Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tematyka kursu z informatyki dzień 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tematyka kursu z informatyki dzień 3"— Zapis prezentacji:

1 Tematyka kursu z informatyki dzień 3
Edytor tekstu MS WORD- spisy treści, pisownia i gramatyka,kopie zapasowe, zabezpieczanie dokumentu. OpenOffice Writer- instalacja, menu, pasek narzędzi, skróty klawiaturowe w Writer. OpenOffice Writer- formatowanie tekstu, tabele, rysowanie i grafika. Zastosowania arkuszy kalkulacyjnych, podstawy programu MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel- wprowadzanie danych do komórek, formatowanie danych, używanie formuł i funkcji. Arkusz kalkulacyjny MS Excel- adresowanie względne, bezwzględne, mieszane.

2 Co to jest "arkusz kalkulacyjny"?
Arkusz kalkulacyjny to program umożliwiający tworzenie dokumentów w postaci tabel w których można umieszczać dane i zlecać programowi wykonywanie najróżniejszych, często bardzo żmudnych obliczeń, np.: finansowych, matematycznych, technicznych itp.

3 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
W programie tym można: rozliczyć koszty wycieczki, dokonać zestawienia wyników w nauce poszczególnych klas, wyliczyć średnie ocen, wyliczyć wydatki rodzinne np.: koszty remontu mieszkania, rozliczenie wczasów, sporządzić listę prac pracowników w zakładach pracy, prowadzić ewidencję towarów w sklepach i na hurtowniach, sporządzać różnego typu wykresy, wykorzystać arkusz jako bazę danych. Program ten ma więcej możliwości niż edytor tekstowy, jest wygodniejszy w użyciu, ma większe zastosowanie.

4 Budowa arkusza Dokument tworzony za pomocą arkusza kalkulacyjnego budową przypomina tabelę, w której znajdują się wiersze – ok. 32 tys. i kolumny Wiersze opisane są kolejnymi liczbami, a kolumny literami alfabetu i ich kombinacjami. Po dokumencie tym poruszać możemy się podobnie jak w edytorze tekstu przy pomocy strzałek lub kombinacji klawiszy Ctrl + Home – skok na początek dokumentu, Ctrl + End - skok na koniec dokumentu.

5 Budowa arkusza

6 Arkusz kalkulacyjny Podstawowe pojęcia: wiersz, kolumna,
adres komórek, Komórka - miejsce w arkuszu, do którego można wprowadzać dane. Charakteryzuje się unikalnym adresem. Zakres komórek - blok komórek, wyznaczony adresami komórek z lewego górnego rogu i prawego dolnego. Np. zakres od D3 do H12. Formuła - wzór, w oparciu o który wykonywane są obliczenia w arkuszu, a ich wynik wyświetlany w komórce zawierającej formułę. Np. komórka B3 zawiera wzór na sumę zakresu komórek od B1 do B2. Pasek formuły - miejsce do wpisania wzoru. Funkcja - wzór standardowej formuły gotowy do wykorzystania podczas redagowania formuły np. SUMA albo ŚREDNIA.

7 Wprowadzanie danych do arkusza
Do komórki arkusza można wpisać: tekst, liczbę, formułę (wzór) Liczby to dane, na których mogą być wykonywane obliczenia, formuły to opisy tych obliczeń. Dzięki tym formułom można zlecić programowi wykonanie nawet najbardziej żmudnych obliczeń. Aby program wykonał obliczenia, każdą formułę należy poprzedzić znakiem „=”, np. =A5 + B5; = (D3 + E4)/2.

8 Wprowadzanie danych do arkusza
Do stworzenia formuły posługujemy się liczbami, zmiennymi ( adresy komórek ), znakami działań arytmetycznych, nawiasami okrągłymi, funkcjami.

9 Wprowadzanie danych do arkusza
Znaki mnożenia, dzielenia i potęgowania w formułach arkusza są zastąpione znakami: „*” – mnożenie; „/” – dzielenie; „^” – potęgowanie. W formule zaleca się używać adresów komórek, użycie w formule konkretnych wartości umożliwi tylko jednokrotne przeliczenie formuły.

10 Adresowanie w arkuszu W arkuszu kalkulacyjnym mamy do czynienia z trzema sposobami adresowania komórek: względnym, bezwzględnym i mieszanym. Sposób adresowania komórek związany jest bezpośrednio z kopiowaniem formuł z jednej komórki do innych. Przy kopiowaniu formuł zawierających zmienne w postaci adresów, brana jest pod uwagę zmiana położenia komórek źródłowych w stosunku do ich kopii. Jeżeli kopia w stosunku do źródła zmieniła swoje położenie o dwie kolumny i dwa wiersze, to adresy w komórkach skopiowanych zmieniły się według takiego samego klucza. Podczas kopiowania komórek, w których znajdują się odwołania (adresy) do innych komórek, domyślnie odwołania te zmieniają się. Jeżeli kopiujemy komórkę A1, w której znajduje się adres komórki B10 do komórki A2, to w komórce A2 będzie już adres B11.

11 Adresowanie względne Adresowanie względne - najczęściej występujący sposób adresowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Adres względny komórki zależy od jej położenia w arkuszu, np. komórka znajdująca się na przecięciu kolumny D i dziesiątego wiersza posiada adres D10. Adresowanie względne umożliwia automatyczną zamianę adresów w formule przy jej kopiowaniu, dzięki możliwości zmiany wskaźników wierszy lub kolumn.

12 Adresowanie bezwzględne
Adresowanie bezwzględne - ten sposób adresowania komórek jest stosowany w celu odwoływania się w formule do tego samego miejsca w arkuszu, bez względu na aktualne położenie kopii formuły. Adresowanie bezwzględne blokuje automatyczną zmianę adresów w formule przy jej kopiowaniu. Wskaźnik kolumny i wiersza komórki jest niezmienny. Przykładem adresowania bezwzględnego jest adres $D$10. O tym, że adres lub jego część nie zmieni się podczas kopiowania ustalamy wprowadzeniem znaku dolara przed oznaczeniem kolumny lub wiersza.

13 Adresowanie mieszane Adresowanie mieszane - adresowanie tego typu stosujemy wówczas, gdy chcemy, aby przy kopiowaniu formuły zmieniał się jedynie numer wiersza komórki, np. $Dl5 lub tylko wskaźnik kolumny, np. D$15.

14 Sposób adresowania Sposób adresowania komórek można łatwo zmieniać za pomocą klawisza <F4>. W tym celu, w danej komórce należy przejść do trybu edycji (np. przy pomocy klawisza <F2>), po czym ustawić kursor w formule w obrębie adresu komórki, który ma zostać zmieniony. Jeżeli zmieniany adres jest adresem względnym, to pierwsze naciśnięcie klawisza <F4> spowoduje jego zamianę na adres bezwzględny, następne na adres mieszany z unieruchomieniem wiersza, kolejne na adres mieszany z unieruchomieniem kolumny. Następne naciśnięcie klawisza <F4> przywróci adres względny itd.

15 Microsoft Excel Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem.

16 Microsoft Excel- ćwiczenia
Lista plików ze strony:


Pobierz ppt "Tematyka kursu z informatyki dzień 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google