Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin"— Zapis prezentacji:

1 Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin
Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin 1 1

2 Wartość całkowita projektu: 16 454 782 PLN PLN
Wykonawca: Projektant: Inżynier Kontraktu: ERBUD S.A STUDIO A4 Sp. z o.o PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O. Wartość całkowita projektu: 16 454 782 PLN PLN Planowana data przekazania obiektu do użytkowania: grudzień 2012 rok Realizacja: Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin

3 ZAKRES Projekt pn. „Trafostacja Sztuki Szczecin – ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie” polega na przebudowie opuszczonego od ponad 20 lat budynku zabytkowej transformatorowni. Prace obejmą gruntowny remont budynku oraz rewitalizację najbliższego otoczenia. W ramach robót zostanie przebudowany fragment ul. Podgórnej, gdzie powstanie ciąg pieszy. Obiekt zostanie przystosowany do pełnienia funkcji Centrum Sztuki Współczesnej – Trafostacji Sztuki Szczecin. 3 3 3

4 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE
Niewątpliwym atutem budynku, w którym znajdzie siedzibę Trafostacja Sztuki Szczecin jest jego lokalizacja w ścisłym centrum miasta. Nowa instytucja wpisze się w szlak turystyczny i stanie się atrakcyjnym punktem dla zwiedzających Szczecin. Ponadto bliskość Pl. Orła Białego, na którym funkcjonuje Akademia Sztuki, pozwoli na ścisłą współpracę obu instytucji. Usytuowanie Interdyscyplinarnego Centrum Sztuki Współczesnej w tym obiekcie daje gwarancję odrestaurowania budynku z zachowaniem autentycznej substancji z udostępnieniem szerokiej publiczności. 4 4 4

5 Architektura obiektu predystynuje go do przeprowadzenia dużych przedsięwzięć artystycznych. Hala główna o powierzchni ok. 400 m² pozwala na realizację nie tylko wystaw, ale również koncertów, pokazów filmów, alternatywnych przedstawień teatralnych, performance i innych zamierzeń artystycznych. Wysokość hali do kalenicy wynosi ok. 19 m i będzie jedyną tak wysoką przestrzenią oddaną na potrzeby sztuki w Szczecinie. 5 5 5

6 W wyniku przebudowy powstaną 4 strefy funkcjonalne:
strefa wystaw i obsługi widza strefa biurowa strefa obsługi technicznej strefa rezydencjonalna 6 6 6

7 Zgodnie z projektem: Poziom piwnic zawiera salę wystawową oraz strefę pomieszczeń obsługi technicznej obiektu, magazyny zbiorów i sprzętu oraz pomieszczenia technicznej obsługi wystaw. Poziom parteru zawiera pomieszczenia recepcyjne (hall, kasa, szatnia) z czytelnią sztuki oraz dużą halę wystawową z aneksami oraz ze schodami i galeriami na poz. 1 i 2 piętra. Poziom 1 piętra zawiera w bocznym trakcie salę wystawową, a w trakcie tylnym zespół pomieszczeń biurowych (plus galerię komunikacyjną sali głównej). 7 7 7

8 Poziom poddasza zawiera urządzenia klimatyzacyjne.
Poziom 2 piętra zawiera w bocznym trakcie salę wystawową, a w trakcie tylnym zespół pomieszczeń biurowych (plus galerię komunikacyjną), a także uniesioną antresolę otwartą na halę główną, komunikującą trakt wystawowy z lobby i tarasem widokowym (3 piętro). Poziom 3 piętra zawiera w tylnym trakcie salę konferencyjną z zapleczem oraz zaplecze techniczne dużej hali wystawowej. Poziom poddasza zawiera urządzenia klimatyzacyjne. 8 8 8

9 układu kompozycyjnego z podziałem na 3 trakty
Przywrócenie zabytku do stanu technicznego zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem będzie się odbywało zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, które przewidują zachowanie m. in.: układu kompozycyjnego z podziałem na 3 trakty podziału kondygnacyjnego i ciągów komunikacyjnych, a także wejścia głównego pierwotnego podziału otworów okiennych i sposobu ich otwierania oraz zachowanie ościeżnic metalowych. 9 9 9

10 REALIZACJA W dniu r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Po urządzeniu zaplecza budowy Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych. Do końca br. planowany jest: demontaż pokrycia dachu i istniejącej konstrukcji, montaż nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, rozpoczęcie i kontynuacja robót rozbiórkowych wewnątrz budynku, przemurowanie i wzmocnienie ścian wewnętrznych budynku, zakończenie robót związanych z budową przyłączy sanitarnych. 10 10 10

11 Pierwsze Centrum Sztuki Współczesnej W Szczecinie,
Województwie Zachodniopomorskim i Euroregionie Pomerania 11 11

12 Nazwa Nazwa instytucji nawiązuje do funkcji transformatorowni, którą pełnił zabytek. Słowo „transformatorownia”, którym był potocznie nazwany, zostało zamienione na „trafostacja”, jako krótsze i łatwiejsze w artykulacji. Znaczenie obu określeń jest tożsame – to miejsce, gdzie następuje rozdzielenie energii, i jej transformacja. Nawiązuje więc bezpośrednio do przepływu i zmiany, które są nieodłączną cechą sztuki współczesnej. Nazwa Trafostacja Sztuki Szczecin utrwala również korzystne konotacje z Miastem Szczecin. 12 12

13 Misja Trafostacja Sztuki Szczecin będzie miejscem kształtującym i zaspokajającym potrzeby kulturalne mieszkańców Miasta i Województwa Zachodniopomorskiego. TSS będzie miejscem „pierwszego kontaktu” z aktualną sztuką polską i euro-pejską dla mieszkańców Miasta, Regionu i Euroregionu. Atrakcyjne formy prezentacji, wykorzystujące współczesne narzędzia komunikacji będą sprzyjały świadomemu uczestnictwu w sztuce. TSS będzie współtworzyła tożsamość współczesnego Szczecina poprzez identyfikację i integrację mieszkańców wokół osiągnięć artystów związanych z Miastem. Stanie się również miejscem przyjaznym artystom lokalnym, przestrzenią, w której swój dorobek artystyczny i naukowy zbuduje kadra i absolwenci Akademii Sztuki. 13 13

14 Misja Instytucja stworzy artystom tworzącym w regionie możliwość ogólnopolskiej promocji, będzie organizowała projekty zderzające ze sobą różnych artystów lub grupy artystów, działania na styku dziedzin sztuki, ingerencje artystyczną w przestrzeń publiczną, angażując w takie realizacje twórców i wykonawców lokalnych oraz zapraszanych spoza regionu. W ten sposób wytworzy nową energię twórczą, efekt synergii artystycznej, a wraz z nią integracja i rozwój środowiska artystycznego Miasta. 14 14

15 Cele krótko i średnioterminowe
tworzenie miejsca otwartego na środowisko odbiorców sztuki i jego potrzeby; przygotowanie programów aktywizujących artystycznie społeczność lokalną wokół sztuk współczesnych; wspieranie artystów lokalnych poprzez archiwizację dokonań, wystawy o wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, wymiany artystyczne; nawiązanie stałej współpracy z instytucjami o podobnym profilu w Polsce i Euroregionie stopniowo rozszerzanej o basen morza Bałtyckiego i inne regiony Europy; 15 15

16 Cele krótko i średnioterminowe
przygotowanie i wdrożenie programu rezydencjalnego, również poprzez nawiązanie współpracy z innymi instytucjami europejskimi prowadzącymi pobyty rezydencjalne; opracowanie i wdrożenie nowatorskiego programu edukacyjnego; współpraca na rzecz rozwoju Kolekcji Regionalnej ZSW wraz z Zachętą Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Filharmonią Szczecińską; 16 16

17 Cele długofalowe stworzenie wyrazistej, opiniotwórczej instytucji o ambitnym programie - centrum sztuki współczesnej dla Szczecina jako stolicy regionu i euroregionu; włączenie instytucji do obiegu sztuki w Polsce i Europie i stworzenie sieci instytucji polskich i międzynarodowych długofalowo współpracujących z TSS; promocja artystów lokalnych poza regionem; stworzenie przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi, rekreacji i edukacji poprzez kontakt ze sztuką aktualną; wielopoziomowa i wielowątkowa edukacja poprzez sztukę współczesną kształtująca potrzebę partycypacji w kulturze aktualnej; promocja Miasta i regionu w Polsce i Europie, jako miejsca istotnego dla rozwoju sztuki aktualnej; 17 17

18 Zagadnienia priortytetowe
Eurolokalność – połączenie ogólnopolskiego i europejskiego poziomu wystaw czasowych z lokalnym zapotrzebowaniem na sztukę aktualną; wspieranie twórców związanych ze Szczecinem i Województwem Zachodniopomorskim w promocji na poziomie ogólnopolskim i europejskim; Archiwizacja współczesności – prowadzenie multimedialnej czytelni sztuki obejmującej najważniejsze wydawnictwa polskie, europejskie i światowe, archiwizacja i udostępnienie dokonań artystów działających w regionie i wydarzeń regionalnych poprzez : stronę internetową, katalogi , przewodniki dla widzów i nauczycieli i bezpłatne broszury; Kolekcja – współtworzenie i promocja KRZSW, prezentacja Kolekcji poprzez wystawy problemowe; 18 18

19 Zagadnienia priortytetowe
Edukacja kulturalna - celem edukacji poprzez sztukę będzie rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez spotkania, wystawy i warsztaty. Program będzie tworzony przez edukatorów, pedagogów i artystów. Najwyższy poziom artystyczny tworzonych projektów musi zostać połączony z komplementarną informacją o założeniach i tle historyczno-społecznym dzieła i przystosowany zarówno do odbioru przez widzów nie posiadających wiedzy na temat sztuki współczesnej, jak i dla widzów o wysokiej kompetencji poznawczej. Wsparciem będą nowoczesne technologie i techniki komunikacji. Działania edukacyjne będą odbywać się wielopoziomowo i wielowątkowo poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami (warsztaty w salach wystawowych i bezpośrednim towarzystwie dzieł sztuki). Dla odbiorców indywidualnych zostaną przygotowane cykle warsztatów, spotkań z artystami, wykładów. 19 19

20 Zagadnienia priortytetowe
Program rezydencjalny – będzie prowadzony w pokojach gościnnych TSS. W zależności od potrzeb zaproszonych artystów, jedna lub dwie galerie na pierwszym piętrze, będą pełniły funkcję pracowni. Program może być realizowany na dwóch poziomach – poprzez współpracę i wymianę pobytów rezydencjalnych z ważnymi instytucjami sztuki w Europie i poprzez zapraszanie artystów indywidualnych o ugruntowanej pozycji. Efektem współpracy i wymiany pobytów rezydencjalnych będzie promocja twórców lokalnych oraz Miasta Szczecin i regionu w Europie. Efektem zapraszania twórców indywidualnych będą wystawy, spotkania i realizacje artystyczne w przestrzeni publicznej. 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 Znak graficzny Trafostacji Sztuki Szczecin
został opracowany przez pana Igora Jankowskiego. Projekt został sfinansowany przez Miasto Szczecin w ramach dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Zachęta Sztuki Współczesnej w otwartym konkursie ofert. 27 27


Pobierz ppt "Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google