Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przeznaczona dla uczniów klas I-III SP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przeznaczona dla uczniów klas I-III SP."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja przeznaczona dla uczniów klas I-III SP

3 ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE: PIONOWE POZIOME BARWNE SYGNAŁY ŚWIETLNE OSOBY KIERUJĄCE RUCHEM

4 OSTRZEGAWCZE ZAKAZU NAKAZU INFORMACYJNE

5 Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo albo przeszkody. Znaki te zobowiązują uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej ostrożności, a kierujących pojazdami także do zmniejszania prędkości. ZAPAMIĘTAJ!!! Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym z rysunkiem czarnym, jak pióra kawcze, mówią „Uważaj na mój rysunek!” OSTRZEGAWCZE To są znaki OSTRZEGAWCZE.

6 Zapamiętajcie, co oznaczają przedstawione znaki: Znak „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Znak „dzieci” ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym mogą przebywać dzieci. Znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” ostrzega o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu.

7 Znak „przejście dla pieszych” ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, którego kierowcy mogą wcześniej nie zauważyć. Znak „sygnały świetlne” ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, gdzie ruch na drodze jest kierowany światłami. Znak „przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory.

8 Znak „ nierówna droga”ostrzega o występowaniu na drodze poprzecznego ścieku, garbu lub innej nierówności utrudniającej ruch. Znak ten ostrzega o „niebezpiecznym zakręcie w lewo”. Znak „ przejazd kolejowy bez zapór ” ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego nie wyposażonego w zapory.

9 Znak „ zwężenie jezdni - dwustronne ” ostrzega o zwężeniu jezdni po obu stronach, które może powodować utrudnienia ruchu. Znak „ inne niebezpieczeństwa ” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Znak „ oszronienie jezdni ” ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

10 Znaki zakazu zabraniają uczestnikom ruchu drogowego poruszania się w określonych miejscach lub niewłaściwego zachowania. ZAPAMIĘTAJ!!! Duże koła z brzegiem czerwonym, Które z daleka widać od razu. „Nie wolno!” – krzyczą głosem donośnym, ZAKAZU. bo są to właśnie znaki ZAKAZU.

11 Znak „ zakaz ruchu pieszych ” oznacza, że droga jest zamknięta dla pieszych. Znak „ zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach ” oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów ( droga jest zamknięta w obu kierunkach). Znak „ zakaz wjazdu ” oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych.

12 Znak „ zakaz wjazdu rowerów ” oznacza, że wjazd na drogę wszelkich rowerów i motorowerów jest zabroniony. Znak „ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych ” oznacza, zakaz wjazdu i ruchu po drodze pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Rowery i motorowery mogą, oczywiście, na tak oznakowaną drogę wjeżdżać. Znak „ stop ” oznacza wezwanie do bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie.

13 Znak „ pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka ” oznacza, że nie wolno wjeżdżać na tę drogę, dopóki z przeciwka jadą pojazdy. Znak „ zakaz zawracania ” zabrania kierującym zawracania na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania. Znak „ zakaz skręcania w lewo ” zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Powyższy zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu.

14 Znak „ ograniczenie prędkości ” oznacza, że nie wolno przekraczać prędkości określonej na znaku. Znak „ zakaz zatrzymywania się ” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje. Obowiązuje również kolumn pieszych. Znak „ zakaz postoju ” oznacza, zakaz postoju pojazdu. Dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje.

15 Znak „ zakaz używania sygnałów dźwiękowych ” oznacza, że nie wolno „trąbić” – chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o zagrożeniu bezpieczeństwa. NIEPRZESTRZEGANIE ZNAKÓW ZAKAZU GROZI WYPADKIEM Zapamiętajcie, co oznaczają przedstawione znaki. Zwróćcie uwagę na ich kształt, kolor obwódki, tła i rysunki. Czy zauważyliście, że jeden ze znaków ma inny kształt, tło i napis?

16 Znaki nakazu nakazują użytkownikom dróg odpowiednie zachowanie na jezdni. ZAPAMIĘTAJ!!! Niebieskie koła z białą strzałką Mówią stanowczo: „Jedź jak ci ka ż ą!” NAKAZU Bo są to znaki NAKAZU.

17 Znak „ nakaz jazdy w prawo ( za znakiem ) ” zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką czyli w prawo lecz dopiero za znakiem. Znak „ nakaz jazdy w prawo ” wskazuje, że przed tym znakiem kierujący obowiązany jest skręcić w prawo. Znak „ nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie ”. Nakaz ten kończy się za skrzyżowaniem.

18 Znak „ nakaz jazdy w prawo lub w lewo ” nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Znak „ ruch okrężny ” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak „ droga dla rowerów ” oznacza drogę lub wyodrębniony pas jezdni przeznaczony tylko dla rowerów i motorowerów, które nie przekraczają prędkości 40 km/h.

19 Znak „ droga dla pieszych” oznacza drogę przeznaczoną tylko dla pieszych. Są oni obowiązani z niej korzystać. Znak „ koniec drogi dla pieszych ” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych. POSTĘPUJCIE TAK, JAK WSKAZUJE ZNAK Zapamiętajcie, co oznaczają przedstawione znaki. Jaki mają kształt, kolor tła i rysunki?

20 Znaki informacyjne podają pieszym i kierującym pojazdom wiadomości o drogach i uporządkowaniu ruchu drogowego, a także wskazują obiekty znajdujące się przy drodze lub w jej pobliżu. Prostokąty oraz kwadraty z tłem niebieskim, stojące z gracją, INFORMACYJNE INFORMACYJNE są to znaki, bo zawsze służą informacją. ZAPAMIĘTAJ!!!

21 Znak „ droga jednokierunkowa” oznacza wjazd na drogę o jednym kierunku ruchu. Znak „ miejsce przejścia dla pieszych” oznacza, że w tym miejscu można przechodzić przez jezdnię lub tory. Znak „ pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” oznacza, że pojazdy jadące z przeciwka muszą ustąpić nam pierwszeństwa.

22 Znak „ punkt opatrunkowy” oznacza miejsce, gdzie można opatrzyć zranienia. Znak „ przystanek autobusowy” oznacza miejsce zatrzymywania się autobusu. Znak „ parking” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

23 Znak „droga bez przejazdu” umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą. Znak „ przejazd dla rowerzystów” oznacza, że w tym miejscu można przejeżdżać przez jezdnię rowerem. Znak „ przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza, że w tym miejscu przez jezdnię mogą przechodzić piesi i przejeżdżać rowerzyści.

24 Znak „ przejście podziemne dla pieszych” oznacza miejsce, gdzie można przejść przez jezdnię pod ziemią. Znak „ przejście naziemne dla pieszych” oznacza miejsce, gdzie można przejść przez jezdnię nad ziemią. Znak „ strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania, gdzie piesi mogą poruszać się całą szerokością jezdni.

25 Znak „ koniec strefy zamieszkania” oznacza, że zaczynają obowiązywać zasady, jak na normalnej jezdni. Znak „ droga z pierwszeństwem” oznacza, początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Znak „ obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany.

26 Do znaków kierunku i miejscowości zaliczamy tablice, drogowskazy oraz znaki szlaków drogowych. Drogowskaz w kształcie strzały do miasta, z tabliczką z numerem drogi międzynarodowej. Drogowskaz w kształcie strzały do wsi.

27 Tablica kierunkowa określa długości do większych miejscowości położonych przy danej drodze. Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpieliskowego. Drogowskaz do zabytku przyrody. Drogowskaz do punktu widokowego.

28 Znaki uzupełniające zawierają informacje ułatwiające uczestnikom ruchu drogowego orientację w terenie. Znak z nazwą rzeki. Znak wskazujący kierunki na pasach ruchu, umieszczony obok jezdni.

29 Znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” ostrzega o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Znak „ stop ” oznacza wezwanie do bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie Znak „ droga z pierwszeństwem” oznacza, początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Znak ten oznacza „ koniec drogi z pierwszeństwem”.

30 Znakami drogowymi poziomymi nazywane są znaki umieszczone (namalowane) bezpośrednio na nawierzchni drogi, zwłaszcza na jezdni. Porządkuj ą ruch i ułatwiają prowadzenie pojazdu oraz ruch innych uczestników. Należą do nich linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na nawierzchni drogi oraz elementy odblaskowe.

31 „Linia pojedyncza przerywana” wyznacza pasy ruchu. „Strzałka kierunkowa do skręcania” zezwala na skręcanie w lewo. Umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym Znak „Rower” oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

32 Znak „Przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak „Przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. Znak „Linia warunkowego zatrzymania” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa.

33 Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają: sygnał zielony – zezwolenie na wjazd lub wejście sygnał żółty – oznacza zakaz wjazdu, za chwilę zapali się sygnał czerwony sygnał czerwony – zakaz wjazdu lub wejścia IDŹ!UWAGA!STÓJ!

34 SYGNAŁY ŚWIETLNE DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI I PIESZYCH

35 Do dawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym są uprawnione następujące osoby: policjant żołnierz straży granicznej pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym osoba wykonująca roboty na drodze osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię

36 Jeżeli ruchem na skrzyżowaniu kieruje policjant, wówczas stosujemy się do dawanych przez niego sygnałów: STÓJ!UWAGA!JEDŹ! IDŹ!

37 Jeżeli z norm określonych przez przepisy kodeksu drogowego, znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem wynika różny sposób zachowania się, uczestnik ruchu na drodze jest obowiązany stosować się do nich w następującej kolejności: I.Do poleceń i sygnałów osoby kierującej ruchem. II.Do sygnałów świetlnych. III.Do znaków drogowych. IV.Do norm zawartych w przepisach kodeksu drogowego.

38

39 Droga dla pieszych Zakaz poruszania się pieszych Przejście dla pieszych

40

41 Nakaz jazdy w prawo ( za znakiem ) Nakaz jazdy w prawo ( przed znakiem ) Zakaz jazdy w prawo ( za znakiem )

42

43 Zakaz skręcania w lewo Nakaz jazdy w lewo Zakaz zawracania

44

45 Droga dla pieszych Zakaz ruchu pieszych Przejście dla pieszych

46

47 Strefa zamieszkania Droga dla dzieci Obszar zabudowany

48

49 Zakaz zawracania Zakaz wjazdu na skrzyżowanie Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

50

51 Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu Koniec pierwszeństwa przejazdu Droga z pierwszeństwem przejazdu

52

53 Droga bez przejazdu Nakaz jazdy prosto Droga jednokierunkowa

54

55 Stop – zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów Zakaz zatrzymywania się

56

57

58 Zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach Zakaz postoju Zakaz wjazdu

59


Pobierz ppt "Prezentacja przeznaczona dla uczniów klas I-III SP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google