Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczalnie hydrofitowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczalnie hydrofitowe"— Zapis prezentacji:

1

2 Oczyszczalnie hydrofitowe
na Kaszubach - w zlewni rzeki Borucinki

3 Wstęp Oczyszczalnie hydrofitowe są bardzo dobrym rozwiązaniem na Kaszubach, gdzie nie jest planowana kanalizacja. Obiekty te urozmaicają walory środowiska przyrodniczego. Oczyszczanie ścieków tym sposobem nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Budowa oczyszczalni jest możliwa w każdym gospodarstwie pod warunkiem, że jest miejsce na jej zlokalizowanie. Nie przeszkadzają nierówności powierzchni terenu, ponieważ przepływ ścieków odbywa się pod wpływem siły ciężkości oraz ciśnienia wytwarzanego przez zainstalowane pompy.

4 W dorzeczu rzeki Borucinki powstało 9 oczyszczalni w:
Ostrowie(4) Łączynie(2) Borucinie(2) Kamienicy Szlacheckiej(1)

5 Charakterystyka metody oczyszczania
Oczyszczalnie są wzorowane na wprowadzonych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej ekosystemach bagiennych, gdzie symulowane są naturalne warunki hydrauliczne oraz siedliskowe. Wykorzystywane są zespoły roślin, które mają zdolność efektywnego wbudowania w swoje tkanki związków biogennych i metali ciężkich. ,,Bagno” określa obszar, w którym przez znaczną część roku poziom wody utrzymuje się nieco powyżej terenu, wywołując stan nasycenia gleby wodą oraz powodując rozwój charakterystycznych roślin. Metoda jest procesem mechaniczno-biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych umieszczonych w zaprojektowanych stawach. Następuje wzmożenie procesów redukcji, które wspomagane przez procesy sorpcji, sedymentacji i asymilacji.

6 Hydrofity Oczeret jeziorny Trzcina pospolita Tatarak zwyczajny
Kosaciec żółty Pałka szerokolistna

7 Elementy oczyszczalni hydrofitowej
Osadnik Przepompownia Filtr hydrofitowy Staw Kompostownik (humusownik)

8 Osadnik Osadnik pełni funkcję wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Następuje w nim sedymentacja (osadzenie) zawiesin łatwoopadających, które zbierają się w górnej części osadnika, gdzie ulegają fermentacji. Osadnikiem może być stary zbiornik pod warunkiem ze jest szczelny.

9 Przepompownia Zbudowana z kręgów i połączonych rurą np. z PCV na górnym poziomie ścieków tak aby następował przepływ ścieków bez części stałych. W pobliżu zbiornika należy przygotować źródło zasilania w energię elektryczną do pracy pompy. Przy pomocy pompy wywołany jest przepływ ścieków pod wpływem ciśnienia do filtru hydrofitowego.

10 Filtr hydrofilowy Jest głównym elementem oczyszczalni. Filtr powstaje w zagłębieniu wykonanym częściowo w ziemi, a częściowo otoczony usypanymi walami z wydobytej ziemi. Zagłębienie wyłożone jest grubą folią. Na dnie rozłożone są rury drenażowe, którymi przefiltrowane oczyszczone ścieki są odprowadzone do stawu. Filtr wyłożony jest dwiema warstwami frakcji żwirowej o rożnej średnicy ziaren. Z drenażu pionowo wyprowadzone są kominki odpowietrzające. Warstwy filtracyjne są przykryte minimum 10 cm warstwą humusu. Powierzchnia filtru obsadzona jest specjalnie dobraną roślinnością makrofitową (np. trzcina)

11 Staw W kształcie owalnym stanowi element doczyszczający ścieki oraz umożliwia ich odprowadzanie do gruntu. Wyłożony jest do wysokości ok cm grubą folią. Powyżej brzegu folii następuje przepływ oczyszczonych ścieków do gleby. Jest wskazane aby górną część stawu wyłożyć również folią ze względu na rozprzestrzeniający się system korzeni.

12 Kompostownik Mniejszy zbiornik wyłożony folią zabezpieczającą przed wydostaniem się ścieków do gruntu gleby. W zbiorniku znajdują się 3 warstwy gruntu o różnej granulacji, na dnie znajduje się najgrubszy materiał. Wypełnia się osadami ściekowymi stanowiącą substancję stała pochodząca z osadnika i wybieraną na jakich okres w zależności od zapotrzebowania. Połączony jest z przepompownią, do której przepływają wody odciekowe, a stąd następnie pompa przekazuje je na filtr hydrofilowy.

13 Zalety systemów hydrofitowych:
Niski koszt 4- 6 tys. Proste systemy konstrukcyjne Podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia Transpiracja prowadzona przez rośliny Możliwość ponownego wykorzystania wody do celów gospodarczych Wykorzystanie odpadów do nawożenia gleby Środowisko dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt Trwałość lat

14 Bibliografia: Materiały z opracowania Pana Andrzeja Klasy dotyczącego projektu ,,Innowacyjne rozwiązanie gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych o akronie NORWET” Wikipedia Portal Ekspressu kaszubskiego


Pobierz ppt "Oczyszczalnie hydrofitowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google