Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacja wodno - kanalizacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Instalacja wodno - kanalizacyjna

2 Elementy domowej instalacji wod. – kan.
Rura zasilająca wody zimnej Zawór odcinający Spłuczka Licznik wody Główna rura kanalizacyjna Kran wody (zawór czerpalny) Sedes Umywalka Syfon Rura zasilająca wody ciepłej

3 „Syfon” Działanie syfonu można wyjaśnić na przykładzie podłączenia umywalki. Woda zużyta do mycia np. rąk, zostaje odprowadzona odpływem z umywalki do pionu kanalizacyjnego budynku, a stamtąd do przykanalika i do np. miejskiej sieci kanalizacji bądź do zbiornika odpływowego (szambo). Część wody zostaje jednak zatrzymana w syfonie podumywalkowym. Stanowi ona barierę przed przedostawaniem się gazów ściekowych (z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika odpływowego) do łazienki. Czasami może się zdarzyć, że w syfonie nie będzie odpowiedniej ilości wody do utworzenia zamknięcia hydraulicznego. Wtedy przez odpływ umywalki, do łazienki dostaje się odór z głównego kolektora kanalizacji. Aby pozbyć się przykrego zapachu należy ponownie "zalać syfon". Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy instalacja wodno-kanalizacyjna jest nie używana przez dłuższy czas, wówczas woda może wyparować z syfonu. Inną przyczyną może być wadliwie działający system odpowietrzenia kanalizacji (pionu kanalizacyjnego), w takim przypadku strumień wody odpływającej "zaciąga" za sobą tę ilość wody, która powinna pozostać w syfonie.

4 Schemat działania (opis rysunku):
1. Przybór sanitarny pracujący w powietrzu czystym. 2. Powietrze zanieczyszczone gazami z kolektora ściekowego. 3. Zamknięcie wodne – woda stanowi barierę dla gazów i zapobiega przedowstawaniu się ich do powietrza czystego (np. łazienka). 4. Kolektor ściekowy – część instalacji kanalizacji, w której cały czas płyną ścieki. 5. Wysokość zamknięcia wodngo. W technice sanitarnej przyjmuje się, że wartość ta nie może być mniejsza niż 50mm. W praktyce stosuje się zamknięcia o wysokości 75mm i większej.

5 Oczyszczalnie dzieli się na:
Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu)

6 Metody oczyszczania ścieków
Mechaniczne To tzw. I stopień oczyszczania. Procesy te mają na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych

7 Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków:
kraty, ręczne, mechaniczne, sita, piaskowniki, osadniki, flotatory.

8 Biologiczne Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń.

9 Chemiczne To wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów.

10 DLACZEGO TRZEBA BUDOWAĆ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW?
Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Nie wszyscy rozumieją potrzebę oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. W Polsce już około 50% gospodarstw jest dołączonych do sieci wodociągowych. Tylko 3% gospodarstw jest podłączonych do kanalizacji z oczyszczalnią ścieków. Myjąc naczynia, piorąc, spłukując toaletę wytwarzamy ogromne ilości ścieków, które zagrażają naszemu zdrowiu, czasami życiu, a także grożą zanieczyszczeniem zasobów wody, z których jest ona pompowana do wodociągu. Oprócz ścieków "domowych" często mamy do czynienia ze ściekami pochodzącymi z powstających na wsi małych przedsiębiorstw, ośrodków zdrowia, szpitali, urzędów i szkół.

11 DLACZEGO TRZEBA OCZYSZCZAĆ ŚCIEKI?
* nie oczyszczane ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia mieszkańców, * ponieważ nie oczyszczane ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, w tym szczególnie zagrożone są zasoby wody będące źródłem dla wodociągów, * ze względów estetycznych: nie czyszczone ścieki brzydko pachną, a wyciekając na ulicę są przenoszone na butach wraz ze wszystkimi groźnymi dla zdrowia mikroorganizmami, * szczególnie ważne dla warunków polskich zagrażają zanieczyszczeniem bardzo ograniczonych zasobów wodnych.

12 CZYM SĄ ŚCIEKI? W skład ścieków wchodzi woda odpływająca z ubikacji, ze zlewów kuchennych, z pralki. Ścieki odpływają zarówno z domów mieszkalnych jak i ze szkół, szpitali i budynków biurowych. Jeśli w miejscowości znajduje się jakiś zakład produkcyjny, np. mała masarnia, czy mleczarnia - w skład ścieków wchodzą również ścieki z tych zakładów. Niektóre systemy kanalizacyjne dopuszczają dopływ do ścieków także wód deszczowych spływających ulicami. W takich przypadkach w skład ścieków wchodzą również wszelkiego rodzaju śmiecie, olej wyciekający z silników samochodowych, chemikalia (jak środki ochrony roślin, rozpuszczalniki i farby wyciekające z opakowań składowanych na placach), spłukiwane z ulic i placów przez deszcz.

13 CO POWODUJE, ŻE ŚCIEKI SĄ TAK NIEBEZPIECZNE?
* Odchody ludzkie oraz zwierzęce mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze. Mogą one dostać się do ścieków ze szpitala oraz pochodzić od osób, które są ich nosicielami, (chociaż same nie są chore najczęściej nawet nie zdają sobie sprawy, że są nosicielami mikroorganizmów chorobotwórczych). * Źródłem zanieczyszczeń mogą być również odchody zwierzęce spłukane z ulicy bądź z masarni. * Wszelkiego rodzaju środki chemiczne. Szczególnie groźne są wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin, czy rozpuszczalniki. * Ścieki prędzej czy później dopływają do wód gruntowych lub rzek, stawów i jezior. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia, a często utratę źródła czystej wody niejednokrotnie używanej do zaopatrywania wodociągu wiejskiego.

14 Oczyszczalnia ścieków

15 Oczyszczalnie przydomowa

16 Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ROTO TANK

17 Karta pracy „Instalacja wodno – kanalizacyjna „
Imię , nazwisko ……………………… Klasa ………………… Opisz elementy instalacji wod.-kan. (otrzymany rysunek) Jaką rolę pełnią „syfony” Dlaczego rury kanalizacyjne są obecnie produkowane z tworzyw sztucznych ( odp. napisz w 5 zdaniach) Jakie znaczenie dla środowiska mają oczyszczalnie ścieków? Wymień etapy (oraz drogę jaką przebywają ścieki)w procesie oczyszczania ścieków.


Pobierz ppt "Instalacja wodno - kanalizacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google