Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej"— Zapis prezentacji:

1 Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
Uczniowie klasy II Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku o kierunku kształcenia ochrona środowiska

2 Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków, którą mieliśmy okazję zwiedzić, znajduje się w Nowej Wsi Ełckiej. Miejscowość ta położona jest w odległości około 5 km od Ełku. Kompleks budynków oczyszczalni zlokalizowany jest na uboczu w otoczeniu lasów i łąk, w bliskim sąsiedztwie rzeki Ełk.

3 Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
Oczyszczalnia jest przygotowana do przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy Ełk, na obszarze której rozpoczęto realizację programu budowy systemu grawitacyjno-tłocznego, doprowadzenia ścieków z kilkudziesięciu miejscowości o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczo-turystycznych.

4 Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
Gruntownie zmodernizowana w latach oczyszczalnia ma uporządkowaną gospodarkę ściekową i wypełnia surową normę dostosowującą Polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej.

5 Biomasa wykorzystywana w oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków w NWE jest szczególnie nastawiona na pozyskiwanie biogazu z osadów ściekowych.

6 Biogaz Nadający się do celów energetycznych biogaz może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej z m.in. osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków i odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Średnia wartość opałowa biogazu wynosi 25,4 MJ/Nm3.

7 Schemat przedstawia zawartość poszczególnych gazów składających się na biogaz.

8 Biogaz Biogaz z osadów pościekowych - powstaje w wyniku fermentacji metanowej z osadu tworzącego się w procesie oczyszczania ścieków.

9 Technologie stosowane w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

10 Gospodarka ściekowa Ścieki oczyszczane są w pierwszym stopniu oczyszczania w wyniku procesów mechaniczno-biologicznych na drodze naturalnej z możliwością wspomagania chemicznego.

11 Oczyszczanie mechaniczne
Mechaniczne oczyszczanie odbywa się na kratach schodkowych, w sitopiaskowniku oraz w dwóch osadnikach wstępnych. Kraty Sitopiaskownik Osadniki wstępne

12 Oczyszczanie biologiczne
Drugi stopień oczyszczania to oczyszczanie biologiczne - odbywa się w szeregu komór o różnych warunkach tlenowych. Proces ten polega na usuwaniu rozpuszczonych związków organicznych za pomocą grup wyspecjalizowanych mikroorganizmów, stanowiących osad czynny.

13 Gospodarka osadowa Pierwszym etapem obróbki osadów jest stabilizacja beztlenowa w zamkniętych komorach fermentacyjnych z równoczesnym odzyskiem biogazu. Przefermentowany osad jest mechanicznie odwadniany na prasie taśmowej, a następnie higienizowany w zamkniętych kontenerach. Końcowym etapem gospodarki osadowej jest dojrzewanie osadu w pryzmie.

14 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego - pojemność czynna zbiornika 50 m3.

15 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Mechaniczny zagęszczacz stołowy osadu nadmiernego - zastosowano zagęszczacz stołowy typu OMEGA 15 o wydajności max. 25 m3/h.

16 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Pompownia wielofunkcyjna, która składa się z: pompowni osadu powrotnego z czterema pompami wirowymi typu KSB SEWAT pompowni osadu mieszanego z dwiema pompami śrubowymi typu Seepex pompowni wód technologicznych z dwiema pompami wirowymi typu KSB SEWABLOK

17 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Wydzielone komory fermentacyjne zamknięte - pojemność czynna 3000 m3 wyposażone w mieszadła śrubowe pionowe MFS 4 firmy HALBERG.

18 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Wydzielone komory fermentacyjne otwarte - dwa zbiorniki otwarte o pojemności 2x6000 m3.

19 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce osadowej:
Stacja odwadniania osadu składająca się z: zagęszczacza grawitacyjnego osadu przefermentowanego stacji mechanicznego odwadniania osadu z prasą KLEIN.

20 Gospodarka cieplna i energetyczna
Schemat przedstawia urządzenia biorące udział w gospodarce osadowej i energetycznej oczyszczalni.

21 Wykorzystanie biogazu
Biogaz, powstający podczas fermentacji metanowej osadów, wykorzystywany jest jako dodatkowe źródło energii cieplnej i elektrycznej. Zamiana biogazu na energię odbywa się w kotłowni i w agregatorni.

22 Wyposażenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni Kotłownia wyposażona jest w 4 kotły firmy Buderus ECOSTREAM o mocy 295kW opalane biogazem. Otrzymane ciepło wykorzystuje się do ogrzewania osadów w komorach fermentacyjnych oraz na potrzeby socjalne oczyszczalni.

23 Energia elektryczna z biogazu
Nadwyżki biogazu przetwarzane są obecnie na energię elektryczną, przy równoczesnym odzyskiwaniu ciepła za pomocą dwóch agregatów prądotwórczych.

24 Dane techniczne: Produkcja biogazu średnia dobowa - 2 200 m3/d
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na oczyszczenie 1m3 ścieków: 0,48 kWh/m3 Wskaźnik zużycia energii elektrycznej pobranej z sieci na oczyszczenie 1m3 ścieków: 0,18 kWh/m3

25 Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce cieplnej i energetycznej:
Zbiornik gazu - zbiornik suchy z podwójną powłoką typu B9 120 firmy SATTLER o pojemności użytkowej 780 m3 i max. napływie i odpływie gazu 150 m3/h. Zbiornik na biogaz

26 Pomieszczenie agregatorni
Urządzenia techniczne biorące udział w gospodarce cieplnej i energetycznej: Agregaty prądotwórcze - zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze typu FKM 234/6 firmy G.A.S. Energietechnik GmbH. Pomieszczenie agregatorni

27 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji!
OPRACOWALI: Norbert Wierzbicki Wioleta Lipińska Joanna Stasiukiewicz Agnieszka Zofia Grys Ewelina Kleszczewska Wioleta Taudul Mariola Fidura Konrad Kruczyński Opiekun: Małgorzata Lutow


Pobierz ppt "Wizyta w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google