Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJE INFOMACYJNE KOMÓRKA CZY.ADAR KOMÓRKA CZY.ADAR NR. BŁĘDU CZY.TEKST NR. BŁĘDU CZY.TEKST INFO L INFO L CZY. PUSTA BRAK CZY. PUSTA BRAK CZY. BŁ TYP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJE INFOMACYJNE KOMÓRKA CZY.ADAR KOMÓRKA CZY.ADAR NR. BŁĘDU CZY.TEKST NR. BŁĘDU CZY.TEKST INFO L INFO L CZY. PUSTA BRAK CZY. PUSTA BRAK CZY. BŁ TYP."— Zapis prezentacji:

1

2 FUNKCJE INFOMACYJNE KOMÓRKA CZY.ADAR KOMÓRKA CZY.ADAR NR. BŁĘDU CZY.TEKST NR. BŁĘDU CZY.TEKST INFO L INFO L CZY. PUSTA BRAK CZY. PUSTA BRAK CZY. BŁ TYP CZY. BŁ TYP CZY. BŁĄD CZY. BŁĄD ISEVEN ISEVEN CZY. LOGICZNA CZY. LOGICZNA CZY. BRAK CZY. BRAK CZY.NIE.TEKST CZY.NIE.TEKST CZY.LICZBA CZY.LICZBA ISOD ISOD

3 FUNKCJA KOMÓRKA Funkcja KOMÓRKA zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. Na przykład aby przed wykonaniem obliczeń na komórce sprawdzić, czy zawiera ona wartość liczbową, a nie tekst, można użyć następującej formuły: Funkcja KOMÓRKA zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. Na przykład aby przed wykonaniem obliczeń na komórce sprawdzić, czy zawiera ona wartość liczbową, a nie tekst, można użyć następującej formuły: =JEŻELI(KOMÓRKA("typ", A1) = "v"; A1 * 2; 0) =JEŻELI(KOMÓRKA("typ", A1) = "v"; A1 * 2; 0) Ta formuła oblicza wartość A1*2 tylko wtedy, gdy komórka A1 zawiera wartość liczbową. Jeśli komórka A1 zawiera tekst lub jest pusta, formuła zwraca wartość 0. Ta formuła oblicza wartość A1*2 tylko wtedy, gdy komórka A1 zawiera wartość liczbową. Jeśli komórka A1 zawiera tekst lub jest pusta, formuła zwraca wartość 0.

4 FUNKCJA NR.BŁĘDU Zwraca liczbę odpowiadającą jednej z wartości błędów w programie Microsoft Excel lub zwraca wartość błędu #N/D!, jeśli nie ma błędów. Funkcja NR.BŁĘDU może być stosowana z funkcją JEŻELI do testowania w poszukiwaniu wartości błędu; zwraca ona ciąg tekstowy, taki jak komunikat, zamiast wartości błędu. Zwraca liczbę odpowiadającą jednej z wartości błędów w programie Microsoft Excel lub zwraca wartość błędu #N/D!, jeśli nie ma błędów. Funkcja NR.BŁĘDU może być stosowana z funkcją JEŻELI do testowania w poszukiwaniu wartości błędu; zwraca ona ciąg tekstowy, taki jak komunikat, zamiast wartości błędu. Składnia Składnia NR.BŁĘDU(wartość_błędu) NR.BŁĘDU(wartość_błędu)

5 FUNKCJA INFO Zabezpieczenia Należy ostrożnie używać tej funkcji. Inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji poufnych lub tajnych. Zabezpieczenia Należy ostrożnie używać tej funkcji. Inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji poufnych lub tajnych. Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym. Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym. Składnia SkładniaINFO(typ_tekst) Typ_tekst to tekst określający typ zwracanych informacji. Typ_tekst to tekst określający typ zwracanych informacji.

6 FUNKCJA CZY.PUSTA Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

7 FUNKCJA CZ.BŁ Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

8 Funkcja cz.błąd Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

9 funkcja czy.logiczna Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

10 Funkcja cz.brak Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

11 Funkcja cz.nie.tekst Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

12 Funkcja cz.liczba Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

13 Funkcja cz.adr Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

14 Funkcja cz.tekst Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) =JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2) Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2. Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat Wystąpił błąd. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.

15 Funkcja L Zwraca wartość skonwertowaną na liczbę. Zwraca wartość skonwertowaną na liczbę. Składnia Składnia L(wartość) L(wartość) Wartość to wartość, którą należy skonwertować. Funkcja L przekształca wartości podane w poniższej tabeli. Wartość to wartość, którą należy skonwertować. Funkcja L przekształca wartości podane w poniższej tabeli.

16 Funkcja brak Zwraca wartość błędu #N/D!. #N/D! jest wartością błędu oznaczającą, "że nie można uzyskać żadnej wartości." Funkcji BRAK należy używać do oznaczania pustych komórek. Wprowadzając wpis #N/D! do tych komórek, w których nie ma żadnych informacji, unika się problemów, jakie niesie ze sobą niezamierzone wykorzystanie pustych komórek w obliczeniach. (Kiedy formuła odwołuje się do komórki zawierającej wpis #N/D!, zwraca wartość błędu #N/D!.) Zwraca wartość błędu #N/D!. #N/D! jest wartością błędu oznaczającą, "że nie można uzyskać żadnej wartości." Funkcji BRAK należy używać do oznaczania pustych komórek. Wprowadzając wpis #N/D! do tych komórek, w których nie ma żadnych informacji, unika się problemów, jakie niesie ze sobą niezamierzone wykorzystanie pustych komórek w obliczeniach. (Kiedy formuła odwołuje się do komórki zawierającej wpis #N/D!, zwraca wartość błędu #N/D!.) Składnia Składnia BRAK( ) BRAK( )

17 Funkcja typ Zwraca typ wartości. Z funkcji TYP należy korzystać wtedy, gdy zachowanie innej funkcji zależy od typu wartości znajdującej się w określonej komórce. Zwraca typ wartości. Z funkcji TYP należy korzystać wtedy, gdy zachowanie innej funkcji zależy od typu wartości znajdującej się w określonej komórce. Składnia Składnia TYP(wartość) TYP(wartość) Wartość to dowolna wartość używana przez program Microsoft Excel, taka jak liczba, wartość logiczna itp. Wartość to dowolna wartość używana przez program Microsoft Excel, taka jak liczba, wartość logiczna itp.

18


Pobierz ppt "FUNKCJE INFOMACYJNE KOMÓRKA CZY.ADAR KOMÓRKA CZY.ADAR NR. BŁĘDU CZY.TEKST NR. BŁĘDU CZY.TEKST INFO L INFO L CZY. PUSTA BRAK CZY. PUSTA BRAK CZY. BŁ TYP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google