Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Akceptacja przebiegu obwodnicy Olsztyna Raport z badania PBS DGA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Akceptacja przebiegu obwodnicy Olsztyna Raport z badania PBS DGA."— Zapis prezentacji:

1 1 Akceptacja przebiegu obwodnicy Olsztyna Raport z badania PBS DGA

2 2 Termin badania: 23 – 24 czerwca 2007; Wielkość próby: 648 wywiadów, w podziale: Mieszkańcy Olsztyna: 112 wywiadów przyjęto rozkład proporcjonalny z ilością mieszkańców w dzielnicach Pd – zachodnia część przebiegu w ciągu DK 16: 108 wywiadów w pasie po 500m od osi wariantu trasy ; Pd – wschodnia część przebiegu w ciągu DK 16: 175 wywiadów w pasie po 500m od osi wariantu trasy; Przebieg w DK 51: 253 wywiady w pasie po 500m od osi wariantu trasy; Rozkład przestrzenny próby: odzwierciedla rozkład gestości zamieszkania w korytarzach Metoda badania: wywiady bezpośrednie Materiały wspierające wywiady: mapy z planowanymi przebiegami drogi Charakterystyka badania

3 3 Pd – zachodnia część przebiegu w ciągu DK 16; 726 14429183101 51 8 4 – liczba zrealizowanych wywiadów w danym kwadracie.

4 4 Charakterystyka badania Pd – wschodnia część przebiegu w ciągu DK 16; 115171921 122131222 61 1623111

5 5 Charakterystyka badania Przebieg w DK 51 3 5102361349 99204015291 329612538

6 6 Charakterystyka badania W dalszej części opracowania przedstawiane są oddzielnie opinie badanych zamieszkujących Olsztyn oraz każdy w wyodrębnionych na mapach korytarzy fragmentów dróg. Respondentom przedstawiono następujący opis drogi: Obwodnica Olsztyna będzie drogą dwujezdniową po dwa pasy ruchu na każdej jezdni i możliwość wjazdu i zjazdu z tej drogi będzie tylko w skrzyżowaniach/węzłach dwu- lub wielopoziomowych oraz wyjątkowo w skrzyżowaniach jednopoziomowych. Odstęp minimalny miedzy skrzyżowaniami/węzłami (w zależności od rodzaju terenu) od 2-5 km. Wykluczona całkowicie będzie możliwość zjazdu z drogi na teren działki lub posesji. W rozwiązaniach przebiegu obwodnicy zakłada się jako zasadę, utrzymanie wszystkich istniejących już poprzecznych dróg, chodników i ścieżek (pieszych, rowerowych, kołowych) tak by możliwie zachować obecne sposoby przemieszczania się mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości wynikające budowy nowej drogi w poprzek już istniejących.

7 7 Wyniki badania

8 8 Ocena aktualnej sytuacji na drogach wjazdowych i wyjazdowych z Olsztyna Podstawa: wszyscy badani

9 9 Wiedza o planowanej inwestycji Podstawa: wszyscy badani

10 10 Kontakt z planami dróg Podstawa: osoby, które słyszały o planie budowy obwodnicy Olsztyna

11 11 Akceptacja budowy fragmentu DK 16 – wariant z odchyleniem na południe Podstawa: wszyscy badani

12 12 Akceptacja budowy fragmentu DK 16 – wariant przebiegu bliżej miasta Podstawa: wszyscy badani

13 13 Akceptacja budowy fragmentu obwodnicy w przebiegu DK 51 Podstawa: wszyscy badani

14 14 Akceptacja budowy fragmentu obwodnicy w przebiegu DK 16 w wariancie południowym – mieszkańcy obszarów najbliżej każdego z wariantów Podstawa: mieszkańcy wariantowego przebiegu DK 16, mieszkający bliżej danego wariantu niż alternatywnego

15 15 Akceptacja budowy fragmentu obwodnicy w przebiegu DK 16 w wariancie północnym – mieszkańcy obszarów najbliżej każdego z wariantów Podstawa: mieszkańcy wariantowego przebiegu DK 16, mieszkający bliżej danego wariantu niż alternatywnego

16 16 Warunki akceptacji przebiegu Podstawa: akceptujący dany wariant przebiegu

17 17 Warunki akceptacji przebiegu hałas samochodów jeżdżących tą drogą musi być ograniczony w miejscu mojego zamieszkania 70,1 chciałbym mieć możliwość swobodnego przejścia na drugą stronę nowej drogi 37,5 droga musi być odsunięta od mojego domu/mieszkania jeszcze dalej 33,7 odległość drogi od mojego domu/mieszkania musi gwarantować niskie zanieczyszczenie powietrza 29,9 nowa droga nie może przebiegać przez działki budowlane, na których w przyszłości powstaną domy 28,3 chciałbym mieć możliwość skorzystania z tej drogi i dlatego musi zostać wybudowane skrzyżowania 24,5 droga musi być odsunięta od mojego osiedla jeszcze dalej 19 nowa droga musi być odsunięta jeszcze dalej od działek budowlanych 16,8 inne 27,2 Podstawa: akceptujący warunkowo dany wariant przebiegu

18 18 Wybór wariantu najmniej uciążliwego dla istniejącej i planowanej zabudowy Podstawa: wszyscy badani

19 19 Akceptacja odległości przebiegu drogi – w ocenie osób oceniających każdy wariant jako uciążliwy średnia odległość minimalna2 km optymalna3 km dla drogi w wykopie1,5 km dane w kmminimalnaoptymalna droga w wykopie 25% zaakceptowałoby0,510,2 50% zaakceptowałoby11,50,5 75% zaakceptowałoby231,5 Podstawa: oceniający warianty jako uciążliwe

20 20 Postrzeganie negatywnego wpływu któregoś z wariantów na środowisko naturalne Podstawa: wszyscy badani

21 21 Wybór wariantu najmniej negatywnie wpływającego na środowisko naturalne Podstawa: 41% próby, osoby uważające że przynajmniej jeden z wariantów jest szkodliwy dla środowiska naturalnego

22 22 Zasadność wybudowania wariantu najmniej szkodliwego dla środowiska Podstawa: 31% próby, osoby uważające że przynajmniej jeden z wariantów jest szkodliwy dla środowiska naturalnego i potrafiące wskazać wariant najmniej szkodliwy

23 23 Akceptacja wybudowania wariantu spełniającego minimalne oczekiwania odległości od zabudowy ale naruszającego elementy środowiskowe Podstawa: wszyscy badani


Pobierz ppt "1 Akceptacja przebiegu obwodnicy Olsztyna Raport z badania PBS DGA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google