Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II
Arkusz kalkulacyjny Excel Sporządzanie notatek OneNote

2 Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami
Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami

3 Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro KSpread OpenOffice.org Calc Numbers’09 iWork

4 Budowa arkusza kalkulacyjnego
Arkusz papierowy Arkusz komputerowy A2 Składa się z siatki kolumn i wierszy tworzącej zespół komórek Adres danej komórki jest określany literą kolumny i numerem wiersza

5 Zasada pracy Program „arkusz kalkulacyjny” wykorzystuje przestrzenne związki pomiędzy wielkościami. Strona arkusza podzielona jest na komórki, które pełnią rolę zmiennych. Komórki mogą zawierać nie tylko wartości, lecz również formuły służące do obliczeń. Formuły mogą korzystać z wartości umieszczonych w innych komórkach oraz ze zmiennych zewnętrznych, np. czas, data. Komórka

6 W związku z tym ma ogromne znaczenie w biznesie
Po co ? Arkusz kalkulacyjny umożliwia: tworzenie zestawień, filtrowanie danych, wykonywanie obliczeń, przetwarzanie danych, wizualizację wyników. Pozwala m.in. na badanie scenariuszy: „co się stanie, jeżeli .... ? ” W związku z tym ma ogromne znaczenie w biznesie

7 Historia Komputerowy arkusz kalkulacyjny został wymyślony 1970 roku przez Rene Pardo and Remy Landau’a, którzy wystąpili o patent. Ale go nie dostali Rene Pardo

8 Również i tu nie uzyskano patentu
Historia Koncept arkusza kalkulacyjnego dla PC-ta został ponownie „odkryty” przez Dana Bricklin’a w 1977 r. Pierwszym użytecznym arkuszem kalkulacyjnym był VisiCalc r. Również i tu nie uzyskano patentu Dan Bricklin Bob Frankston

9 VisiCalc Pierwszy arkusz kalkulacyjny i pierwsze ogłoszenie

10 Microsoft Excel 2010

11 Excel jest wyposażony w możliwości programowania w języku Basic
Typy danych Opisy - tekst Stałe Wyrażenia arytmetyczne (formuły) Wszystkie formuły muszą się zaczynać od = Excel jest wyposażony w możliwości programowania w języku Basic Uwaga na wirusy

12 Formatowanie danych W większości przypadków po wprowadzeniu danych należy im nadać określony wygląd tzw. format

13 Formatowanie danych Excel 2010
Zakładka „Narzędzia główne”

14 Formatowanie danych Innym rodzajem formatowania jest wypełnienie oraz ustawienie obramowania komórek.

15 Operacje matematyczne - formuły
Dodawanie = A1+B1 Odejmowanie = A1-B1 Mnożenie = A1*B1 Dzielenie = A1/B1

16 Operatory matematyczne, cd.
Potęgowania = A1^3 Procentu = 20% Operatory tekstowe Łączenia tekstu = „ala „ & „ma” „ala ma”

17 Operatory odwołania Zakresu : = A1:A2 Składania ; = SUMA(A1:A2;C1:C2)
Przecięcia (spacja) =SUMA(A1:C2 B1:B2)

18 Operacje matematyczne - funkcje
Ok. 200 wbudowanych funkcji. Obejmują one podstawowe zagadnienia: matematyki, statystyki, logiki, operacje na tekstach i rekordach baz danych. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania zbioru funkcji o nowe funkcje, zdefiniowane przez użytkownika.

19 Operacje matematyczne - funkcje
SUMA:    

20 Operacje matematyczne - funkcje
ŚREDNIA:    

21 Operacje matematyczne – inne funkcje

22 Operacje matematyczne – formuły Excel 2010

23 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Jeżeli (IF) =JEŻELI (warunek, wartość, gdy prawda, wartość, gdy fałsz) =JEŻELI (A2>0, ”Dodatnia",”Ujemna") Zagnieżdżone if =JEŻELI (A2>0, ”Dodatnia",JEŻELI(A2<0,”Ujemna”,”Zero”))

24 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Dodaj jeżeli - SUMA.JEŻELI - SUMIF =SUMA.JEŻELI (zakres sprawdzania warunku, warunek, zakres komórek do sumowania) =SUMA.JEŻELI(A4:A7;1;B4:B7)

25 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe

26 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe

27 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe

28 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym
Formatowanie warunkowe Excel 2010 Zakładka „Narzędzia główne”

29 Sortowanie danych Zadanie: ustawić dane w kolejności alfabetycznej

30 Sortowanie danych Realizacja: przeciągając mysz z przyciśniętym lewym przyciskiem zaznaczyć dane do sortowania

31 Sortowanie danych

32 Sortowanie danych Excel 2010

33 Automatyczne dopełnianie
Zaznacz pierwszą komórkę wypełnianego zakresu. Wpisz wartość początkową serii. Wpisz wartość w następnej komórce, aby utworzyć wzorzec. Na przykład aby uzyskać serię 1, 2, 3, 4, 5..., wpisz 1 i 2 w dwóch pierwszych komórkach. Aby uzyskać serię 1, 3, 5, 7..., wpisz 1 i 3.

34 Automatyczne dopełnianie
Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe. Przeciągnij uchwyt wypełniania w dół wypełnianej kolumny

35 Automatyczne dopełnianie
Ciągnij

36 Kopiowanie formuł Względne =A6+B6 ciągnij

37 Adresowanie względne i bezwzględne
Adres komórki będzie się zmieniał przy kopiowaniu Bezwzględne $A$2 Adres komórki nie będzie się zmieniał przy kopiowaniu Mieszane $A2 Część adresu komórki nie będzie się zmieniać

38 Kopiowanie formuł To się nie zmieniło Względne =A6+B6 Mieszane
Bezwzględne =$A$2+$B$2

39 Nazywanie zespołu pól

40 Użycie elementu miesiące jest równoważne zapisowi A2:A8
Nazywanie zespołu pól Jezeli(miesiące=5; Użycie elementu miesiące jest równoważne zapisowi A2:A8

41 Wykresy Jeśli istnieje zestawienie tabelaryczne na podstawie którego ma być utworzony wykres, wystarczy uruchomić kreator wykresów, klikając odpowiedni przycisk z paska narzędzi, lub wybierając polecenie menu: WSTAW/WYKRES.

42 Wykresy – Excel 2010 Zakładka „Wstaw”

43 Tworzenie wykresu Zaznaczyć kolumny z danymi, które mają zostać zobrazowane

44 Tworzenie wykresu

45 Tworzenie wykresu Zaznaczyć tekst prawym przyciskiem myszy

46 Praca z wieloma arkuszami
Przyciski zmiany arkusza Najechać kursorem myszy na nazwę arkusza i nacisnąć prawy przycisk myszy

47 Częsty błąd przy importowaniu danych
Użycie błędnego separatora dziesiętnego Tekst Liczba

48 Gdzie ustala się znak separatora dziesiętnego ?
Panel sterowania -> Opcje regionalne

49 Microsoft OneNote Program służy do:
sporządzania notatek i składowanie ich w jednym miejscu wyszukiwania notatek – szukanie informacji we wszystkich dokumentach zawartych w notatkach dzielenia się notatkami

50 Organizacja Notesy Foldery Strony Podstrony

51 Znaczniki (tagi) Łatwy sposób oznaczania krytycznych elementów notatek
Można zrobić stronę podsumowującą notatki Można tworzyć własne znaczniki

52 Co można wstawić?

53 Sidenotes Łatwy sposób gromadzenia informacji z innych dokumentów lub Internetu Side Notes Naciśnij prawym przyciskiem mini-ikonę OneNote i wybierz “Otwórz nową notatkę boczną.”

54 Wycinek ekranu Można skopiować wycinek ekranu i wpisać go do: OneNote
PowerPoint Word … Naciśnij prawy przycisk myszy na mini-ikonie OneNote Wybierz “Utwórz wycinek ekranu

55 Dzielenie się notatkami
Odczyt z wielu komputerów - Funkcja synchronizacji Współdzielenie notatek

56 Dzielenie się notatkami na żywo

57 Po co nam to? Zeszyt laboratoryjny Notatki z wykładów

58 Co za tydzień ? Pakiet Office – PowerPoint
Jak zrobić dobrą prezentację multimedialną ?


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google