Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na hossę lub bessę hossę lub bessę notowań giełdowych notowań giełdowych by k.chudzicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na hossę lub bessę hossę lub bessę notowań giełdowych notowań giełdowych by k.chudzicki."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na hossę lub bessę hossę lub bessę notowań giełdowych notowań giełdowych by k.chudzicki

2 Plan prezentacji: 1. Definicje 2. Czynniki ekonomiczno-prawne 3. Czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw 4. Czynniki związane z gospodarką światową 5. Czynniki psychologiczne 7. Podsumowanie 6. Ekonometria. Badania empiryczne 7. Podsumowanie

3 Pojęcie giełdy : Giełda – zapewnia koncentrację popytu i podaży różnych towarów w jednym miejscu, w określonym czasie oraz umożliwia zawieranie transakcji kupna – sprzedaży według z góry określonych zasad, podporządkowanych regulaminowi giełdy

4 Istnieją dwa modele giełd: W modelu amerykańskim - giełda jest instytucją prywatno – prawną. Działalność oparta jest na ogólnych normach prawa handlowego i cywilnego i ma w formę spółki akcyjnej. Liczba członków giełdy jest ograniczona. Członkostwo w giełdzie jest przedmiotem obrotu rynkowego, można je kupić lub sprzedać. Głównym przywilejem członków giełdy jest to, że tylko oni uprawnieni są do zawierania transakcji na giełdzie. Państwo nie ingeruje w tworzenie i organizację giełdy, ale specjalne państwowe instytucje kontrolują, czy działalność parkietu zgodna jest z ustawami dotyczącymi obrotu giełdowego. W systemie niemieckim - giełda jest instytucją publiczno-prawną, której powstanie jest uzależnione od zgody administracji państwowej. Organ administracji państwowej ma prawo lokować komisarza państwowego we władzach giełdy. Liczba członków giełdy jest w zasadzie nieograniczona, a członkostwo w giełdzie nie jest równoznaczne z prawem do przeprowadzania transakcji na giełdzie. Najczęściej jest tak, że przeprowadzenia transakcji na giełdzie jest powierzane wyłącznie maklerom lub dealerom.

5 Transakcje zawiera się podczas sesji giełdowej. Kursy giełdowe po zakończeniu każdej sesji giełdowej są ogłaszane w formie notowań giełdowych lub zestawienia, zwanego cedułą giełdową. Giełdy ogłaszają zwykle 3 rodzaje notowań (cen): 1) kurs sprzedaży – po którym dysponenci towarem skłonni są go sprzedać 2) kurs kupna – po którym nabywcy są skłonni kupić towar 3) kurs, po którym zawarto transakcję

6 Czynniki wpływające na poziom cen mogą prowadzić do wzrostu lub spadku cen określonych towarów na giełdzie. Jeżeli ceny, na giełdzie rosną, to mówimy, że mamy do czynienia z hossą. To samo odnosi się do wzrostu kursów na giełdzie pieniężnej i papierów wartościowych. Jeśli następuje spadek cen towarów lub kursu papierów wartościowych, to taką sytuację nazywamy bessą.

7 Czynniki ekonomiczne: Poziom produkcji krajowej mierzony za pomocą PKB Poziom stopy procentowej Poziom inflacji mierzony za pomocą wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) Kursy walutowe Podaż pieniądza Poziom inwestycji w gospodarce Zadłużenie zagraniczne Polityka podatkowa Ceny surowców i paliw

8 Czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw: Kursy akcji i dochody inwestora uzależnione są od: kondycji finansowej przedsiębiorstwa kondycji branży konkurencji

9 Czynniki związane z gospodarką międzynarodową: sytuacja na giełdach światowych wydarzenia kryzysowe na rynkach finansowych innych państw obecność inwestorów zagranicznych

10 Czynniki psychologiczne Założenia finansów behawioralnych: ludzie popełniają błędy poznawcze podjęcie decyzji zależy od sposobu przedstawienia problemu rzeczywiste preferencje ludzi i czynniki je kształtujące są bardziej skomplikowane niż sugeruje to większość teorii ekonomicznych

11 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

12 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

13 księgowość mentalna (mental accounting) Polega na nieracjonalnym segregowaniu różnego rodzaju inwestycji i rozważaniu każdej z nich oddzielnie w funkcji potencjalnych zysków i strat. Polega na nieracjonalnym segregowaniu różnego rodzaju inwestycji i rozważaniu każdej z nich oddzielnie w funkcji potencjalnych zysków i strat.

14 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

15 efekt unikania strat (loss effect) Polega na tym, że inwestorzy niemal za wszelką cenę bronią się przed zamknięciem pozycji zakończonej na minusie. Na rynku działają inwestorzy długo (nieaktywni) jak i krótkoterminowi (aktywni). Różnica: w przypadku spadku notowań akcji inwestor pasywny niechętnie zamyka swoja pozycje w bessie i czeka na losze czasy. Inwestor aktywny natomiast beznamiętnie potrafi wycofać pieniądze ponieważ chce błyskawicznie ulokować je w inne walory i nie traktuje żadnej inwestycji jako sprawy definitywnie zamkniętej. Polega na tym, że inwestorzy niemal za wszelką cenę bronią się przed zamknięciem pozycji zakończonej na minusie. Na rynku działają inwestorzy długo (nieaktywni) jak i krótkoterminowi (aktywni). Różnica: w przypadku spadku notowań akcji inwestor pasywny niechętnie zamyka swoja pozycje w bessie i czeka na losze czasy. Inwestor aktywny natomiast beznamiętnie potrafi wycofać pieniądze ponieważ chce błyskawicznie ulokować je w inne walory i nie traktuje żadnej inwestycji jako sprawy definitywnie zamkniętej.

16 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

17 efekt status quo (status quo effect) Czy w sytuacji gdy od lat przynależymy do jednego funduszu emerytalnego znanego z np. kontrowersyjnej polityki inwestycyjnej (niewielkie ryzyko, mała stopa zysku), bylibyśmy w stanie bez wahania zmienić go na o odmiennej polityce inwestycyjnej? Jeśli odpowiemy nie, niech tak zostanie jak jest to odbiegamy od typowego decydenta w podobnej sytuacji. Niechętnie decydujemy się na to co może przynieść ryzyko. Czy w sytuacji gdy od lat przynależymy do jednego funduszu emerytalnego znanego z np. kontrowersyjnej polityki inwestycyjnej (niewielkie ryzyko, mała stopa zysku), bylibyśmy w stanie bez wahania zmienić go na o odmiennej polityce inwestycyjnej? Jeśli odpowiemy nie, niech tak zostanie jak jest to odbiegamy od typowego decydenta w podobnej sytuacji. Niechętnie decydujemy się na to co może przynieść ryzyko.

18 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

19 efekt przywiązania (attachement effect) Efekt przywiązania ma podobną tendencję jak efekt status quo. Wyobraźmy sobie, że przepracowaliśmy 30 lat w jednej firmie i wybierając się na emeryturę dostaliśmy duży pakiet akcji naszej firmy. Czy jesteśmy w stanie je sprzedać i zamienić na inne aktywa? Najczęściej ankietowani odpowiadali nie

20 Czynniki psychologiczne: księgowość mentalna (mental accounting) efekt unikania strat (loss effect) efekt status quo (status quo effect) efekt przywiązania (attachement effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) (disposittion effect)

21 (disposittion effect) efekt dyspozycji (disposittion effect) Załóżmy, że mamy akcje dwóch firm X oraz Y. Na notowaniach akcji firmy X zarobiliśmy 20%, a na akcjach firmy Y starcilismy 20%. Które akcje sprzedamy?? Jeśli sprzedamy akcje firmy X to postąpimy jak większość przebadanych w ankiecie. Dla czego sprzedamy akcje X?? Robimy tak chcąc uniknąć żalu wynikłego z nieudanej inwestycji poprawiając sobie samopoczucie zarobkiem z trafionej. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze byłoby sprzedanie akcji firmy Y Załóżmy, że mamy akcje dwóch firm X oraz Y. Na notowaniach akcji firmy X zarobiliśmy 20%, a na akcjach firmy Y starcilismy 20%. Które akcje sprzedamy?? Jeśli sprzedamy akcje firmy X to postąpimy jak większość przebadanych w ankiecie. Dla czego sprzedamy akcje X?? Robimy tak chcąc uniknąć żalu wynikłego z nieudanej inwestycji poprawiając sobie samopoczucie zarobkiem z trafionej. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze byłoby sprzedanie akcji firmy Y

22 Ekonometria, czym jest? Ekonometria, nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod matematyczno- statystycznych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym. Ekonometria, nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod matematyczno- statystycznych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym.

23 Wprowadzenie metodyczne do analizy empirycznej: Celem analizy empirycznej jest znalezienie zależności między dochodowością obligacji, stopami procentowymi NBP, kursem walutowym dla złotego, rynkiem terminowych stóp procentowych i deficytem budżetowym.

24 Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy ekonomiczne zachodzące w kraju? Czy jest ona równie efektywna dla krajów rozwiniętych i rozwijających się? Jaką rolę w transmisji decyzji dotyczących polityki pieniężnej odgrywają rynki finansowe? Te pytania, stawiane przez władze monetarne, ekonomistów i polityków w Polsce, stanowią ważny element dyskusji o rozwoju gospodarczym naszego kraju. Analiza empiryczna oparta na modelu ekonomicznym pozwala precyzyjnie odpowiedzieć na niektóre z nich. Polityka pieniężna jest skuteczna wtedy, gdy istotnie wpływa na sytuację gospodarczą w kraju. Ponieważ to rynki finansowe najszybciej reagują na informacje dotyczące bieżącej sytuacji ekonomicznej, a ich indeksy służą często jako wskaźniki koniunktury dla różnych sektorów gospodarki, dlatego podstawowym problemem analizy skuteczności polityki pieniężnej jest ocena wpływu tej polityki na zachowanie rynków finansowych. Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przez władze monetarne do sterowania procesami gospodarczymi jest referencyjna stopa procentowa, której zmiany określają bieżący kierunek polityki pieniężnej.

25 Copyright Copyright© k.chudzicki k.chudzicki Serdeczne podziękowania dla mgr Jerzego Stelmacha za udostępnienie cennych do realizacji tego projektu materiałów. Serdeczne podziękowania dla mgr Jerzego Stelmacha za udostępnienie cennych do realizacji tego projektu materiałów.


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na hossę lub bessę hossę lub bessę notowań giełdowych notowań giełdowych by k.chudzicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google