Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane roboty drogowo-mostowe w latach 2009 ÷ Projekt -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane roboty drogowo-mostowe w latach 2009 ÷ Projekt -"— Zapis prezentacji:

1 Planowane roboty drogowo-mostowe w latach 2009 ÷ 2010 - Projekt -
Jerzy Doroszkiewicz GDDKIA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Białystok, 16 lutego 2009 r.

2 Planowane roboty drogowo-mostowe
w 2009 roku - Projekt -

3 Przebudowa drogi Nr 8 Białystok –Katrynka -Przewalanka
Długość: ~18,3 km Planowany termin realizacji: 2006 ÷ 2010 Wartość kosztorysowa: 381,4 mln zł

4 ROK 2009 — Zadania z zakresu odnów dróg

5 ROK 2009 — Drogi Ekspresowe

6 ROK 2009 — Obwodnice

7 Budowa obwodnicy Augustowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, odstąpiła 13 stycznia od umowy na budowę obwodnicy Augustowa z firmą Budimex Dromex. Odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 145 Prawa zamówień publicznych ze względu na interes publiczny. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z 15 grudnia 2008 roku) Oddział GDDKiA w Białymstoku nie dysponuje prawomocnymi decyzjami umożliwiającymi kontynuowanie budowy. Zawieszenie robót do czasu uzyskania nowych decyzji naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Zważywszy na interes społeczny, GDDKiA Oddział w Białymstoku, podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy. Umowa firmą Budimex Dromex opiewała na blisko 359,81 mln zł netto.

8 Ekspertyza w sprawie obwodnicy Augustowa
Firma DHV dostarczyła 16 stycznia 2009 roku ekspertyzę na temat wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa. GDDKiA zweryfikowała ekspertyzę na temat wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa, która została dostarczona przez firmę DHV 16 stycznia 2009 roku. Ze względu na zbyt ogólnikowe scharakteryzowanie oddziaływania inwestycji na zdrowie i warunki życia ludzi oraz inne uchybienia zawarte w raporcie, dokumentacja nie może być przyjęta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

9 Ekspertyza w sprawie obwodnicy Augustowa
26 stycznia 2009 GDDKiA zgłosiło uwagi do ekspertyzy na temat wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa opracowanej przez firmę DHV. Zastrzeżenie GDDKiA dotyczą braków w ekspertyzie, w stosunku do wymagań postawionych w przetargu, a określonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Najpoważniejsza uwaga dotyczyła zbyt ogólnikowego scharakteryzowania oddziaływania inwestycji na zdrowie i warunki życia ludzi i sprzecznych zapisów zawartych w raporcie. W wyniku spotkania 29 stycznia 2009 roku ustalono, że GDDKiA odstąpi od 8 z 57 zgłoszonych uwag, natomiast firma DHV w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego przekaże GDDKiA uzupełniony raport.

10 Ekspertyza w sprawie obwodnicy Augustowa
Poprawiony raport dotyczący wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa został złożony w siedzibie GDDKiA w środę, tj. 11 lutego br. przez firmę DHV. Opracowany raport po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez GDDKiA będzie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa. GDDKiA złoży wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w możliwie najkrótszym terminie po ostatecznym zaakceptowaniu treści raportu.

11 Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19
Długość: 5,1 km Koszt zadania: 119,7 mln zł Roboty wstrzymane

12 Zadania z Programu GAMBIT w 2009 r.
W ramach programu GAMBIT na 2009 rok przygotowano 19 zadań (rozmieszczenie przedstawia rysunek obok) na kwotę 15,981 mln zł z czego 2 są kontynuacją (zadania dwuletnie - tabela poniżej) z 2008 r. W 2008 roku zaplanowano 8 zadań (wykonano w całości 6), wykonanie na kwotę 10,219 mln zł.

13 Rok 2009 — Planowane roboty mostowe w zakresie odnów i wzmocnień - projekt

14 Planowane roboty drogowo-mostowe
w 2010 roku - Projekt -

15 ROK 2010 — Propozycje zadań z zakresu odnów
11 Droga krajowa Nr 61 przejście przez Grajewo, ul. Piłsudskiego Od kmk do km ; długość 2,100, wartość szacowana zł, dokumentacja zł, planowane lata realizacji 2010/2011

16 Rok 2010 i lata następne — Planowane roboty mostowe w zakresie odnów i wzmocnień

17 ROK 2010 — Drogi Ekspresowe

18 ROK 2010 — Przebudowa i wzmocnienie dróg

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Planowane roboty drogowo-mostowe w latach 2009 ÷ Projekt -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google