracowników66 ilość pracowników66

5 mpec 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży i zrówn.: Przychody ze sprzedaży i zrówn.: - plan 2006 21.575 tys. zł - plan 2006 21.575 tys. zł - wyk.2006 21.587 tys. zł - wyk.2006 21.587 tys. zł - wyk./plan 2006 100% - wyk./plan 2006 100% Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.949 tys.zł /101% 2005/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 547 tys. GJ /99% 2005/ Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.949 tys.zł /101% 2005/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 547 tys. GJ /99% 2005/ Średnia cena brutto ciepła: 46,75 zł/GJ /103% 2005/ Średnia cena brutto ciepła: 46,75 zł/GJ /103% 2005/ - plan 2007 21.963 tys. zł - plan 2007 21.963 tys. zł

6 mpec 6 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: - plan 200621.540 tys. zł - plan 200621.540 tys. zł - wyk. 200621.396 tys. zł - wyk. 200621.396 tys. zł - wyk/plan 200699% - wyk/plan 200699% - plan 200721.930 tys. zł - plan 200721.930 tys. zł

7 mpec 7 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Zysk netto: Zysk netto: - plan 200650 tys. zł - plan 200650 tys. zł - wyk. 2006125 tys. zł - wyk. 2006125 tys. zł - wyk/plan 2006250% - wyk/plan 2006250% - plan 200741 tys. zł - plan 200741 tys. zł

8 mpec 8 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: nakłady Inwestycje: nakłady - plan 2006 2.450 tys. zł - plan 2006 2.450 tys. zł - wyk.2006 2.271 tys. zł - wyk.2006 2.271 tys. zł - wyk/plan 2006 93% - wyk/plan 2006 93% - mniejsze nakłady wynikają z obniżenia kosztów wymiany sieci magistralnej (1-szy etap) - mniejsze nakłady wynikają z obniżenia kosztów wymiany sieci magistralnej (1-szy etap) - zadania zrealizowane: - zadania zrealizowane: - wymiana sieci cieplnej (1.200 mb) 1.635 tys.zł - wymiana sieci cieplnej (1.200 mb) 1.635 tys.zł - budowa kotłowni gazowej cwu wraz z węzłem 213 tys.zł - budowa kotłowni gazowej cwu wraz z węzłem 213 tys.zł - podłączenie do sieci miejskiej - podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców (300 kW) 96 tys.zł nowych odbiorców (300 kW) 96 tys.zł - modernizacja węzłów cieplnych 75 tys.zł - modernizacja węzłów cieplnych 75 tys.zł - zakup maszyn, urządzeń, samochodu 162 tys.zł - zakup maszyn, urządzeń, samochodu 162 tys.zł

9 mpec 9 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: Inwestycje: - plan 20072.950 tys. zł : - plan 20072.950 tys. zł : - wymiana sieci cieplnych i modernizacja - wymiana sieci cieplnych i modernizacja komór cieplnych2.255 tys.zł komór cieplnych2.255 tys.zł - komputeryzacja spółki345 tys.zł - komputeryzacja spółki345 tys.zł - podłączenie nowych odbiorców 200 tys.zł - podłączenie nowych odbiorców 200 tys.zł

10 mpec 10 Główne zagrożenia i problemy Spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: - wykonywanie prac termomodernizacyjnych - wykonywanie prac termomodernizacyjnych - akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych - akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych - anomalie pogodowe w sezonie grzewczym - anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów (szczególnie gaz ziemny) Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów (szczególnie gaz ziemny) Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

11 mpec 11 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: - dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią - dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: - zdekapitalizowany majątek trwały - zdekapitalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: - możliwość poszerzenia udziału w rynku - możliwość poszerzenia udziału w rynku - możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE - możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia: Zagrożenia: - spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło - spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło - konkurencja ze strony innych mediów - konkurencja ze strony innych mediów

12 mpec 12 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Przychody ze sprzedaży i zrównane: Przychody ze sprzedaży i zrównane: - wyk. 200521.365 - wyk. 200521.365 - plan 200621.575 - plan 200621.575 - wyk. 200621.587 - wyk. 200621.587 - wyk. 2006/2005101% - wyk. 2006/2005101% - wyk./plan 2006100% - wyk./plan 2006100%

13 mpec 13 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: - wyk. 200521.311 - wyk. 200521.311 - plan 200621.540 - plan 200621.540 - wyk. 200621.396 - wyk. 200621.396 - wyk. 2006/2005100% - wyk. 2006/2005100% - wyk./plan 200699% - wyk./plan 200699%

14 mpec 14 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk brutto: Zysk brutto: - wyk. 2005185 - wyk. 2005185 - plan 200698 - plan 200698 - wyk. 2006193 - wyk. 2006193 - wyk. 2006/2005104% - wyk. 2006/2005104% - wyk./plan 2006197% - wyk./plan 2006197%

15 mpec 15 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk netto: Zysk netto: - wyk. 2005119 - wyk. 2005119 - plan 200650 - plan 200650 - wyk. 2006125 - wyk. 2006125 - wyk. 2006/2005105% - wyk. 2006/2005105% - wyk./plan 2006250% - wyk./plan 2006250%

16 mpec 16 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Należności stan na 31.12 : Należności stan na 31.12 : - wyk. 20054.387 - wyk. 20054.387 - plan 20064.878 - plan 20064.878 - wyk. 20063.529 - wyk. 20063.529 - wyk. 2006/200580% - wyk. 2006/200580% - wyk./plan 200672% - wyk./plan 200672%

17 mpec 17 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zapasy stan na 31.12 : Zapasy stan na 31.12 : - wyk. 2005168 - wyk. 2005168 - plan 2006200 - plan 2006200 - wyk. 2006168 - wyk. 2006168 - wyk. 2006/2005100% - wyk. 2006/2005100% - wyk./plan 200684% - wyk./plan 200684%

18 mpec 18 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zobowiązania stan na 31.12 : Zobowiązania stan na 31.12 : - wyk. 20054.394 - wyk. 20054.394 - plan 20064.976 - plan 20064.976 - wyk. 20063.739 - wyk. 20063.739 - wyk. 2006/200585% - wyk. 2006/200585% - wyk./plan 200675% - wyk./plan 200675%

19 mpec 19 Wybrane dane liczbowe Rotacja należności z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : Rotacja należności z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : - wyk. 200537 dni - wyk. 200537 dni - plan 200637 dni - plan 200637 dni - wyk. 200635 dni - wyk. 200635 dni - wyk. 2006/200593% - wyk. 2006/200593% - wyk./plan 200695% - wyk./plan 200695%

20 mpec 20 Wybrane dane liczbowe Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : - wyk. 200531 dni - wyk. 200531 dni - plan 200625 dni - plan 200625 dni - wyk. 200622 dni - wyk. 200622 dni - wyk. 2006/200572% - wyk. 2006/200572% - wyk./plan 200687% - wyk./plan 200687%

21 mpec 21 Wybrane dane liczbowe Struktura należności ( udział należności przeterminowanych) stan na 31.12: Struktura należności ( udział należności przeterminowanych) stan na 31.12: - wyk. 20053% - wyk. 20053% - plan 20069% - plan 20069% - wyk. 20062% - wyk. 20062% - wyk. 2006/200548% - wyk. 2006/200548% - wyk./plan 200617% - wyk./plan 200617%

22 mpec 22 Wybrane dane liczbowe Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: - wyk. 20040% - wyk. 20040% - plan 20050% - plan 20050% - wyk. 20050% - wyk. 20050%

23 mpec 23 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Kapitał własny stan na 31.12 : Kapitał własny stan na 31.12 : - wyk. 200510.873 - wyk. 200510.873 - plan 200610.932 - plan 200610.932 - wyk. 200610.998 - wyk. 200610.998 - wyk. 2006/2005101% - wyk. 2006/2005101% - wyk./plan 2006101% - wyk./plan 2006101%

24 mpec 24 Wybrane dane liczbowe Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na 31.12 : Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na 31.12 : - wyk. 2005109% - wyk. 2005109% - plan 2006102% - plan 2006102% - wyk. 2006105% - wyk. 2006105% - wyk. 2006/200596% - wyk. 2006/200596% - wyk./plan 2006103% - wyk./plan 2006103%

25 mpec 25 Wybrane dane liczbowe Umorzenie środków trwałych (bez gruntów) stan na 31.12 : Umorzenie środków trwałych (bez gruntów) stan na 31.12 : - wyk. 200565% - wyk. 200565% - plan 200665% - plan 200665% - wyk. 200664% - wyk. 200664% - wyk. 2006/200599% - wyk. 2006/200599% - wyk./plan 200699% - wyk./plan 200699%

26 mpec 26 Podsumowanie Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2006 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. w 2006 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google