Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ukończyło szkołę ogółem: 176 / 100% Posiadamy informacje o 176/ 100% Kontynuuje naukę: 173 / 98,29 na studiach wyższych 173 / 98,29% (do ogółu kończących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ukończyło szkołę ogółem: 176 / 100% Posiadamy informacje o 176/ 100% Kontynuuje naukę: 173 / 98,29 na studiach wyższych 173 / 98,29% (do ogółu kończących."— Zapis prezentacji:

1

2 Ukończyło szkołę ogółem: 176 / 100% Posiadamy informacje o 176/ 100% Kontynuuje naukę: 173 / 98,29 na studiach wyższych 173 / 98,29% (do ogółu kończących 98,15% ) publicznych 166 / 95,95% (do ogółu kończących 94,32%) niepublicznych 4 / 2,31% (do ogółu kończących 2,27%) za granicą 3 / 1,73 % w tym: na dziennych 172 / 99,42% wieczorowo 1 / 0,58% zaocznie 0 / 0 % pracuje 3 / 1,71%

3 Preferowane typy uczelni: Uniwersyteckie81 Politechniczne 55 Medyczne14 Rolnicze 3 zagraniczne 3

4 Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Warszawski AGH Politechnika Warszawska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UJ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Royal Holloway Uniwersity of London Uniwersytet w Wiedniu Uniwersity of Sheffield 26 25 20 16 13 10 9 6 4 1 Preferencje absolwentów co do uczelni (najpopularniejsze):

5 Zarządzanie14 Biotechnologia11 Budownictwo8 Ekonomia, finanse i rachunkowośćpo 6 Psychologia, gospodarka przestrzenna, filologia angielska, matematyka, chemia po 5 Geodezja, turystyka i rekreacja, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, mechatronika, automatyka, technologia chemiczna po 4 Filologia polska, architektura krajobrazu, stomatologia, lekarskipo 3 Iberystyka, kulturoznawstwo, geologia, transport, położnictwopo 2 Preferowane kierunki studiów (najpopularniejsze):

6

7 matematyczno-fizyczna : 36 absolwentów (36 studiuje: 35 publicznych –1 w Sheffield i 1 niepubliczna) wybrali: 15 różnych uczelni i 12 różnych kierunków studiów – głównie politechnicznych preferowane uczelnie preferowane kierunki studiów PŁ8budownictwo6 PW7Zarządzanie5 AGH6mechatronika, automatyka, matematyka po 4 SGH, UE Wrocław, SGGW po 2 Uniwersity of Sheffield 1

8 preferowane uczelnie preferowane kierunki studiów UW13prawo7 UŁ8filologie: polska, angielska, iberystyka7 (3+2+2) UJ3gospodarka przestrzenna, psychologia,po 3 UKSW2kulturoznawstwo 2 UWroc., PW, UPoz., AGH, AON, PŁ, AWF, PWSTiF po 1bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, socjologia, geodezja, archeologia, logistyka, wzornictwo, geografia, aktorstwo, fotografia, dziennikarstwo, … po 1

9 preferowane uczelnie preferowane kierunki studiów Politechnika Łódzka 10Biotechnologia21 UM Łódź9technologia chemiczna4 UM Warszawa3Chemia, lekarskipo 3 UJ, WAT, UW, PW po 2Stomatologia, położnictwopo 2 biologiczno-chemiczna: 34 absolwentów (33 studiuje) wybrali: 10 różnych uczelni i 14 różnych kierunków studiów – wszystkie związane z przedmiotami kierunkowymi

10 preferowane uczelniepreferowane kierunki studiów AGH UE Poznań po 8zarządzanie,7 UŁ7finanse i rachunkowość, ekonomia po 5 PŁ4geodezja3 PW3gospodarka przestrzenna, transport, inż. środowiska, informatyka po 2 SGH, UW, UE Wrocław, UJ, Royal Holloway Uniwersity of London po 1geologia, psychologia, budownictwo, logistyka, … po 1

11 preferowane uczelniepreferowane kierunki studiów UŁ10Pedagogika4 U Kielecki4Filologia angielska3 UW3Filologie: litewska, rosyjska oraz lingwistyka 3 KUL, PŁpo 2Międzynarodowe stosunki gospodarcze 3 Uniwersytet Wiedeński, UKSW, UG, po 1Logistyka, turystyka, zarządzanie po 2

12 1. Posiadamy 100% wiedzę na temat dalszych losów absolwentów. 2. 166 czyli 95,95% studiuje na uczelniach publicznych, 4 (2,31%) na niepublicznych a 3 (1,73%) za granicą. 3. Tylko 3 absolwentów nie kontynuuje nauki (podjęli pracę), czyli na 176 – trzy (1,71%) nie studiują. 4. Odnotowaliśmy utrzymujący się wzrost zainteresowania uczelniami i kierunkami politechnicznymi – młodzież pozytywnie reaguje na sygnały płynące z rynku pracy podnoszone także przez nauczycieli w szkole. 5. Tradycyjnie już największą popularnością cieszą się łódzkie uczelnie (przyczyny materialne i coraz lepsza o nich opinia).

13 5. Obserwujemy przez kolejny już rok powszechną zbieżność dokonywanych wyborów kierunków dalszego kształcenia ze specjalizacją klasy, co świadczy o przemyślanych, zgodnych z zainteresowaniami, wyborach uczniów przy podejmowaniu nauki w II LO a także o skutecznej pracy nauczycieli przedmiotów kierunkowych utrwalających te zainteresowania uczniów. 6. Podejmowanie nauki na renomowanych uczelniach i prestiżowych kierunkach potwierdza wysoką jakość edukacji w naszej szkole. 7. Większość ze studiujących deklaruje chęć uzyskania tytułu magistra. 8. W stosunku do ostatnich lat zwiększyło się zainteresowanie uczniów kierunkami praktycznymi, z punktu widzenia zdobycia dobrej pracy. 9. Cieszy także fakt, że prawie wszyscy studiujący podjęli naukę na dziennych uczelniach publicznych, a więc w rywalizacji z rówieśnikami z kraju wygrywali bitwę o indeks.

14 10. Najbardziej wszechstronne przygotowanie do dalszej nauki i największe możliwości wyboru prestiżowych uczelni i kierunku studiowania nabyła młodzież z klasy humanistycznej – dziennikarskiej; ich program najbardziej sprzyja wykształceniu akademickiemu. 11. Najmniejszy rozrzut w wyborze uczelni i kierunków studiowania prezentują absolwenci klasy biologiczno – chemicznej – ich wybory skoncentrowane są wokół zdobytej w szkole wiedzy z biologii i chemii a największy rozrzut klasa językowa – najsłabsza. 12. Najsilniejsze uczelnie, a więc takie, na które najtrudniej się dostać, wybierali uczniowie klas: humanistycznej - dziennikarskiej – to potwierdzenie wysokich ocen końcowych absolwentów tej klasy.


Pobierz ppt "Ukończyło szkołę ogółem: 176 / 100% Posiadamy informacje o 176/ 100% Kontynuuje naukę: 173 / 98,29 na studiach wyższych 173 / 98,29% (do ogółu kończących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google