Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Pracy Zespołu Wychowawczego realizowany był zgodnie z misją szkoły, zapisanymi w Programie Wychowawczym Szkoły celami i zadaniami oraz z zawartym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Pracy Zespołu Wychowawczego realizowany był zgodnie z misją szkoły, zapisanymi w Programie Wychowawczym Szkoły celami i zadaniami oraz z zawartym."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2013/2014

2 Plan Pracy Zespołu Wychowawczego realizowany był zgodnie z misją szkoły, zapisanymi w Programie Wychowawczym Szkoły celami i zadaniami oraz z zawartym w nim harmonogramem działań dla poszczególnych etapów kształcenia. Program realizowali wszyscy nauczyciele w ramach swoich zajęć przedmiotowych, godzin z wychowawcą, spotkań, okolicznościowych imprez klasowych i szkolnych, wyjść i wycieczek.

3 We wszystkich klasach praca przebiegała zgodnie z przyjętym Programem Wychowawczym oraz planem pracy na rok szkolny 2013/ W programach wychowawczych klas zostały uwzględnione treści z Programu Wychowawczego szkoły oraz ze Szkolnego Programu Profilaktyki.

4 W II semestrze zostały przeprowadzone zajęcia w ramach następujących Programów Profilaktycznych:
W kl. VI SP – „Ze mną nie tak łatwo” W kl. III PG - Program przeciwdziałania narkomanii „Władca pierścieni” r. zostały przedstawione spektakle edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów kl. IV – VI SP „Zdążyć przed dzwonkiem” oraz dla uczniów kl. I – III PG „Utracone marzenia” przygotowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa

5 Na godzinach do dyspozycji wychowawców klas omówiono problematykę promocji zdrowego stylu życia, higieny jamy ustnej, poświęcono również czas na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, efektywnego spędzania czasu wolnego.

6 Jedną z dziedzin działalności naszej szkoły jest kultywowanie zwyczajów i obyczajów szkolnych. W tym celu wraz z uczniami zorganizowane zostały imprezy klasowe i szkolne, takie jak: r. – Kaziuki, podczas których uczniowie Zespołu Szkół rozprowadzali na placu przed kościołem w Żurawiczkach piernikowe serduszka, które uprzednio sami upiekli, ozdobili i zapakowali. W ten sposób kultywowali oni tradycję Kaziuków, które co roku obchodzone są w niedzielę przed 4 marca. Odbywają się one na pamiątkę kanonizacji św. Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy oraz orędownika i patrona tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie. Św. Kazimierz jest stawiany jako wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących. Była to również kwesta uczniów, w której zbierane były środki finansowe na trzydniową wycieczkę do Zakopanego. Bardzo wielu mieszkańców Żurawiczek, Maćkówki i Zalesia wsparło tę inicjatywę i zakupiło paczuszki z piernikowymi serduszkami.

7 6.03.2014 r. – Akademia z okazji Dnia Kobiet
(p. Andrzej Wiśnica)

8 16.04.2014 r. – Apel Wielkanocny (p. Iwona Żurawska)
r. - Dzień Ziemi (p. Joanna Kubicka)

9 12.05.2014 r. – spektakl – lekcja przyrody „Śladami wielkich odkryć”
r. – Festyn Rodzinny „Czas na zdrowie” z udziałem społeczności lokalnej, którego celem było podsumowanie trzeciej edycji projektu Fundacji Banku Ochrony Środowiska realizowanego przez 10-osobową grupę gimnazjalistów pod opieką p. Katarzyny Rolskiej-Michno.

10 r. – Święto Szkoły (p. Wioleta Drabik – Wąsacz, o. Erwin)

11 25. 06. 2014 r. – Pożegnanie uczniów klas VI SP i III PG (p
r. – Pożegnanie uczniów klas VI SP i III PG (p. Marzanna Karpa, p. Monika Kościńska, p. Wioleta Drabik – Wąsacz, p. Justyna Turek)

12 W minionym semestrze uczniowie pod opieką wychowawców włączyli się w organizację akcji charytatywnej: Zbiórka nakrętek Zebrane za nakrętki fundusze zostały przekazane na leczenie i rehabilitację sześcioletniej Julki Drabik. Zakończona akcja pokazała dużą integrację środowiska szkolnego.

13 Realizując zadanie wychowawcze, jakim jest prowadzenie szkolnych konkursów przedmiotowych i nie tylko, na poziomach edukacyjnych szkoły w minionym semestrze nauczyciele przeprowadzili następujące konkursy: r. – Konkurs Wiedzy Teoretycznej „Las i jego mieszkańcy” dla uczniów klas IV – VI SP – organizator p. Joanna Kubicka

14 r. – Konkurs Plastyczny pod hasłem „Chrońmy naszą przyrodę” dla uczniów klas IV – VI przeprowadzony w dwóch kategoriach – indywidualnej i międzyklasowej - organizator p. Joanna Kubicka

15 r. – Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV – VI SP - organizator p. Wioleta Drabik – Wąsacz i p. Monika Kościńska

16 r. - Konkurs Plastyczny o tematyce prozdrowotnej pod hasłem „Czas na zdrowie” - organizator p. Katarzyna Rolska – Michno, organizator p. Andrzej Wiśnica

17 4. 06. 2014 r. – Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły św
r. – Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły św. Bracie Albercie - organizator p. Wioleta Drabik – Wąsacz i O. Erwin r. – Konkurs Plastyczny związany ze Świętem Szkoły „Czyniąc dobro naśladuję Św. Brata Alberta” - organizator p. Andrzej Wiśnica i o. Erwin

18 – Konkurs fotograficzny „Zespół pałacowo- parkowy w wiosennej aurze" - organizator p. Andrzej Wiśnica r. – Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

19 Wychowawcy w tym semestrze, jak i w poprzednich, kładli nacisk na kształtowanie postawy patriotycznej i poszerzanie więzi łączących każdego ucznia z historią i tradycją polską. Nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystościach o takim charakterze – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych” (prezentacja przygotowana dla społeczności lokalnej przez uczniów kl. II PG pod opieką p. Piotra Kuca) oraz Święto Konstytucji 3 Maja.

20 Praca wychowawców polegała również na systematycznym monitorowaniu obowiązku szkolnego, a także współpracy z rodzicami. Dla rodziców uczniów klas IV i V wychowawcy przeprowadzili warsztaty; w kl. IV na temat „Wizerunek absolwenta SP”, w kl. V tematem warsztatów było „Co zrobić, aby dzieci się uczyły?” Jednym z założeń Programu wychowania jest organizacja wycieczek. W semestrze tym zostały zorganizowane następujące wycieczki: 21. – r. - do Zakopanego, wycieczka uczniów klasy VI SP, I – III PG pod opieką p. Iwony Żurawskiej

21 10. 06. 2014 r. - wyjazd wraz z opiekunami p
r. - wyjazd wraz z opiekunami p. Wioletą Drabik – Wąsacz i p. Krystyną Drapałą uczniów klas IV – VI SP i uczniów kl. I i II PG do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku na imprezę artystyczną składającą się z dwóch części; I – Lekcja Multimedialna na temat „Historia efektów specjalnych w filmie”, II – projekcja filmu pt. „Wyspa Nim”

22 r. – do Mini zoo w Leżajsku, wycieczka uczniów klas I – IV SP wraz z opiekunami – p. Wandą Wilczek, p. Małgorzatą Stępak, p. Małgorzatą Kocur oraz o. Erwinem. Wszystkie powyższe działania potwierdzane były odpowiednimi zapisami w dokumentacji szkolnej (np. dziennikach zajęć, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, dzienniku pedagoga szkolnego, karcie wycieczek, itp.). Ciekawe spostrzeżenia, refleksje, fotografie omawiane na różnych lekcjach, zamieszczane były w ciągu całego semestru na gazetkach klasowych i szkolnych, kronice szkoły czy gablocie wystawowej.

23 - dofinansowanie do obiadów z GOPS otrzymało 18 uczniów.
Wychowawcy dbali o pozytywną atmosferę w swych zespołach klasowych oraz współorganizowali pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla wychowanków. Wraz z pozostałymi nauczycielami organizowali zajęcia pozalekcyjne. W ramach działalności opiekuńczej szkoły podjęto następujące działania: - dofinansowanie do obiadów z GOPS otrzymało 18 uczniów. - w ramach rządowego programu „wyprawka 2014” – 12 uczniów spełniających kryterium dochodowe uzyskało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Wioleta Drabik – Wąsacz Zespół Wychowawców


Pobierz ppt "Plan Pracy Zespołu Wychowawczego realizowany był zgodnie z misją szkoły, zapisanymi w Programie Wychowawczym Szkoły celami i zadaniami oraz z zawartym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google