Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu"— Zapis prezentacji:

1 Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu
Dorota Toryfter Marta Zakrzewska

2 Krótki opis konfliktu Konflikt dotyczy budowy obwodnicy Olsztyna na odcinku przechodzącym przez gminę Dywity Obwodnica Olsztyna ma za główne zadanie: Przejęcie ruchu tranzytowego prowadzonego przez miasto Poprawę warunków dojazdu do Olsztyna Podniesienie atrakcyjności terenów turystyczno-rekreacyjnych w okolicy Olsztyna poprzez zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu

3 Krótki opis konfliktu Na obwodnicę składać się będą trzy części:
Zachodnia – droga krajowa K16 Południowa – drogi krajowe K16 i K51 Wschodnia – droga krajowa K51 Obwodnica będzie prowadzić przez teren miasta oraz 5 gmin – Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo i Dywity

4 Krótki opis konfliktu Konfliktowym odcinkiem obwodnicy jest odcinek wschodni, wzdłuż K51 – gmina Dywity

5

6 Strony konfliktu

7 Argumenty Interwenienci Pogorszenie warunków bytowych
Spadek wartości gruntów Pogorszenie klimatu akustycznego Drastyczna zmiana krajobrazu Inwestor Wariant najbardziej korzystny planistycznie Wariant najbardziej efektywny ekonomicznie Wybór poparty wielokryterialna analizą wariantów

8 Rzeczywiste motywy Interwenienci Kto chce mieszkać przy obwodnicy?
Inwestor Droga musi gdzieś przebiegać Wariant przez Dywity jest moim zdaniem najlepszy Włożyłem już dużo czasu i pieniędzy w ten projekt, zmiana wariantu pociągnie za sobą dodatkowe koszty

9 Przebieg konfliktu 30 czerwca 1998 r. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w Warszawie zatwierdził koncepcję programową modernizacji drogi krajowej nr 51 na odcinku od km do km (skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Sybiraków w Olsztynie). W ślad za tym projektant wystąpił do Urzędu Gminy w Dywitach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.

10 Przebieg konfliktu W grudniu 1998 Wójt Dywit odmówił ustalenia tych warunków ze względu na sprzeczność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym samym miesiącu Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Olsztynie wystąpiła do Wójta Gminy Dywity o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem odpowiedzi Dyrekcja zwróciła się do Wójta pismem z dnia 27 września 1999 r. z zapytaniem o podjęte przez Urząd Gminy działania w sprawie zmiany planu zagospodarowania.

11 Przebieg konfliktu W styczniu 2000 r. wójt odmówił zmiany motywując to względami finansowymi. Stwierdził jednocześnie, że to Dyrekcja powinna ponieść koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. GDDP w Olsztynie nie posiadając na ten cel pieniędzy zwróciła się do wojewody warmińsko-mazurskiego z prośbą o sfinansowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Starania te nie przyniosły efektu. W sierpniu 2000 r. GDDKiA ponownie wystąpiła do Urzędu Gminy Dywity o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12 Przebieg konfliktu Wniosek pozostał bez odpowiedzi, aż do marca 2005 roku, kiedy to gmina przystąpiła do opracowywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity”, w którym wpisany został opracowany przez GDDKiA nowy przebieg drogi krajowej nr 51. Przez ten czas GDDKiA Oddział w Olsztynie wykorzystał zaplanowane na modernizację drogi nr 51 przez Dywity pieniądze na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Barcikowa.

13 Przebieg konfliktu 8 sierpnia 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej numer 16”, według wariantu 2 (niebieskiego) na terenie gmin Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo.

14

15 Mapa konfliktu

16 Esencja konfliktu Interwenienci podjęli działanie polegające na zniszczenia przeciwnika Inwestor podjął działanie polegające na traktowaniu sytuacji jako problemu do rozwiązania Kierowanie konfliktem prowadzone jest w stylu rywalizacji Słusznym działaniem byłoby zatrudnienie bezstronnego mediatora

17 FILM

18 „Obwodnica nie może przebiegać pod naszymi domami” – mówią mieszkańcy podolsztyńskich Dywit
„Musi, bo to najbardziej ekonomiczna trasa.” – mówią przedstawiciele GDDKiA

19 Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu
Dorota Toryfter Marta Zakrzewska


Pobierz ppt "Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google