Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE"— Zapis prezentacji:

1 Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE
50+ na rynku pracy Michał Myck

2 Zarys prezentacji 50-64: stan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE
stan zdrowia i kategorie zatrudnienia co robią zdrowe osoby 50-64? Stabilność zatrudnienia i “dynamika” rynku pracy po 1990 roku w Polsce i Czechach. Charakterystyka miejsc pracy i jakości pracy deklaracje chęci odejścia na emeryturę Wnioski

3 Stan zdrowia, 50-64: samoocena

4 Stan zdrowia, 50-64:

5 Aktywność zawodowa, 50-64

6 Aktywność zawodowa, 50-64, mężczyźni

7 Aktywność zawodowa, 50-64, kobiety

8 Stan zdrowia, 50-64 i status na rynku pracy:
Odsetek osób w wieku deklarujących 3 lub więcej dolegliwości

9 Zdrowie i praca, 50-64: Na emeryturze Zatrudniony/samozatr. Inny

10 Zdrowie i praca, 50-64: Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry
EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Na emeryturze Zatrudniony/samozatr. Inny

11 Zdrowie i praca, 50-64: Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry
EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Na emeryturze Zatrudniony/samozatr. Inny

12 Zdrowie i praca, 50-64, mężczyźni:
Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Na emeryturze Zatrudniony/samozatr. Inny

13 Zdrowie i praca, 50-64, kobiety:
Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Na emeryturze Zatrudniony/samozatr. Inny

14 Cechy i ocena miejsca pracy
Stabilność zatrudnienia i doświadczenia okresu transformacji Różnice w rodzaju zatrudnienia i wykonywanej pracy Ocena jakości zatrudnienia Deklaracje chęci przejścia na emeryturę

15 Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?
Cechy miejsca pracy: Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?

16 Cechy miejsca pracy:

17 Ocena jakości pracy Stosunek respondentów do dziesięciu stwierdzeń dot. jakości pracy: Biorąc wszystko pod uwagę, jestem zadowolony/a ze swojej pracy (Overall) Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (Not PD) Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą (Not under TP) Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę (Freedom at work) Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności (Develop skills) Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach (Support) Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję (Recognition) Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, wysokość moich zarobków jest odpowiednia (Adequate salary) Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego] są niewielkie (Good AP) Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka (High JS)

18 Ocena jakości pracy

19 Ocena jakości pracy

20 Chęć odejścia na emeryturę

21 Chęć odejścia na emeryturę
Odsetek pracujących osób w wieku wyrażających chęć odejścia na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe” >60% - Hiszpania, Polska 50-60% - Austria, Francja, Grecja, Włochy 35-49% - Czechy, Holandia, Niemcy <35% - Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria

22 Chęć odejścia na emeryturę
Ogólnie: edukacja i dobry stan zdrowia oraz pozytywna ocena jakości pracy bardzo silnie (negatywnie) skorelowane z chęcią odejścia na emeryturę. Dla Polski: negatywnie skorelowana z: edukacją dobrym stanem zdrowia wiekiem jakością pracy: “odpowiednie” wsparcie w trudnych sytuacjach możliwości rozwoju zawodowego “odpowiednią” wysokością zarobków

23 Wnioski Niski poziom aktywności zawodowej w Polsce w porównaniu z Czechami i pozostałymi krajami EU; Zły stan zdrowia emerytów w wieku 50-64; Bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób zdrowych (51% mężczyźni, 22% kobiety) Wśród osób pracujących w Polsce relatywnie niski odsetek osób zatrudnionych na czas nieokreślony (71%) i niska ocena jakości pracy. Jakość pracy silnie skorelowana z chęcią odejścia na emeryturę. Ponad 60% pracujących w Polsce chce odejść na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”.


Pobierz ppt "Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google