Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6. Strategie zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6. Strategie zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 6. Strategie zarządzania

2 Strategia na szczeblu przedsiębiorstwa i domeny
Strategie M. Portera Strategie wg H. Steinmanna i G. Schreyögga Strategie wg R.W. Griffina Strategie wg M. Moszkowicza

3 Strategie M. Portera Wyróżnianie (w skali sektora)
Strategia niskiego kosztu (w skali sektora) Koncentracja (w skali segmentu)

4 Strategie wg H. Steinmanna i G. Schreyögga

5 Strategie wg R.W. Griffina
Poszukiwacz – akcentuje wzrost, podejmowanie ryzyka, innowację i nowe możliwości Analityk – utrzymanie status quo z umiarkowaną innowacyjnością i wzrostem Obrońca – stabilność i konserwatyzm Bierna reakcja – dryfowanie, niewielka troska o strategię

6 Strategie wg M. Moszkowicza
Trzy wymiary: Produkcyjna – rynkowa koordynacja przedsięwzięć innowacyjnych Orientacja rynkowa na klienta (korzyść) – na potrzebę (potrzeba, parametry techniczne) Zmienna transformacji sprawnościowej – ekonomia skali – ekonomia grupy wyrobów (elastyczna technologia, produkt złożony, korzyści zasięgu)

7 Strategia kosztowa Cel: niskie koszty
Produkcyjna, potrzeba, ekonomia skali Produkty standardowe o zbliżonych parametrach jakościowych Wykorzystanie lokalnych różnic cenowych (np. tania siła robocza) Wykorzystanie krzywej doświadczenia Koncepcje typu Just in Time

8 Strategia niszy technologicznej
Cel: uniwersalność oferty, długość cyklu realizacji zamówień Produkcyjna, potrzeba, ekonomia grupy wyrobów Wysoka elastyczność prog. produkcyjnego Wysokie koszty stałe -> próg rentowności

9 Strategia CIM Cel: szybkość adaptacji oferty produktowej do zmieniającego się popytu Produkcyjna, na klienta, ekonomia grupy wyrobów Wysoce elastyczne systemy produkcyjne Zmniejszenie kosztów produkcji, optymalizacja przebiegów, CAD Wysokie nakłady na technologię produkcji

10 Strategia dywersyfikacji produktu
Cel: liczba wersji produktu oferowanych na bazie produktu standardowego Produkcyjna, na klienta, ekonomia skali Podobieństwo do CIM Wiele wersji produktu na bazie produktu standardowego (przem. samochodowy) Niskie koszty produkcji, wysokie dystrybucji

11 Strategia masowego marketingu
Cel: rozszerzenie przestrzeni sprzedaży + przepustowość kanałów dystrybucji Rynkowa, na potrzebę, ekonomia skali Niska cena nie wystarcza – (dywersyfikacja -> GM vs. Ford) McDonald’s

12 Strategia niszy rynkowej
Cel: unikatowość produktów i poziom niezawodności działania Rynkowa, na potrzebę, ekonomia grupy wyrobów Obsługa segmentu

13 Strategia wyróżnionej produkcji
Cel: poziom wyróżnienia + liczba wyróżnionych cech Rynkowa, na klienta, ekonomia grupy wyrobów Wielość różnorodnych produktów (czekolada, proszki do prania)

14 Strategia zindywidualizowanego marketingu
Cel: suma zintegrowanych korzyści klienta Rynkowa, na klienta, ekonomia skali Mass customizing – Citibank handlowy

15 Wybór strategiczny Odpowiedniość zasobów Wykonalność (akceptacja)
Etyczna legitymacja


Pobierz ppt "6. Strategie zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google