Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do not put content on the brand signature area Warszawa, 23 października 2008 www.ing.pl Wyniki badania postaw kobiet wobec emerytury na zlecenie ING Usługi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do not put content on the brand signature area Warszawa, 23 października 2008 www.ing.pl Wyniki badania postaw kobiet wobec emerytury na zlecenie ING Usługi."— Zapis prezentacji:

1 Do not put content on the brand signature area Warszawa, 23 października 2008 www.ing.pl Wyniki badania postaw kobiet wobec emerytury na zlecenie ING Usługi Finansowe S.A. Polki a emerytura

2 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Dlaczego kobiety mają niższą emeryturę od mężczyzn? Z zasady kobiety mniej zarabiają niż mężczyźni (potwierdzają to raporty i analizy) krócej pracują - mogą przejść na emeryturę o 5 lat wcześniej niż mężczyźni na dodatek dłużej będą otrzymywać emeryturę mają więcej okresów nieskładkowych (urlopy wychowawcze, opiekuńcze itp.)

3 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 3 „ Czy oszczędza Pani na emeryturę?” 2/3 Polek nie oszczędza na emeryturę Informacje o badaniu: Ogólnopolska próba kobiet w wieku 25 – 60 lat Liczba wywiadów: N=1002 Wywiady face-to-face przeprowadzane w domach respondentek Termin realizacji: 28.08 – 04.09.2008 Baza: cała próba, N = 1002

4 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 4 Wydatki osobiste kobiet – nie pierwszej potrzeby „Co oprócz żywności, stałych comiesięcznych opłat i artykułów pierwszej potrzeby kupuje Pani dla siebie?” W kategorii osobistych wydatków na pierwszym planie są ubrania, obuwie, fryzjer i kosmetyki Baza: cała próba, N = 1002

5 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 5 Liczba posiadanych rzeczy „Ile aktualnie posiada Pani...? Proszę podać orientacyjnie.” ŚREDNIA: 181098 Baza: cała próba, N = 1002 42% kobiet posiada 20 lub więcej bluzek 58% kobiet posiada 10 lub więcej kompletów bielizny 41% kobiet posiada 10 lub więcej par butów 34% kobiet posiada 10 lub więcej spódnic

6 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 6 Skłonność do ograniczenia wydatków w celu oszczędzania „Czy byłaby Pani skłonna ograniczyć któryś z dodatkowych wydatków, żeby zaoszczędzić więcej pieniędzy?” 60% kobiet nie byłoby skłonnych do ograniczenia wydatków w celu oszczędzania Baza: cała próba, N = 1002

7 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 7 Zachowania związane z oszczędzaniem pieniędzy „Które ze zdań najlepiej opisuje Pani zachowanie związane z oszczędzaniem pieniędzy?” 40% kobiet w ogóle nie oszczędza Baza: cała próba, N = 1002

8 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 8 Przeznaczenie oszczędności / inwestycji „Na jaki cel przeznaczone są te oszczędności/ inwestycje?” Tylko 14% spośród oszczędzających robi to z myślą o emeryturze. Baza: Posiadające oszczędności, N = 543

9 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 9 Bariery związane z oszczędzaniem „ Dlaczego nie oszczędza Pani/ nie posiada oszczędności?” Najczęstsze bariery to brak wystarczających środków finansowych oraz poczucie, że jeszcze jest na to czas Baza: Nie posiadające oszczędności, N = 456

10 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 10 Myślenie o emeryturze „Czy myśli Pani o emeryturze?” Ponad 50% Polek nie myśli o emeryturze Baza: cała próba, N = 1002

11 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 11 Skojarzenia z emeryturą „Proszę powiedzieć z czym kojarzy się Pani emerytura?” Emerytura kojarzy się głównie ze starością, ale także biedą i niedostatkiem Baza: cała próba, N = 1002

12 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 12 Obawy związane z przyszłością „Czego się Pani obawia myśląc o swojej przyszłości?” Polki najczęściej boją się chorób. Do częstych obaw należą także te związane ze złą sytuacją materialną (np. niska emerytura) Baza: cała próba, N = 1002

13 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 13 Przewidywany sposób spędzania czasu wolnego na emeryturze „W jaki sposób będzie Pani spędzać czas wolny na emeryturze? Jak Pani się wydaje?” Polki spodziewają się, że będą spokojnie spędzać czas na emeryturze, koncentrując się na wypoczynku oraz wnukach Baza: cała próba, N = 1002

14 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 14 Planowane źródła utrzymania na emeryturze „Z jakich źródeł na emeryturze zamierza się Pani utrzymywać?” Większość kobiet planuje utrzymywać się na emeryturze z I i II filaru Baza: cała próba, N = 1002 UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE PRODUKTY EMERYTALNE INNE PRODUKTY FINANSOWE 15% Polek nie myślało o źródłach utrzymania na emeryturze

15 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 15 Podejmowanie kroków w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej na emeryturze „Czy podjęła Pani jakieś kroki, żeby Pani sytuacja materialna na emeryturze nie pogorszyła się?” Prawie 80% Polek nie podjęło żadnych kroków w celu zabezpieczenia emerytury Ponad 60% - nawet nie zastanawiało się nad tym Baza: cała próba, N = 1002

16 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 16 Ocena własnej wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych „Jak ocenia Pani swoją wiedzę na temat aktualnego systemu ubezpieczeń społecznych będącego podstawą emerytur?” Prawie 60% Polek ocenia swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych jako niewielką lub żadną Baza: cała próba, N = 1002

17 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 17 Sposoby na powiększenie wysokości emerytury „W jaki sposób Pani zdaniem można zwiększyć wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury? Co może być dodatkowym źródłem utrzymania na emeryturze?” Aż 1/4 Polek nie wie, w jaki sposób można powiększyć wysokość emerytury. Baza: cała próba, N = 1002

18 Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet Podsumowanie Z badania rynku rysuje się pesymistyczny obraz przeciętnej Polki jako przyszłej emerytki. Prawie 80% Polek nie oszczędza na emeryturę. Przeciętna Polska koncentruje się na konsumpcji, a o swojej emeryturze w ogóle nie myśli. Polki twierdzą, że nie mają pieniędzy by oszczędzać na emeryturę, ale… ich szafy i kosmetyczki „pękają w szwach”! Jednocześnie do częstych obaw związanych z przyszłością należy niska emerytura i bieda, niedostatek. Emerytura kojarzona jest z brakiem pieniędzy, zdrowia, stagnacją, nudą. Młodsze Polki nie chcą myśleć o emeryturze, gdyż uważają, że jeszcze mają na to czas, są zbyt młode Wiedza o systemie emerytalnym wśród Polek jest generalnie słaba. Biorąc pod uwagę to, że zarobki kobiet są przeciętnie 20% niższe niż zarobki mężczyzn, Polki pracują krócej (co ma negatywny wpływ na wysokość emerytury), a tylko mniejszość Polek oszczędza na swoją emeryturę, Polkom na emeryturze może grozić ubóstwo!


Pobierz ppt "Do not put content on the brand signature area Warszawa, 23 października 2008 www.ing.pl Wyniki badania postaw kobiet wobec emerytury na zlecenie ING Usługi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google