Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA
(ul. Niemierzyńska) III posiedzenie Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii 14 październik 2008 roku,

2 CEL Przygotowanie na terenie Szczecina (w okolicach centrum miasta) obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze wysokich technologii, badań i rozwoju.

3 Zakładane rezultaty Centrum biznesowo-technologiczne:
m2 powierzchni biurowej (klasy A i A+), laboratoryjnej, technicznej, ogólnego przeznaczenia 3 000 ÷ miejsc pracy w obszarze zaawansowanych technologii 1000 miejsca pracy dla obsługi zmiana wizerunku miasta wzrost przychodów z podatków CIT i PIT do budżetu miasta rewitalizacja Niebuszewa

4 Założenia Parku Miejsce powstawania i prowadzenia działalności gospodarczej firm w zakresie wysokich technologii, nowe miejsca pracy, legalna działalność, synergia działania, Nowo powstającym podmiotom i istniejącym już na rynku firmom oferować będą szereg usług, m.in. odpowiednią infrastrukturę (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, laboratoria, urządzenia i wyposażenie techniczne), dostęp do funduszy ryzyka oraz poręczeniowych i pożyczkowych, bazę danych o potencjalnych wysoko wykwalifikowanych pracownikach, prowadzenie księgowości, obsługa prawna, wspólny marketing oraz "klimat przedsiębiorczości i innowacyjności"

5 Etapowanie prac Etap 0 Etap 1: Etap 2 – Centrum Biznesowe 1
Centrum Innowacji (1a) Inkubator Przedsiębiorczości (1b) Centrum Komputerowe (1c) Centrum Szkoleniowe IT (1d) Etap 2 – Centrum Biznesowe 1 Etap 3 – Centrum Biznesowe 2 Etap 4 – Centrum Kongresowe

6 Zdjęcie lotnicze

7

8 Podział funkcjonalny

9 Wizualizacja ogólna

10 Wizualizacja

11 Google Earth

12 Etap 0 Budynek zlikwidowanej szkoły: Zagospodarowanie parku
siedziba SPNT inkubator dla studentów i absolwentów wyższych uczelni inkubator dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą – mikro firmy Zagospodarowanie parku Budynek Gimnazjum (w przyszłości)

13 Etap 1 Centrum Innowacji (1a) Inkubator Przedsiębiorczości (1.b)
Centrum Komputerowe (1.c) Centrum Szkoleniowe IT (1.d)

14 Centrum Innowacji (1a) W obiektach o wysokim standardzie technicznym prowadzić będą działalność firmy w zakresie wysokich technologii, technik informacyjnych oraz ośrodki badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Lokalizacja firm o specjalizacji w obszarze e-commerce, outsourcing, bankowość elektroniczna, telepraca, telemedycyna. e-learning, call center, systemy wsparcia i help desk, oprogramowania, sieci teleinformatycznych, wynajem programów komputerowych przez Internet (ASP) i inne szeroko rozumiane usługi elektroniczne.

15 Centrum Innowacji (1a) Centrum Technologii Informacyjnych (ośrodek usług informatycznych), Centrum Transferu Technologii, Ośrodek Sieci Współpracy Przedsiębiorstw, Centrum Usług: Informatycznych poligrafii, wydawnictw i reklamy turystycznych medycznych i telemedycyny wzornictwa przemysłowego inne ...

16 Inkubator Przedsiębiorczości (1b)
Miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii (informatyka, telekomunikacja, projektowanie, usługi, handel i dystrybucja, pośrednictwo).

17 Inkubator Przedsiębiorczości (1b)
Inkubator dla klastrów firmy spin-off i start-up Inkubator dla studentów i absolwent. Ośrodek dla doktorantów Laboratoria specjalistyczne: oprogramowania komputerowego elektryczne i mechaniczne biomasa plazma niskich temperatur inne ...

18 Centrum komputerowe (1c)
Budowa serwerowni i obiektów towarzyszących na potrzeby firm działających w Parku, administracji publicznej i podmiotów gospodarczych. Umożliwi hostowanie usług, prowadzenie portali i wortali informacyjnych, wydzielanie dedykowanych powierzchni na potrzeby serwerowni tematycznych, masowe przetwarzanie danych, wirtualizacji infrastruktury informatycznej, archiwizacja zasobów informacyjnych.

19 Centrum komputerowe (1c)
Centrum Zarządzania Siecią, Centrum Zarządzania i Przetwarzania Informacji Niejawnych, Centrum Archiwizacji Danych, Centrum Przetwarzania Danych.

20 Centrum Szkoleniowe IT (1d)
Sale szkoleniowe IT: programowanie, sieci komputerowe, e-learning grafika komputerowa i animacje, projektowanie portali WWW Sale seminaryjne, Sale wykładowe,

21 Faza 1 realizacji Etapu 1 Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i uzupełniających: Centrum Komputerowe (1c) Inkubator Przedsiębiorczości (1b) Centrum Innowacji (1a) projekt układu drogowego projekt zagospodarowania terenu wykonanie projektów aranżacji wnętrz z szacunkiem kosztów wyposaż. biurowego wykonanie projektu organizacyjnego placu budowy uwzględniającego tymczasowe drogi dojazdowe oraz funkcjonowanie w sąsiedztwie placu budowy Gimnazjum Nr 6 wraz z boiskami do siatkówki.

22 Pozostałe fazy Etapu 1 Faza 2 – realizacja robót budowlanych i wyposażenie obiektów: Centrum Komputerowego, Inkubatora, Centrum Innowacji Faza 3 - wykonanie dokumentacji dla Centrum Szkoleniowego Faza 4 - realizacja robót budowlanych i wyposaż. Centrum Szkoleniowego Faza 5 – wykonanie projektu założenia parkowego Faza 6 – realizacja założenia parkowego

23 Etap 0 + 1

24 Wizualizacja 0 + 1 etapu Inkubator przedsiębiorczości Centrum
innowacji Etap 0 (budynek szkoły) Centrum komputerowe Centrum szkoleniowe IT

25 Dalsze etapy Centrum Biznesowe (etap 2 i 3):
Centra Biznesu, Centra Badawczo-Rozwojowe, laboratoria specjalistyczne modelarnie, prototypownie, inne ... Centrum Kongresowe (etap 4): pomieszczenia hotelowe, sale konferencyjne, powierzchnia wystawienniczo-targowa, sale bankietowe i restauracyjne.

26 Aktualny stan prac rozstrzygnięty przetarg na dokumentację remontu bud. szkoły przeprowadzka SPNT do budynku szkoły – listopad/grudzień 2008 r. ogłoszony przetarg na wykonanie projektu nowych obiektów zabezpieczenie finansowania prac projektowych i remontu szkoły

27 Ramowy harmonogram dokumentacja remontu szkoły – XII.2008
zakończenie remontu szkoły – XI.2009 dokumentacja nowych obiektów– XI.2009 rozpoczęcie prac budowlanych dla pierwszych nowych obiektów – II kw.2010 zakończ. budowy Inkubatora – IV kw.2011 zakończenie budowy I etapu Centrum Komputerowego – II kw.2012 zak. bud. Centrum Innowacji – IV kw.2013 pełne zakończenie Inwestycji – 2017 r.

28 Założono poziom dofinansowania UE na poziomie 40% kosztów kwalifik.
Koszt inwestycji Etap 1 ~ 100 mln zł Możliwe źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 5.3 budżet miasta (60%) Założono poziom dofinansowania UE na poziomie 40% kosztów kwalifik. Całość inwestycji ~ 800 ÷ mln zł

29 Możliwości współpracy
budowa obiektów we współpracy z uczelniami Szczecina: budowa własnych obiektów uczelni wyższej na terenie Parku POMERANIA współfinansowanie części obiektu (np. piętro, segment, ) współfinansowanego ze środków UE (PO IG, RPO) leasing finansowy wspólna inwestycja inne formy współpracy ograniczenia – bez obiektów typowo dydaktycznych na terenie Parku

30 Działania równoległe uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przebudowa ul. Niemierzyńskiej (uzbrojenie, komunikacja) obwodnica śródmiejska pracownicze ogródki działkowe: lokalizacja zastępcza ogródków likwidacja odszkodowanie Likwidacja Gimnazjum nr 7

31 Powiązania Muzeum Techniki (stara zajezdnia tramwajowa Niebuszewo)
Parki przemysłowe w Policach, Goleniowie, Stargardzie, Gardnie (planowane utworzenie) uczelnie wyższe Szczecina wystawy i ekspozycje na otwartej przestrzeni

32 Zagrożenia uzyskanie współfinansowania UE
likwidacja ogrodów działkowych właściwa struktura organizacyjna inwestora i zarządzającego inwestycją płynność finansowa inwestycji koordynacja i terminowość działań powiązanych

33 Dziękuję za uwagę Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu
Szczecin, ul. Kolumba 88/89 tel , fax ,


Pobierz ppt "Koncepcja Parku Naukowo-Technologicznego POMERANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google